Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 101 din 13.04.2017

 • Regulamentul nr. 694/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 694/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea din 13.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

 • Orientarea nr. 697/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 697/2017 privind exercitarea opţiunilor şi marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autorităţile naţionale competente în legătură cu instituţiile mai puţin semnificative (BCE/2017/9)

 • Rectificarea din 13.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 • Regulamentul nr. 693/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 693/2017 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de bitertanol, clormequat şi tebufenpirad din sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 695/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 695/2017 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase [notificată cu numărul C(2017) 2198]

 • Decizia nr. 696/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 696/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 2476] (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...