Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 100 din 12.04.2017

  • Regulamentul nr. 653/2017, Comisia Europeană

    Regulamentul delegat nr. 653/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conţinutul, revizuirea şi modificarea documentelor cu informaţii esenţiale, precum şi condiţiile de îndeplinire a cerinţei de a furniza astfel de documente (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...