Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 99 din 12.04.2017

 • Decizia nr. 684/2017, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 684/2017 privind instituirea unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la acordurile interguvernamentale şi la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei şi de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 685/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 685/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Iran

 • Regulamentul nr. 686/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 686/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/96 în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii de propulsie ale vehiculelor agricole şi forestiere (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 687/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 687/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [London Cure Smoked Salmon (IGP)]

 • Regulamentul nr. 688/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 688/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 689/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 689/2017 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Iran

 • Decizia nr. 690/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 48/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/690]

 • Decizia nr. 691/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 49/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/691]

 • Decizia nr. 692/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 50/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/692]

se încarcă...