Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 98 din 11.04.2017

 • Regulamentul nr. 676/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 676/2017 de autorizare a unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 677/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 677/2017 de prelungire a derogării de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Spaniei (Murcia)

 • Regulamentul nr. 678/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 678/2017 privind supunerea la înregistrare a importurilor de biciclete expediate din Sri Lanka, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Sri Lanka, în măsura în care aceasta priveşte întreprinderea City Cycle Industries din Sri Lanka

 • Regulamentul nr. 680/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 680/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 681/2017, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 681/2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operaţia SOPHIA) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)

 • Decizia nr. 682/2017, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 682/2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017)

 • Rectificarea din 11.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje

 • Regulamentul nr. 679/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 679/2017 de încheiere a anchetei noi privind absorbţia măsurilor vizând importurile de produse plate din oţeluri inoxidabile laminate la rece originare din Taiwan fără modificarea măsurilor în vigoare

 • Decizia nr. 683/2017, Consiliul Comunităţii Europene a Energiei Atomice

  Decizia nr. 1/2017 de modificare a anexei XI-B la Acordul de asociere [2017/683]

se încarcă...