Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 96 din 10.04.2017

  • Regulamentul nr. 626/2017, Comisia Europeană

    Regulamentul nr. 626/2017 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de acetamiprid, ciantraniliprol, cipermetrin, ciprodinil, difenoconazol, etefon, f luopiram, flutriafol, f luxapiroxad, imazapic, imazapir, lambda-cihalotrin, mesotrion, profenofos, propiconazol, pirimetanil, spirotetramat, tebuconazol, triazofos şi trifloxistrobin în sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...