Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 96 din 07.04.2017

  • Regulamentul nr. 627/2017, Comisia Europeană

    Regulamentul nr. 627/2017 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru fenpiroximat, triadimenol şi triadimefon din sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...