Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 72 din 17.03.2017

 • Decizia nr. 464/2017, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 464/2017 privind numirea comandantului de operaţie UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

 • Decizia nr. 465/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 45/2016 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/465]

 • Regulamentul nr. 462/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 462/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 463/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 463/2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

 • Decizia nr. 466/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 46/2016 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind echipamentele de telecomunicaţii [2017/466]

 • Decizia nr. 467/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 47/2016 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/467]

 • Regulamentul nr. 459/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 459/2017 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 461/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 461/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile, formularele şi modelele standard pentru procesul de consultare dintre autorităţile competente relevante în cazul proiectelor de achiziţionare de participaţii calificate la instituţii de credit, prevăzut la articolul 24 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 460/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 460/2017 de stabilire a unui cod al reţelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...