Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 69 din 15.03.2017

 • Decizia nr. 449/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 449/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a şaizecea sesiuni a Comisiei privind stupefiantele cu privire la modificarea tabelelor de substanţe anexate la Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, şi la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971

 • Regulamentul nr. 448/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 448/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 450/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 450/2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a lactitolului ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 1576] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizia nr. 451/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 451/2017 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a anumitor modificări ale Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Mauritania

 • Decizia nr. 446/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 446/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile

 • Regulamentul nr. 447/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 447/2017 privind autorizarea preparatului de Bacillus subtilis (DSM 5750) şi Bacillus licheniformis (DSM 5749) ca aditiv în hrana scroafelor, a purceilor înţărcaţi, a porcilor pentru îngrăşare, a viţeilor pentru creştere şi a curcanilor pentru îngrăşare şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1453/2004, (CE) nr. 2148/2004 şi (CE) nr. 600/2005 (titularul autorizaţiei: Chr. Hansen A/S) (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...