Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 67 din 14.03.2017

 • Decizia nr. 435/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 435/2017 privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

 • Decizia nr. 436/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 436/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Chile privind comerţul cu produse ecologice

 • Regulamentul nr. 438/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 438/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active abamectin (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 439/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 439/2017 privind autorizarea substanţei sulfat de L-lizină produse de Escherichia coli ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 440/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 440/2017 privind autorizarea preparatului de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) şi Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare, a puicuţelor pentru ouat, a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrăşare şi a speciilor minore de păsări de curte pentru ouat [titularul autorizaţiei: Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 443/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 443/2017 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetelor relevante ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite în ceea ce priveşte propunerile de amendamente la Regulamentele ONU nr. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 şi 138 şi o propunere de modificare a Rezoluţiei consolidate privind construcţia vehiculelor (R.E.3) prin elaborarea de linii directoare privind securitatea cibernetică şi protecţia datelor

 • Decizia nr. 444/2017, Consiliul European

  Decizia nr. 444/2017 de alegere a preşedintelui Consiliului European

 • Rectificarea din 14.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista substanţelor active aprobate

 • Regulamentul nr. 441/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 441/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

 • Regulamentul nr. 442/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 442/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 434/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 434/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

 • Decizia nr. 445/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 445/2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulamentul nr. 437/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 437/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

se încarcă...