Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 65 din 10.03.2017

 • Regulamentul nr. 389/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 389/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte parametrii pentru calcularea sancţiunilor în fonduri băneşti pentru decontările neexecutate şi operaţiunile CSD-urilor în statele membre gazdă (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 390/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 390/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerinţe prudenţiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare şi instituţiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 391/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 391/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conţinutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 392/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 392/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere şi cerinţe operaţionale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 393/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 393/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele şi procedurile pentru raportarea şi transmiterea informaţiilor referitoare la decontările internalizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 394/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 394/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formulare, modele şi proceduri standard pentru autorizarea, examinarea şi evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autorităţile din statul membru de origine şi statul membru gazdă, pentru consultarea autorităţilor implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum şi în ceea ce priveşte formatul evidenţelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...