Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 64 din 10.03.2017

 • Decizia nr. 418/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 418/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană şi guvernul Insulelor Cook şi a protocolului de punere în aplicare a acestuia

 • Regulamentul nr. 419/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 419/2017 de aprobare a substanţei de bază Urtica spp., în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 426/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 426/2017 de numire a unui membru şi a unui supleant, propuşi de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Rectificarea din 10.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE

 • Regulamentul nr. 425/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 425/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a şasea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulamentul nr. 420/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 420/2017 privind autorizarea unui preparat de ulei de cimbru, ulei de anason stelat sintetic şi pudră din scoarţa arborelui quillaja ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare, a puicuţelor pentru ouat şi a speciilor aviare minore pentru îngrăşare şi pentru ouat (titularul autorizaţiei: Delacon Biotechnik GmbH) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 421/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 421/2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Regulamentul nr. 422/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 422/2017de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi degrafit originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor întemeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE)COMISIA EUROPEANĂ,

 • Regulamentul nr. 423/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 423/2017 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălţăminte cu feţe din piele originare din Republica Populară Chineză şi Vietnam şi produse de Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd şi Dongguan Texas Shoes Limited Co., precum şi de punere în aplicare a hotărârii Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-659/13 şi C-34/14

 • Regulamentul nr. 424/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 424/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 427/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 427/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/535/EU în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner şi Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) [notificată cu numărul C(2017) 1482]

se încarcă...