Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 63 din 09.03.2017

 • Regulamentul nr. 400/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 400/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

 • Regulamentul nr. 401/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 401/2017 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 747/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudan

 • Regulamentul nr. 403/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 403/2017 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

 • Regulamentul nr. 406/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 406/2017 de aprobare a substanţei active cu risc redus virusul mozaic pepino, izolatul atenuat VX1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 407/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 407/2017 de reînnoire a aprobării substanţei active iodosulfuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 408/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 408/2017 de aprobare a substanţei active cu risc redus virusul mozaic pepino, izolat cu virulenţă uşoară VC1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 409/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 409/2017 de aprobare a substanţei de bază peroxid de hidrogen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 410/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 410/2017 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 184/2007 şi (UE) nr. 104/2010 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei pentru diformiat de potasiu (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 411/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 411/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 412/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 412/2017 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Decizia nr. 413/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 413/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/450/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudan

 • Decizia nr. 414/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 414/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

 • Decizia nr. 415/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 415/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

 • Regulamentul nr. 405/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 405/2017 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru sulfoxaflor din sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 402/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 402/2017 privind punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

 • Decizia nr. 416/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 416/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

 • Regulamentul nr. 404/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 404/2017 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

 • Decizia nr. 417/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 417/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 1614] (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...