Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 193 din 01.07.2014

  • Regulamentul nr. 702/2014, Comisia Europeană

    Regulamentul nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

se încarcă...