Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 95 din 07.04.2017 Deschide →

 • Regulament 625/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 07.04.2017 Deschide →

 • Regulament 661/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 661/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 667/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 667/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 666/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 666/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizie 665/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 665/2017 de numire a cinci membri și a nouă supleanți, propuși de România, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 664/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 664/2017 de numire a cinci membri și a cinci supleanți, propuși de Regatul Unit, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 663/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 663/2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Economic și Social European

 • Regulament 658/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 658/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulament 662/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 662/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 660/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 660/2017 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2018, 2019 și 2020 vizând asigurarea respectării limitelor maxime pentru reziduurile de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 659/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 659/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/141 de instituire a unor taxe antidumping definitive vizând importurile de anumite accesorii de țevărie pentru sudat cap la cap, din oțel inoxidabil, finisate sau nefinisate, originare din Republica Populară Chineză și din Taiwan

 • Decizie 657/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 657/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 93 din 06.04.2017 Deschide →

 • Regulament 624/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 624/2017 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bifenazat, daminozid și tolilfluanid din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 623/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 623/2017 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, f lumechină, metribuzin, permetrin, piraclostrobin și streptomicină din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 92 din 06.04.2017 Deschide →

 • Regulament 649/2017, Comisia Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 649/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Republica Populară Chineză

 • Regulament 644/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 644/2017 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 648/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 648/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de placaj de okume originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 652/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 652/2017 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată "Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe" [notificată cu numărul C(2017) 2200] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizie 651/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 651/2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Țărilor de Jos, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulament 650/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 650/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 647/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 647/2017 de adoptare a unor măsuri excepționale de sprijin pentru piața cărnii de porc din Polonia în ceea ce privește anumite scroafe și alte animale din specia porcine sacrificate în perioada cuprinsă între 1 august și 30 noiembrie 2016

 • Regulament 646/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 646/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/378 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurii de verificare și închidere anuală a conturilor și a procedurii de verificare a conformității

 • Regulament 645/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 645/2017 de rectificare a versiunii în limba letonă a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 643/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 643/2017 de interzicere temporară a pescuitului de marlin alb în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulament 642/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 642/2017 de interzicere temporară a pescuitului de marlin albastru în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulament 641/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 641/2017 de interzicere temporară a pescuitului de pagel argintiu în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele VI, VII și VIII de către navele care arborează pavilionul Franței

 • Regulament 640/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 640/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Novac afumat din Țara Bârsei (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 91 din 05.04.2017 Deschide →

 • Decizie 639/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 639/2017 privind ajutorul de stat SA.23216 - C 54/07 (ex NN 55/07) în favoarea Emsländische Eisenbahn GmbH, Germania [notificată cu numărul C(2016) 6232] (Numai textul în limba germană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 05.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană

 • Rectificare din 05.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

 • Rectificare din 05.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/326 al Comisiei din 24 februarie 2017 de modificare pentru a 261-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Regulament 638/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 638/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 637/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 637/2017 de modificare pentru a 265-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

 • Regulament 636/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 636/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 635/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 635/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 90 din 04.04.2017 Deschide →

 • Decizie 633/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 633/2017 de sprijinire a Programului de acțiune al Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor sub toate aspectele sale

 • Decizie 632/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 632/2017 de modificare a Deciziei 2014/129/PESC de promovare a unei rețele europene de grupuri de reflecție independente în domeniul neproliferării, în sprijinul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

 • Regulament 631/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 631/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Decizie 634/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 634/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

 • Regulament 630/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 630 AL COMISIEI din 3 aprilie 2017 de modificare pentru a 264-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Regulament 629/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 629/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Mogette de Vendee (IGP)]

 • Regulament 628/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 628/2017 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 89 din 01.04.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 88 din 31.03.2017 Deschide →

 • Rectificare din 31.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 20 mai 2014)

 • Directivă 541/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 541/2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului

 • Regulament 540/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 540/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 87 din 31.03.2017 Deschide →

 • Regulament 583/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 583/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 593/2016, Comisia Europeană

  Directiva delegată nr. 593/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 592/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 592/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile pe baza cărora se stabilește când o activitate trebuie considerată ca fiind auxiliară în raport cu activitatea principală (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 591/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 591/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 590/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 590/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 589/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 589/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele organizatorice aplicabile firmelor de investiții care efectuează tranzacții algoritmice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 588/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 588/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind regimul pasurilor de cotare pentru acțiuni, certificate de depozit și fonduri tranzacționate la bursă (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 587/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 587/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 586/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 586/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la schimbul de informații dintre autoritățile competente atunci când acestea cooperează în cadrul activităților de supraveghere, al verificărilor la fața locului și al investigațiilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 585/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 585/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele în materie de date și formatele aplicabile datelor de referință privind instrumentele financiare și pentru măsurile tehnice necesare în legătură cu modalitățile care trebuie stabilite de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și de autoritățile competente (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 584/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 584/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 565/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 565/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 582/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 582/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care prevăd obligația de compensare a instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețele reglementate și termenele pentru acceptarea compensării (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 581/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 581/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la compensare în ceea ce privește locurile de tranzacționare și contrapărțile centrale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 580/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 580/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 571/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 571/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 570/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 570/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru determinarea condițiilor în care o piață este semnificativă din punctul de vedere al lichidității în vederea notificării unei întreruperi temporare a tranzacționării (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 569/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 569/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la suspendarea și retragerea de la tranzacționare a instrumentelor financiare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 568/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 568/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacționare pe piețele reglementate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 567/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 567/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definițiile, transparența, comprimarea portofoliilor și măsurile de supraveghere privind intervenția asupra produselor și pozițiile (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 566/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 566/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportul ordinelor neexecutate față de tranzacții cu scopul de a preveni condițiile de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 579/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 579/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la efectul direct, substanțial și previzibil al contractelor derivate în cadrul Uniunii și la prevenirea eludării normelor și a obligațiilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 578/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 578/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care se precizează cerințele aplicabile acordurilor și mecanismelor de formare a pieței (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 577/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 577/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului și la furnizarea de informații în scopul transparenței și al altor calcule (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 576/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 576/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea anuală de către firmele de investiții a informațiilor referitoare la identitatea locurilor de executare și la calitatea executării (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 575/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 575/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la datele publicate de către locurile de executare despre calitatea executării tranzacțiilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 574/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 574/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru nivelul de precizie al ceasurilor profesionale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 573/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 573/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele de asigurare a unor servicii de colocare și a unor structuri de taxare echitabile și nediscriminatorii (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 572/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 572/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea furnizării de date pretranzacționare și posttranzacționare și a nivelului de dezagregare a datelor (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 86 din 31.03.2017 Deschide →

 • Decizie 615/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 615/2017 de acceptare a unei propuneri din partea unui grup de producători-exportatori și a Camerei de Comerț Chineze pentru Importul și Exportul de Mașini și Produse Electronice, referitoare la punerea în aplicare a angajamentului menționat în Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE

 • Decizie 614/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 614/2017 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulament 613/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 613/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 612/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 612/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce privește ajustarea taxelor Agenției Europene pentru Medicamente în funcție de rata inflației, cu efect de la 1 aprilie 2017 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 611/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 611/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

 • Regulament 610/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 610/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la sistemele de pensii (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 609/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 609/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

se încarcă...