Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 68 din 14.03.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 67 din 14.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 435/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 435/2017 privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

 • Decizia nr. 436/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 436/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Chile privind comerţul cu produse ecologice

 • Regulamentul nr. 438/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 438/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active abamectin (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 439/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 439/2017 privind autorizarea substanţei sulfat de L-lizină produse de Escherichia coli ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 440/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 440/2017 privind autorizarea preparatului de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) şi Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare, a puicuţelor pentru ouat, a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrăşare şi a speciilor minore de păsări de curte pentru ouat [titularul autorizaţiei: Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 443/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 443/2017 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetelor relevante ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite în ceea ce priveşte propunerile de amendamente la Regulamentele ONU nr. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 şi 138 şi o propunere de modificare a Rezoluţiei consolidate privind construcţia vehiculelor (R.E.3) prin elaborarea de linii directoare privind securitatea cibernetică şi protecţia datelor

 • Decizia nr. 444/2017, Consiliul European

  Decizia nr. 444/2017 de alegere a preşedintelui Consiliului European

 • Rectificarea din 14.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista substanţelor active aprobate

 • Regulamentul nr. 441/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 441/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

 • Regulamentul nr. 442/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 442/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 434/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 434/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

 • Decizia nr. 445/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 445/2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulamentul nr. 437/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 437/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 66 din 11.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 428/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 428/2017 de aprobare a substanţei de bază cărbune argilos, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 429/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 429/2017 privind autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Aspergillus aculeatinus (clasificat anterior ca Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (clasificat anterior ca Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) şi endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) ca aditiv furajer pentru toate speciile aviare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 358/2005 şi (CE) nr. 1284/2006 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 516/2010 (titularul autorizaţiei: Kemin Europa NV) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 430/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 430/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1713 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă până la sfârşitul anului de comercializare 2016/2017, precum şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1810

 • Regulamentul nr. 431/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 431/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Recomandarea nr. 432/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 432/2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

 • Rectificarea din 11.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 65 din 10.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 389/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 389/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte parametrii pentru calcularea sancţiunilor în fonduri băneşti pentru decontările neexecutate şi operaţiunile CSD-urilor în statele membre gazdă (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 390/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 390/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerinţe prudenţiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare şi instituţiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 391/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 391/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conţinutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 392/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 392/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere şi cerinţe operaţionale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 393/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 393/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele şi procedurile pentru raportarea şi transmiterea informaţiilor referitoare la decontările internalizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 394/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 394/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formulare, modele şi proceduri standard pentru autorizarea, examinarea şi evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autorităţile din statul membru de origine şi statul membru gazdă, pentru consultarea autorităţilor implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum şi în ceea ce priveşte formatul evidenţelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 64 din 10.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 418/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 418/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană şi guvernul Insulelor Cook şi a protocolului de punere în aplicare a acestuia

 • Regulamentul nr. 419/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 419/2017 de aprobare a substanţei de bază Urtica spp., în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 426/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 426/2017 de numire a unui membru şi a unui supleant, propuşi de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Rectificarea din 10.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE

 • Regulamentul nr. 425/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 425/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a şasea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulamentul nr. 420/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 420/2017 privind autorizarea unui preparat de ulei de cimbru, ulei de anason stelat sintetic şi pudră din scoarţa arborelui quillaja ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare, a puicuţelor pentru ouat şi a speciilor aviare minore pentru îngrăşare şi pentru ouat (titularul autorizaţiei: Delacon Biotechnik GmbH) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 421/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 421/2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Regulamentul nr. 422/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 422/2017de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi degrafit originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor întemeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE)COMISIA EUROPEANĂ,

 • Regulamentul nr. 423/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 423/2017 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălţăminte cu feţe din piele originare din Republica Populară Chineză şi Vietnam şi produse de Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd şi Dongguan Texas Shoes Limited Co., precum şi de punere în aplicare a hotărârii Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-659/13 şi C-34/14

 • Regulamentul nr. 424/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 424/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 427/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 427/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/535/EU în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner şi Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) [notificată cu numărul C(2017) 1482]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 63 din 09.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 400/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 400/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

 • Regulamentul nr. 401/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 401/2017 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 747/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudan

 • Regulamentul nr. 403/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 403/2017 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

 • Regulamentul nr. 406/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 406/2017 de aprobare a substanţei active cu risc redus virusul mozaic pepino, izolatul atenuat VX1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 407/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 407/2017 de reînnoire a aprobării substanţei active iodosulfuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 408/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 408/2017 de aprobare a substanţei active cu risc redus virusul mozaic pepino, izolat cu virulenţă uşoară VC1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 409/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 409/2017 de aprobare a substanţei de bază peroxid de hidrogen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 410/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 410/2017 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 184/2007 şi (UE) nr. 104/2010 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei pentru diformiat de potasiu (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 411/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 411/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 412/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 412/2017 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Decizia nr. 413/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 413/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/450/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudan

 • Decizia nr. 414/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 414/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

 • Decizia nr. 415/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 415/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

 • Regulamentul nr. 405/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 405/2017 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru sulfoxaflor din sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 402/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 402/2017 privind punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

 • Decizia nr. 416/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 416/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

 • Regulamentul nr. 404/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 404/2017 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

 • Decizia nr. 417/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 417/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 1614] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 62 din 08.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 373/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 373/2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 şi (UE) 2016/1377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 61 din 08.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 372/2017, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 372/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (Georgia)

 • Regulamentul nr. 371/2017, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 371/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (revizuirea mecanismului de suspendare)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 60 din 08.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 398/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 398/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

 • Regulamentul nr. 397/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 397/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 395/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 395/2017 privind punerea în aplicare a articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entităţi sau organisme, având în vedere situaţia din Somalia

 • Regulamentul nr. 396/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 396/2017 privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

 • Decizia nr. 399/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 399/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 59 din 07.03.2017 Deschide →

 • Rectificarea din 07.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aspiratoarelor (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 192 din 13 iulie 2013)

 • Rectificarea din 07.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 138 din 26 mai 2016)

 • Rectificarea din 07.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1505 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 235 din 9 septembrie 2015)

 • Regulamentul nr. 383/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 383/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)]

 • Regulamentul nr. 384/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 384/2017 de modificare a anexelor I şi II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 în ceea ce priveşte modelele de certificate sanitar-veterinare BOV-X, OVI-X, OVI-Y şi RUM şi listele ţărilor terţe, a teritoriilor sau a părţilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune de anumite ungulate şi de carne proaspătă (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 385/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 385/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jamon de Huelva (DOP)]

 • Regulamentul nr. 386/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 386/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2011 de stabilire a cerinţelor pentru performanţa şi interoperabilitatea funcţiei de supraveghere în cadrul Cerului unic european (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 387/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 387/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 388/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 388/2017 de confirmare a participării Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

se încarcă...