Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Un jurnal publicat ieri

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 333 din 08.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2152/2016, Parlamentul European

  Decizia nr. 2152/2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

 • Regulamentul nr. 2147/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2147/2016 de autorizare a majorării limitelor de îmbogăţire a vinului produs din strugurii recoltaţi în 2016 din anumite regiuni vitivinicole din Germania şi din toate regiunile vitivinicole din Ungaria

 • Regulamentul nr. 2149/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2149/2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Noix de Grenoble (DOP)]

 • Regulamentul nr. 2145/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2145/2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole

 • Decizia nr. 2163/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2163/2016 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorul extern al Banca d'Italia

 • Decizia nr. 2164/2016, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 2164/2016 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2017 (BCE/2016/43)

 • Decizia nr. 2154/2016, Parlamentul European

  Decizia nr. 2154/2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exerciţiului financiar 2014

 • Decizia nr. 2156/2016, Parlamentul European

  Decizia nr. 2156/2016 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ENIAC pentru exerciţiul financiar 2014

 • Decizia nr. 2157/2016, Parlamentul European

  Decizia nr. 2157/2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune Artemis aferent exerciţiului financiar 2014

 • Rezoluţia nr. 2158/2016, Parlamentul European

  Rezoluţia nr. 2158/2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune Artemis aferent exerciţiului financiar 2014

 • Decizia nr. 2159/2016, Parlamentul European

  Decizia nr. 2159/2016 privind închiderea conturilor întreprinderii comune Artemis pentru exerciţiul financiar 2014

 • Decizia nr. 2160/2016, Parlamentul European

  Decizia nr. 2160/2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2014

 • Decizia nr. 2162/2016, Parlamentul European

  Decizia nr. 2162/2016 privind închiderea conturilor întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exerciţiul financiar 2014

 • Regulamentul nr. 2148/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2148/2016 de stabilire a normelor privind gestionarea şi distribuţia contingentelor pentru produse textile stabilite pentru anul 2017, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/936 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Regulamentul nr. 2150/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2150/2016 privind autorizarea preparatelor de Lactobacillus plantarum DSM 29025 şi de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2151/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2151/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rezoluţia nr. 2153/2016, Parlamentul European

  Rezoluţia nr. 2153/2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea II Consiliul European şi Consiliul

 • Rezoluţia nr. 2155/2016, Parlamentul European

  Rezoluţia nr. 2155/2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exerciţiului financiar 2014

 • Rezoluţia nr. 2161/2016, Parlamentul European

  Rezoluţia nr. 2161/2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2014

 • Regulamentul nr. 2146/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2146/2016 de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 332 din 07.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2136/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2136/2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană şi Islanda privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare

 • Regulamentul nr. 2137/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2137/2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

 • Regulamentul nr. 2138/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2138/2016 de interzicere a pescuitului de pisică-de-mare marmorată în apele Uniunii din zona IX de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Regulamentul nr. 2139/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2139/2016 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare, inclusiv de Leucoraja naevus, vulpe de mare (Raja clavata), vulpe de mare (Raja brachyura), pisică-de-mare pătată (Raja montagui), Raja microocellata şi pisică-de-mare marmorată (Raja undulata) în apele Uniunii din zona VIId şi condiţiile speciale relevante în apele Uniunii din zonele VIa, VIb, VIIa-c şi VIIe-k, de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulamentul nr. 2140/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2140/2016 de interzicere a pescuitului de ton alb nordic în Oceanul Atlantic, la nord de 5° N, de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulamentul nr. 2141/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2141/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 în ceea ce priveşte nivelul taxei anuale şi cel al taxelor de examinare datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante

 • Regulamentul nr. 2142/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2142/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 2143/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2143/2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului Cariforum-UE pentru comerţ şi dezvoltare al Acordului de parteneriat economic dintre statele Cariforum, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la instituirea unui comitet special pentru agricultură şi pescuit

 • Decizia nr. 2144/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2144/2016 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 331 din 06.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2129/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2129/2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană

 • Regulamentul nr. 2130/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2130/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 2131/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2131/2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea priorităţilor parteneriatului UE-Liban, inclusiv a pactului aferent

 • Decizia nr. 2132/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2132/2016 privind emisiile de gaz cu efect de seră pentru fiecare stat membru aferente anului 2013 prevăzute în Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

 • Decizia nr. 2133/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2133/2016 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumiţi oxizi de mangan provenind din Brazilia, Georgia, India şi Mexic

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 330 din 03.12.2016 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 329 din 03.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2116/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2116/2016 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a acordului de extindere a Acordului-cadru de colaborare internaţională în domeniul cercetării şi dezvoltării sistemelor energetice nucleare din Generaţia IV

 • Regulamentul nr. 2119/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2119/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 113/2010 al Comisiei în ceea ce priveşte adaptarea listei procedurilor vamale şi definiţia datelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2120/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2120/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1033/2006 în ceea ce priveşte dispoziţiile menţionate la articolul 3 alineatul (1) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Recomandarea nr. 2123/2016, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 2123/2016 privind armonizarea domeniului de aplicare şi a condiţiilor aplicabile licenţelor generale de transfer destinate forţelor armate şi autorităţilor contractante, astfel cum sunt menţionate la articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 7711]

 • Recomandarea nr. 2124/2016, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 2124/2016 privind armonizarea domeniului de aplicare şi a condiţiilor aplicabile licenţelor generale de transfer pentru destinatarii autorizaţi, astfel cum se menţionează la articolul 9 din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 7728]

 • Decizia nr. 1/2016, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 1/2016 referitoare la cererea Georgiei de a deveni parte contractantă la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale paneuromediteraneene [2016/2126]

 • Rectificarea din 03.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (UE) 2015/1900 a Consiliului din 5 octombrie 2015 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere instituit prin Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, cu privire la o decizie a Consiliului de stabilizare şi de asociere de adoptare a regulamentului său de procedură

 • Rectificarea din 03.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

 • Regulamentul nr. 2121/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2121/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Recomandarea nr. 2125/2016, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 2125/2016 privind orientările referitoare la măsurile de autoreglementare stabilite de industrie în conformitate cu Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2117/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2117/2016 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

 • Decizia nr. 2122/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2122/2016 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 8158] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2118/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2118/2016 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 328 din 02.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2070/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2070/2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, definiţiile şi soluţiile IT care trebuie utilizate de către instituţii pentru raportarea către Autoritatea Bancară Europeană şi autorităţile competente în conformitate cu articolul 78 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 327 din 02.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2103/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2103/2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Burrata di Andria (IGP)]

 • Regulamentul nr. 2104/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2104/2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Vale of Evesham Asparagus (IGP)]

 • Regulamentul nr. 2106/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2106/2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 de impunere a unor condiţii speciale aplicabile importurilor de mirodenii din Etiopia, importurilor de arahide din Argentina şi importurilor de alune din Azerbaidjan şi de modificare a condiţiilor speciale aplicabile importurilor de smochine uscate şi de alune din Turcia şi importurilor de arahide din India (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2107/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2107/2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 cu privire la lista de produse de hrană pentru animale şi produse alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate efectuate asupra importurilor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2108/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2108/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 2110/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2110/2016 de numire a unui membru, propus de Republica Elenă, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

 • Recomandarea nr. 2115/2016, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 2115/2016 privind monitorizarea prezenţei Δ9-tetrahidrocanabinolului, a precursorilor săi şi a altor canabinoide în produsele alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2111/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2111/2016 de numire a unui membru în cadrul Comitetului consultativ pentru libera circulaţie a lucrătorilor pentru Belgia

 • Decizia nr. 2112/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2112/2016 de modificare a Deciziei 2014/401/PESC privind Centrul Satelitar al Uniunii Europene

 • Decizia nr. 2113/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2113/2016 privind verificarea conturilor agenţiilor de plăţi ale statelor membre în ceea ce priveşte cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în cursul ultimului an de execuţie din perioada de programare 2007-2013 a FEADR (16 octombrie 2014-31 decembrie 2015) [notificată cu numărul C(2016) 7690]

 • Decizia nr. 2114/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2114/2016 de determinare a limitelor cantitative şi de alocare a cotelor, aferente perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2017, pentru substanţele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2016) 7715] (Numai textele în limbile cehă, croată, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză şi spaniolă sunt autentice)

 • Directivă nr. 2109/2016, Comisia Europeană

  Directiva de punere în aplicare nr. 2109/2016 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte includerea unor noi specii şi denumirea botanică a speciei Lolium x boucheanum Kunth (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2105/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2105/2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 în ceea ce priveşte formularul care trebuie utilizat pentru notificarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului şi acvaculturii

 • Directivă nr. 2102/2016, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 2102/2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 326 din 01.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2096/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2096/2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1254/2009 în ceea ce priveşte anumite criterii care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2100/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2100/2016 de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxei vamale preferenţiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane prevăzut de Acordul comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru pentru anul 2016

 • Decizia nr. 2099/2016, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2099/2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (în urma unei cereri din partea Estoniei - EGF/2016/003 EE/petrol şi produse chimice)

 • Regulamentul nr. 2097/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2097/2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce priveşte volumele de declanşare a aplicării taxelor suplimentare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 2098/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2098/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 2095/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2095/2016 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline şi ale uleiurilor din resturi de măsline, precum şi metodele de analiză a acestora

 • Decizia nr. 260/2015, Autoritatea de Supraveghere a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

  Decizia nr. 260/15/COL privind presupusul ajutor de stat acordat întreprinderii Síminn pentru introducerea serviciilor în bandă largă în zonele rurale din Islanda (Islanda) [2016/2101]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 324 din 30.11.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2088/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2088/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 2089/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2089/2016 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licenţelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

 • Decizia nr. 2087/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2087/2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Islanda privind preferinţele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

 • Decizia nr. 2090/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 2090/2016 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispoziţiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizia nr. 2091/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2091/2016 de a nu identifica diacrilatul de hexametilen (hexan-1,6-diol diacrilat) (HDDA) drept substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 7524] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2092/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2092/2016 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 7569] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2093/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2093/2016 privind o derogare referitoare la data aplicării sistemului exportatorilor înregistraţi în cazul exporturilor din ţările şi teritoriile de peste mări

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 323 din 29.11.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2067/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2067/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară 9 (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...