Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 36 from 02/11/2017 Deschide →

 • Decizia nr. 246/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 246/2017 de formulare a unei recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanţe excepţionale care periclitează funcţionarea generală a spaţiului Schengen

 • Decizia nr. 232/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 232/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Kiribati privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Decizia nr. 233/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 233/2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Insulelor Marshall privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Decizia nr. 234/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 234/2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană şi Statele Federate ale Microneziei privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Decizia nr. 235/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 235/2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Insulele Solomon privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Regulamentul nr. 237/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 237/2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 236/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 236/2017 de refuzare a autorizării unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 238/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 238/2017 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

 • Regulamentul nr. 239/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 239/2017 de aprobare a substanţei active oxatiapiprolin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 240/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 240/2017 privind neaprobarea uleiului esenţial de Satureja montana L. ca substanţă de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 241/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 241/2017 privind neaprobarea uleiului esenţial de Origanum vulgare L. ca substanţă de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 243/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 243/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 în ceea ce priveşte statul membru coraportor pentru substanţa activă metaldehidă (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 244/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 244/2017 privind nereînnoirea aprobării substanţei active linuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 245/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 245/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 242/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 242/2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 şi (UE) 2016/185 [privind extinderea taxei compensatorii şi antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) expediate din Malaysia şi din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan] în scopul determinării posibilităţii de a acorda o scutire de măsurile respective unui singur producător-exportator malaysian, de a abroga taxa antidumping cu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator şi de a supune înregistrării importurile provenite de la acest producător-exportator

 • Decizia nr. 247/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 247/2017 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 1044] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 35 from 02/10/2017 Deschide →

 • Decizia nr. 225/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 225/2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Tuvalu privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Regulamentul nr. 226/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 226/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 227/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 227/2017 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte eterul de bis(pentabromfenil) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 228/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 228/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile şi domeniile de competenţă ale grupurilor ştiinţifice ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 229/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 229/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)]

 • Regulamentul nr. 230/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 230/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 231/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 231/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a patra invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 34 from 02/09/2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 214/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 214/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea adăugării pulberii de aluminiu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 215/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 215/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea adăugării nitratului de magneziu hexahidrat pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 216/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 216/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea adăugării pulberii de magneziu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 217/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 217/2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

 • Regulamentul nr. 218/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 218/2017 privind registrul floteide pescuit a Uniunii

 • Regulamentul nr. 219/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 219/2017 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (DSM 27273) ca aditiv furajer pentru hrana purceilor înţărcaţi şi a speciilor porcine minore înţărcate (titularul autorizaţiei Chr. Hansen A/S) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 220/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 220/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de sârmă din oţel inoxidabil originare din India în urma unei reexaminări intermediare parţiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Regulamentul nr. 221/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 221/2017 de modificare pentru a 259-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Regulamentul nr. 222/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 222/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 223/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 223/2017 de autorizare a unui laborator din Brazilia să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici [notificată cu numărul C(2017) 572] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 224/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 224/2017 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi operaţionale care permit serviciului comercial oferit de sistemul constituit în cadrul programului Galileo să răspundă funcţiunii vizate la articolul 2 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 33 from 02/08/2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 207/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 207/2017 privind cadrul comun de monitorizare şi evaluare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor

 • Regulamentul nr. 208/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 208/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare pentru ieşirile de lichidităţi suplimentare care corespund nevoilor de garanţii reale rezultate din impactul unui scenariu de piaţă negativ asupra tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituţii (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 209/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 209/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 210/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 210/2017 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază şi de endo-1,3(4)-beta-glucanază produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 şi de Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 ca aditiv pentru hrana găinilor ouătoare (titularul autorizaţiei: Adisseo France S.A.S.) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 211/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 211/2017 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produs de Bacillus subtilis (LMG-S 15136) ca aditiv furajer pentru păsări de curte, purcei înţărcaţi şi porci pentru îngrăşare şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1259/2004, (CE) nr. 1206/2005 şi (CE) nr. 322/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 516/2007 (titularul autorizaţiei Beldem, o divizie a Puratos NV) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 212/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 212/2017 de desemnare a laboratorului de referinţă al UE pentru pesta micilor rumegătoare, de stabilire a responsabilităţilor şi a sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului respectiv şi de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 213/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 213/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 32 from 02/07/2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 199/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 199/2017 privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

 • Regulamentul nr. 200/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 200/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 201/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 201/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanţei fluralaner în ceea ce priveşte limita maximă de reziduuri (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 202/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 202/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 203/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 203/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

 • Decizia nr. 204/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 204/2017 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Statele Unite ale Americii şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2416 de recunoaştere a anumitor zone din Statele Unite ale Americii ca fiind indemne de Agrilus planipennis Fairmaire [notificată cu numărul C(2017) 420]

 • Decizia nr. 205/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 205/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 503] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 206/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 206/2017 de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de polietilentereftalat originar din Republica Populară Chineză

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 31 from 02/04/2017 Deschide →

 • Decizia nr. 192/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 192/2017 privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor, în ceea ce priveşte participarea Croaţiei ca parte contractantă ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană

 • Regulamentul nr. 193/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 193/2017 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE şi a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubricile referitoare la Ucraina din listele cu ţările terţe din care introducerea anumitor produse în Uniune este autorizată în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 194/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare 194/2017 privind autorizarea preparatului de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 195/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 195/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a mai multor substanţe active enumerate în partea B a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 (AIR IV program de reînnoire) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 196/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 196/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 197/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 197/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1138 în ceea ce priveşte anumite termene pentru utilizarea standardelor ONU/CEFACT pentru schimbul de informaţii privind pescuitul [notificată cu numărul C(2017) 457]

 • Decizia nr. 198/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 198/2017 privind măsurile de prevenire a introducerii şi răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [notificată cu numărul C(2017) 460]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 30 from 02/03/2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 170/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 170/2017 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de bifentrin, carbetamid, cinidon-etil, fenpropimorf şi triflusulfuron din sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 171/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 171/2017 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de aminopiralid, azoxistrobin, ciantraniliprol, ciflufenamid, ciproconazol, dietofencarb, ditiocarbamaţi, fluazifop-P, f luopiram, haloxifop, isofetamid, metalaxil, prohexadionă, propaquizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride tulpina SC1 şi zoxamid din sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 29 from 02/03/2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 181/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 181/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 182/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 182/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 183/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 183/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 184/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 184/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

 • Regulamentul nr. 185/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 185/2017 de stabilire a unor măsuri tranzitorii pentru aplicarea anumitor dispoziţii ale Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 şi (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 180/2016, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul delegat nr. 180/2017 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru standardele de evaluare pe bază de portofolii de referinţă şi pentru procedurile de transmitere reciprocă a evaluărilor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 186/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 186/2017 de stabilire a unor condiţii specifice aplicabile pentru introducerea în Uniune a transporturilor din anumite ţări terţe, din cauza contaminării microbiologice şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 187/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 187/2017 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (DSM 28343) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare (titularul autorizaţiei: Lactosan GmbH & Co. KG) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 188/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 188/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 190/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 190/2017 de autorizare a Franţei să aplice derogări, în temeiul articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de la anumite norme comune în materie de siguranţă a aviaţiei în ceea ce priveşte instalarea componentelor [notificată cu numărul C(2017) 458]

 • Decizia nr. 191/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 191/2017 de modificare a Deciziei 2010/166/UE pentru a introduce noi tehnologii şi benzi de frecvenţe pentru serviciile de comunicaţii mobile la bordul navelor (servicii MCV) în Uniunea Europeană [notificată cu numărul C(2017) 450] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 189/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 189/2017 privind poziţiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii Europene în cadrul Subcomitetului de gestionare pentru măsuri sanitare şi fitosanitare, al Subcomitetului pentru comerţ şi dezvoltare durabilă, al Subcomitetului vamal şi al Subcomitetului pentru indicaţii geografice, instituite prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea regulamentelor de procedură ale subcomitetelor respective

 • Rectificarea din 03.02.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (PESC) 2016/2240 a Consiliului din 12 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităţilor maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 337 din 13 decembrie 2016)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 28 from 02/02/2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 172/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 172/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce priveşte parametrii pentru transformarea subproduselor de origine animală în biogaz sau compost, condiţiile pentru importul de hrană pentru animale de companie şi pentru exportul de dejecţii animaliere prelucrate (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 173/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 173/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1292/2008 şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 887/2011 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei pentru Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 şi Enterococcus faecium CECT 4515 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 174/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 174/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 175/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 175/2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru unităţile turistice de cazare [notificată cu numărul C(2017) 299] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 176/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 176/2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru pardoseli pe bază de lemn, de plută şi de bambus [notificată cu numărul C(2017) 303] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 177/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 177/2017 privind conformitatea cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului a propunerii comune de creare a coridorului "Amber" pentru transportul feroviar de mărfuri [notificată cu numărul C(2017) 141] (Numai textele în limbile maghiară, polonă, slovacă şi slovenă sunt autentice)

 • Decizia nr. 178/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 178/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1111 cu privire la conformitatea propunerii comune înaintate de statele membre în cauză pentru extinderea coridorului de transport feroviar de marfă Marea Nordului-Marea Baltică cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv [notificată cu numărul C(2017) 142] (Numai textele în limbile cehă, franceză, germană, lituaniană, neerlandeză şi polonă sunt autentice)

 • Decizia nr. 179/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 179/2017 de stabilire a demersurilor procedurale necesare pentru funcţionarea grupului de cooperare în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 27 from 02/01/2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 160/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 160/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea

 • Regulamentul nr. 161/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 161/2017 de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 162/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 162/2017 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2016 din cauza depăşirii cotelor de pescuit pentru alte stocuri în anii precedenţi şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2226 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2016 din cauza depăşirii cotelor de pescuit în anii precedenţi

 • Regulamentul nr. 163/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 163/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Directivă nr. 164/2017, Comisia Europeană

  Directiva nr. 164/2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE şi 2009/161/UE ale Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 165/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 165/2017 de numire a unui membru şi a doisprezece supleanţi, propuşi de Republica Franceză, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizia nr. 166/2015, Comisia Europeană

  Decizia nr. 166/2017 privind ajutorul de stat SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) pe care Portugalia intenţionează să îl pună în aplicare în favoarea Volkswagen Autoeuropa, Lda [notificată cu numărul C(2015) 8232] (Numai textul în limba portugheză este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 167/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 167/2017 de autorizare temporară a Belgiei, a Republicii Cehe, a Franţei şi a Spaniei să certifice plantelemamă prebază şi materialul prebază de la anumite specii de plante fructifere menţionate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului, produse în câmp fără protecţie contra insectelor [notificată cu numărul C(2017) 60]

 • Decizia nr. 168/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 168/2017 privind identificarea specificaţiilor tehnice ale "Internet Engineering Task Force" destinate utilizării drept referinţe în procedurile de achiziţii publice (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 169/2015, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 1/2015 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ din 19 noiembrie 2015 privind modificarea apendicelor 1, 2 şi 4 la anexa 4 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind comerţul cu produse agricole [2017/169]

 • Rectificarea din 01.02.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 al Comisiei din 18 martie 2016 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea şi repararea tahografelor şi a componentelor acestora (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 139 din 26 mai 2016)

se încarcă...