Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 359 din 30.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2394/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2394/2016 privind ajutorul de stat acordat de Ungaria în favoarea ValDeal Innovációs Szolgáltató Zartkörűen Működő Részvénytársaság [cazul SA.33186 (2012/C) (ex 2011/NN)] [notificată cu numărul C(2014) 3193] (Numai textul în limba maghiară este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 358 din 29.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2393/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2393/2016 privind ajutorul de stat SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) acordat de Spania pentru Real Madrid CF [notificată cu numărul C(2016) 4080] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2392/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2392/2016 de numire a unui membru în cadrul Curţii de Conturi

 • Informarea din 29.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte diplomatice

 • Notificarea din 29.12.2016, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare referitoare la aplicarea cu titlu provizoriu între Uniunea Europeană şi Republica Ecuador a Protocolului de aderare la Acordul comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Ecuadorului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 357 din 28.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2391/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2391/2016 privind ajutorul de stat SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) pus în aplicare de Spania în favoarea anumitor cluburi de fotbal [notificată cu numărul C(2016) 4046] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 355 din 24.12.2016 Deschide →

 • Notificarea din 24.12.2016, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare referitoare la intrarea în vigoare a acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

 • Notificarea din 24.12.2016, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare referitoare la intrarea în vigoare a acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Republica Orientală a Uruguayului, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

 • Regulamentul nr. 2385/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2385/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 2386/2016, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

  Decizia nr. 2386/2016 privind normele de securitate aplicabile informaţiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în faţa Tribunalului în temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedură al acestuia

 • Decizia nr. 2387/2016, Tribunalul Funcţiei Publice

  Decizia nr. 2387/2016 privind normele de securitate aplicabile informaţiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în temeiul articolului 105 alineatul (1) sau alineatul (2) din Regulamentul de procedură

 • Decizia nr. 2388/2016, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2016 convenind asupra Priorităţilor parteneriatului UE-Iordania [2016/2388]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354 din 23.12.2016 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 353 din 23.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2329/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2329/2016 de adoptare a celei de a patra actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică a Mării Negre [notificată cu numărul C(2016) 8182]

 • Decizia nr. 2330/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2330/2016 de adoptare a celei de a şasea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică macaroneziană [notificată cu numărul C(2016) 8183]

 • Decizia nr. 2328/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2328/2016 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneeană [notificată cu numărul C(2016) 8142]

 • Decizia nr. 2331/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2331/2016 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică boreală [notificată cu numărul C(2016) 8184]

 • Decizia nr. 2332/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2332/2016 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică alpină [notificată cu numărul C(2016) 8185]

 • Decizia nr. 2333/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2333/2016 de adoptare a celei de a opta actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică panonică [notificată cu numărul C(2016) 8189]

 • Decizia nr. 2334/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2334/2016 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică continentală [notificată cu numărul C(2016) 8191]

 • Decizia nr. 2335/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2335/2016 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică [notificată cu numărul C(2016) 8193]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352 din 23.12.2016 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 351 din 22.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2326/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2326/2016 privind ajutorul de stat SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) pus în aplicare de Luxemburg în favoarea Fiat [notificată cu numărul C(2015) 7152] (Numai textul în limba franceză este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2327/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2327/2016 privind ajutorul de stat SA. 19864 - 2014/C (ex 2009/NN54) pus în aplicare de către Belgia - Finanţarea spitalelor publice IRIS din regiunea Bruxelles-Capitală [notificată cu numărul C(2016) 4051] (Numai textele în limbile neerlandeză şi franceză sunt autentice) (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 350 din 22.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2360/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2360/2016 privind semnarea şi încheierea Acordului de achiziţii şi furnizare reciprocă de servicii între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii

 • Regulamentul nr. 2361/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2361/2016 de stabilire a unei interdicţii a pescuitului de merlucius (Ling american) în apele Uniunii şi apele internaţionale din zonele VIII şi IX şi în apele Uniunii şi apele internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Regulamentul nr. 2362/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2362/2016 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2073 în ceea ce priveşte suma disponibilă pentru Franţa pentru rambursarea creditelor reportate din exerciţiul financiar 2016

 • Regulamentul nr. 2363/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2363/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

 • Regulamentul nr. 2364/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2364/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 2365/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2365/2016 de stabilire a unor formulare pentru raportarea fraudelor şi neregularităţilor care afectează drepturile asupra resurselor proprii tradiţionale şi pentru inspecţiile în materie de resurse proprii tradiţionale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului

 • Decizia nr. 2366/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2366/2016 de stabilire a unor modele pentru situaţia conturilor privind drepturile asupra resurselor proprii şi a unui formular pentru rapoartele privind sumele nerecuperabile corespunzătoare drepturilor asupra resurselor proprii în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului

 • Decizia nr. 2368/2016, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2016 convenind asupra priorităţilor parteneriatului UE-Liban [2016/2368]

 • Decizia nr. 2367/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2367/2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 8977] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 349 din 21.12.2016 Deschide →

 • Rectificarea din 21.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

 • Rectificarea din 21.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

 • Rectificarea din 21.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvenţă

se încarcă...