Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Un jurnal publicat ieri

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 342 din 16.12.2016 Deschide →

 • Directivă nr. 2258/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 2258/2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor

 • Regulamentul nr. 2259/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2259/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2260/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2260/2016 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 226/2007, (CE) nr. 1293/2008, (CE) nr. 910/2009, (CE) nr. 911/2009, (UE) nr. 1120/2010, (UE) nr. 212/2011 şi a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 95/2013 şi (UE) nr. 413/2013 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei pentru Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M şi Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2261/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2261/2016 privind autorizarea oxidului de cupru (I) ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2262/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2262/2016 de modificare pentru a 257-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Regulamentul nr. 2263/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2263/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 2264/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2264/2016 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru prima invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Decizia nr. 2268/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2268/2016 de modificare a Deciziilor 2007/305/CE, 2007/306/CE şi 2007/307/CE în ceea ce priveşte perioada de toleranţă pentru urmele de rapiţă hibridă Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), de rapiţă hibridă Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) şi de rapiţă Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), precum şi pentru produsele derivate ale acestora [notificată cu numărul C(2016) 8390] (Numai textul în limba germană este autentic)

 • Decizia nr. 2269/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2269/2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din India în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Decizia nr. 2270/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2270/2016 privind echivalenţa burselor aprobate din Singapore în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2265/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 2265/2016 de modificare a Deciziei 2007/884/CE privind autorizarea Regatului Unit de a continua aplicarea unei măsuri care derogă de la dispoziţiile articolului 26 alineatul (1) litera (a), ale articolului 168 şi ale articolului 169 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizia nr. 2266/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 2266/2016 de autorizare a Ţărilor de Jos să aplice o cotă redusă de impozitare pentru energia electrică furnizată staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice

 • Decizia nr. 2267/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2267/2016 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorul extern al Banc Ceannais na hEireann/Central Bank of Ireland

 • Decizia nr. 2280/2016, Consiliul de Stabilizare şi de Asociere

  Decizia nr. 1/2016 de adoptare a regulamentului său de procedură [2016/2280]

 • Decizia nr. 2271/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2271/2016 privind echivalenţa burselor de instrumente financiare şi a burselor de mărfuri din Japonia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2272/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2272/2016 privind echivalenţa pieţelor financiare din Australia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2273/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2273/2016 privind echivalenţa burselor recunoscute din Canada în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2274/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2274/2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Noua Zeelandă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Decizia nr. 2275/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2275/2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Japonia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Decizia nr. 2276/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2276/2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Brazilia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Decizia nr. 2277/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2277/2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Centrul Financiar Internaţional din Dubai în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Decizia nr. 2278/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2278/2016 privind echivalenţa cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Emiratele Arabe Unite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Decizia nr. 2279/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2279/2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 8835] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 341 din 15.12.2016 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 340 din 15.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2250/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2250/2016 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale din Marea Nordului şi din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa

 • Regulamentul nr. 2252/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2252/2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Oliva di Gaeta (DOP)]

 • Regulamentul nr. 2254/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2254/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 2255/2016, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 2255/2016 privind acceptarea contribuţiilor statelor terţe pentru misiunea PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2016)

 • Notificarea din 15.12.2016, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

 • Rectificarea din 15.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/1015 al Comisiei din 17 iunie 2016 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri de 1-naftilacetamidă, acid 1-naftilacetic, cloridazon, f luazifop-P, fuberidazol, mepiquat şi tralkoxidim din sau de pe anumite produse

 • Recomandarea nr. 2256/2016, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 2256/2016 adresată statelor membre cu privire la reluarea transferurilor către Grecia în temeiul Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Regulamentul nr. 2253/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2253/2016 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi produse agricole prelucrate originare din Africa de Sud

 • Regulamentul nr. 2257/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2257/2016 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălţăminte cu feţe din piele originare din Republica Populară Chineză şi produse de Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. şi Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., precum şi de punere în aplicare a hotărârii Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-659/13 şi C-34/14

 • Regulamentul nr. 2251/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2251/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii în ceea ce priveşte standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 339 din 14.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2243/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2243/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 341/2007 în ceea ce priveşte contingentul tarifar de import pentru usturoiul originar din China

 • Regulamentul nr. 2244/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2244/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1979/2006 în ceea ce priveşte contingentul tarifar de import pentru conservele de ciuperci originare din China

 • Regulamentul nr. 2245/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2245/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 2246/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2246/2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 20 noiembrie 2016-30 noiembrie 2016 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în sectorul laptelui şi al produselor lactate

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 338 din 13.12.2016 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 337 din 13.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2234/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2234/2016 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Agenţia pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene în Africa şi Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigaţie prin satelit şi furnizarea de servicii conexe în zona de competenţă a ASECNA în beneficiul aviaţiei civile

 • Regulamentul nr. 2235/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2235/2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte bisfenolul A (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2241/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2241/2016 privind comercializarea temporară de seminţe din anumite soiuri ale speciei Beta vulgaris L. care nu îndeplinesc cerinţele Directivei 2002/54/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8105] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2242/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2242/2016 privind comercializarea temporară a seminţelor din soiul Scrabble al speciei Hordeum vulgare L. care nu îndeplinesc cerinţele Directivei 66/402/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8106] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2238/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2238/2016 de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

 • Decizia nr. 2239/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2239/2016 de modificare şi de prelungire a aplicării Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor de securitate somaleze

 • Decizia nr. 2240/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2240/2016 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităţilor maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)

 • Regulamentul nr. 2236/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2236/2016 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2018 privind armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2237/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2237/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea din 13.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare 2013/764/UE a Comisiei din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre

 • Decizia nr. 2233/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2233/2016 de abrogare a Poziţiei comune 96/697/PESC referitoare la Cuba

 • Decizia nr. 2232/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2232/2016 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 336 din 12.12.2016 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 336 din 10.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2221/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2221/2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 2222/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2222/2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

 • Regulamentul nr. 2223/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2223/2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 2224/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2224/2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 2225/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2225/2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 2226/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2226/2016 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2016 din cauza depăşirii cotelor de pescuit în anii precedenţi

 • Regulamentul nr. 2227/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2227/2016 privind prelungirea perioadelor de tranziţie referitoare la cerinţele de fonduri proprii pentru expunerile faţă de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 şi (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European şi ale Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2228/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2228/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 2229/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2229/2016 de încheiere a reexaminării intermediare parţiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de gluconat de sodiu originar din Republica Populară Chineză, limitate la un singur producător-exportator chinez, şi anume Shandong Kaison

 • Rectificarea din 10.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (PESC) 2015/1836 a Consiliului din 12 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

 • Decizia nr. 2220/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2220/2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană privind protecţia informaţiilor cu caracter personal în ceea ce priveşte prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 335 din 09.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2127/2016, Subcomitetul pentru Indicaţii Geografice

  Decizia nr. 1/2016 de modificare a anexelor XXX-C şi XXX-D la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte [2016/2127]

 • Decizia nr. 2128/2016, Subcomitetul pentru Indicaţii Geografice

  Decizia nr. 1/2016 de modificare a anexei XVII-C şi a anexei XVII-D partea B la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte [2016/2128]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 334 din 09.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2211/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2211/2016 de interzicere a pescuitului de pagel argintiu în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele VI, VII şi VIII de către navele care arborează pavilionul Franţei

 • Regulamentul nr. 2212/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2212/2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)]

 • Regulamentul nr. 2213/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2213/2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie (IGP)]

 • Regulamentul nr. 2215/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2215/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulamentul nr. 2216/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2216/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 2217/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2217/2016 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizia nr. 2219/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2016/2219 A COMISIEI din 8 decembrie 2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 8436] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2214/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2016/2214 AL COMISIEI din 8 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce priveşte lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Uniunii (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2218/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2218/2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 7836] (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...