Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 78 din 23.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 542/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 542/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, prin adăugarea unei anexe privind informaţiile armonizate referitoare la răspunsul în situaţii de urgenţă privind sănătatea (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 544/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 544/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 545/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 545/2017 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

 • Decizia nr. 547/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 547/2017 privind organizarea unui experiment temporar în conformitate cu Directiva 2002/56/CE a Consiliului în ceea ce priveşte tuberculii de cartofi de sămânţă proveniţi din sămânţa adevărată de cartof [notificată cu numărul C(2017) 1736] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 546/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 546/2017 de numire a unui membru şi a unui supleant, propuşi de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulamentul nr. 543/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 543/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor în ceea ce priveşte specificaţiile tehnice ale tematicilor şi ale defalcărilor lor (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 77 din 22.03.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 76 din 22.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 488/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 488/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

 • Regulamentul nr. 489/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 489/2017 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

 • Regulamentul nr. 490/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 490/2017 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 270/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

 • Regulamentul nr. 491/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 491/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 270/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

 • Regulamentul nr. 492/2017, Comisia Europeană

  RegulamentuL nr. 492/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (Text cu relevanţă pentru SEE şi Elveţia)

 • Regulamentul nr. 493/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 493/2017 privind eliberarea garanţiilor aferente contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de pasăre originară din Ucraina gestionate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078

 • Regulamentul nr. 494/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 494/2017 de modificare pentru a 262-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Regulamentul nr. 495/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 495/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 496/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 496/2017 de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

 • Decizia nr. 497/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 497/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

 • Decizia nr. 498/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 498/2017 de punere în aplicare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

 • Decizia nr. 499/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 499/2017 privind înfiinţarea Infrastructurii europene de e-ştiinţă şi tehnologie pentru cercetare în domeniul biodiversităţii şi ecosistemelor - consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC LifeWatch) [notificată cu numărul C(2017) 1648] (Numai textele în limbile franceză, greacă, italiană, neerlandeză, portugheză, română, slovenă şi spaniolă sunt autentice) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 500/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 500/2017 privind recunoaşterea sistemului voluntar "Bonsucro EU" în vederea demonstrării conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 75 din 21.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 479/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 479/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

 • Regulamentul nr. 480/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 480/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

 • Regulamentul nr. 481/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 481/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Statele Unite din lista cu ţări terţe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite produse obţinute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 482/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 482/2017/482 AL COMISIEI din 20 martie 2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 483/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 483/2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 pentru ouăle, produsele din ouă şi albuminele originare din Ucraina

 • Regulamentul nr. 484/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 484/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

 • Decizia nr. 485/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 485/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

 • Decizia nr. 486/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 486/2017 de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2004/558/CE în ceea ce priveşte statutul de regiune indemnă de rinotraheită infecţioasă bovină al Luxemburgului, al landurilor Hamburg şi SchleswigHolstein din Germania şi al Jersey şi de modificare a anexei II la Decizia 2008/185/CE în ceea ce priveşte statutul de regiune indemnă de boala Aujeszky al regiunii Friuli Venezia Giulia din Italia [notificată cu numărul C(2017) 1689] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 487/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 487/2017 de modificare a Deciziei 2005/51/CE cu privire la perioada în care pământul contaminat cu pesticide sau cu poluanţi organici persistenţi poate fi introdus în Uniune în scopul decontaminării [notificată cu numărul C(2017) 1693]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 73 din 18.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 470/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 470/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveţia, Norvegia şi Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferinţe al Uniunii Europene

 • Decizia nr. 471/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 471/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveţia, Norvegia şi Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferinţe al Uniunii Europene

 • Regulamentul nr. 472/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 472/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce priveşte perioadele de depunere a ofertelor

 • Regulamentul nr. 473/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 473/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 474/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 474/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Regulamentul nr. 475/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 475/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Decizia nr. 476/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 476/2017 de numire a unui membru, propus de Marele Ducat al Luxemburgului, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

 • Decizia nr. 478/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 478/2017 de exonerare a anumitor state membre de la obligaţia de a aplica anumitor specii Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante furajere, a seminţelor de cereale, a materialului pentru reproducerea vegetativă a viţei de vie, a materialului forestier de reproducere, a seminţelor de sfeclă, de legume şi, respectiv, a seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, precum şi de abrogare a Deciziei 2010/680/UE a Comisiei [notificată cu numărul C(2017) 1662] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, letonă, lituaniană, malteză, polonă, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză sunt autentice) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 477/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 477/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de cooperare instituit în temeiul Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, în ceea ce priveşte modalităţile de lucru ale Consiliului de cooperare, ale Comitetului de cooperare, ale subcomitetelor specializate sau ale oricăror alte organisme

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 72 din 17.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 464/2017, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 464/2017 privind numirea comandantului de operaţie UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

 • Decizia nr. 465/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 45/2016 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/465]

 • Regulamentul nr. 462/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 462/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 463/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 463/2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

 • Decizia nr. 466/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 46/2016 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind echipamentele de telecomunicaţii [2017/466]

 • Decizia nr. 467/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 47/2016 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/467]

 • Regulamentul nr. 459/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 459/2017 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 461/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 461/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile, formularele şi modelele standard pentru procesul de consultare dintre autorităţile competente relevante în cazul proiectelor de achiziţionare de participaţii calificate la instituţii de credit, prevăzut la articolul 24 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 460/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 460/2017 de stabilire a unui cod al reţelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 71 din 16.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 36/2017, Autoritatea de Supraveghere a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

  Decizia nr. 36/17/COL privind lipsa respectării efective a actului menţionat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spaţiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] şi a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce priveşte certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) şi licenţele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora [2017/457]

 • Regulamentul nr. 452/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 452/2017 de stabilire a unei interdicţii temporare privind pescuitul de peşte pescar în zonele VIIIc, IX şi X, precum şi în apele UE din subzona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Franţei

 • Regulamentul nr. 453/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 453/2017 de stabilire a unei interdicţii temporare privind pescuitul de pisică-de-mare marmorată în apele Uniunii din zona VIId de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulamentul nr. 454/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 454/2017 de retragere a acceptării angajamentului pentru patru producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

 • Regulamentul nr. 455/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 455/2017 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) şi Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) ca aditiv în hrana pentru câini (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 456/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 456/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 70 din 15.03.2017 Deschide →

 • Directivă nr. 433/2017, Comisia Europeană

  Directiva nr. 433/2017 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista produselor din domeniul apărării (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 69 din 15.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 449/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 449/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a şaizecea sesiuni a Comisiei privind stupefiantele cu privire la modificarea tabelelor de substanţe anexate la Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, şi la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971

 • Regulamentul nr. 448/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 448/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 450/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 450/2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a lactitolului ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 1576] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizia nr. 451/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 451/2017 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a anumitor modificări ale Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Mauritania

 • Decizia nr. 446/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 446/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile

 • Regulamentul nr. 447/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 447/2017 privind autorizarea preparatului de Bacillus subtilis (DSM 5750) şi Bacillus licheniformis (DSM 5749) ca aditiv în hrana scroafelor, a purceilor înţărcaţi, a porcilor pentru îngrăşare, a viţeilor pentru creştere şi a curcanilor pentru îngrăşare şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1453/2004, (CE) nr. 2148/2004 şi (CE) nr. 600/2005 (titularul autorizaţiei: Chr. Hansen A/S) (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...