Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 8 din 12.01.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 7 din 12.01.2017 Deschide →

 • Informarea din 12.01.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informare privind intrarea în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei

 • Notificarea din 12.01.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte

 • Regulamentul nr. 48/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 48/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 49/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 49/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să se aplice cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1 ianuarie 2017-6 ianuarie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2081 pentru anumite cereale originare din Ucraina

 • Decizia nr. 50/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 50/2017 de modificare a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

 • Decizia nr. 51/2016, Comitetul Mixt pentru Agricultură

  Decizia nr. 1/2016 privind modificarea anexei 10 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole [2017/51]

 • Decizia nr. 52/2016, Comitetul Ambasadorilor ACP-UE

  Decizia nr. 5/2016 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI) cu privire la execuţia bugetului centrului pentru exerciţiile financiare 2011 şi 2012 [2017/52]

 • Decizia nr. 47/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 47/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 6 din 11.01.2017 Deschide →

 • Informarea din 11.01.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Columbia privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Regulamentul nr. 44/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 44/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

 • Regulamentul nr. 45/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 45/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 46/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 46/2017 privind securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii în cadrul Comisiei Europene

 • Decizia nr. 43/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 43/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu actualizarea anexelor XXI-A-XXI-P privind apropierea legislativă în domeniul achiziţiilor publice

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 5 din 10.01.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 39/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 39/2017 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ

 • Regulamentul nr. 40/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 40/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei

 • Regulamentul nr. 41/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 41/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 42/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 42/2017 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 4 din 07.01.2017 Deschide →

 • Rectificarea din 05.01.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 152 din 16 iunie 2009)

 • Regulamentul nr. 12/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 12/2017 privind forma şi conţinutul solicitărilor şi cererilor de stabilire a limitelor maxime de reziduuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 13/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 13/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 14/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 14/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 55] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 3 din 06.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 9/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 9/2017 de autorizare a anumitor laboratoare din Maroc şi Taiwan să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici [notificată cu numărul C(2016) 8803] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 11/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 11/2017 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc

 • Regulamentul nr. 5/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 5/2017 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Rusia şi Brazilia

 • Regulamentul nr. 6/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 6/2017 privind planul de implementare la nivel european a Sistemului european de management al traficului feroviar

 • Regulamentul nr. 7/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 7/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 8/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 8/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a doua invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Decizia nr. 10/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 10/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/328/UE şi a Deciziei de punere în aplicare 2012/807/UE de instituire a unor programe specifice de control şi inspecţie pentru anumite activităţi de pescuit de specii pelagice şi demersale în apele Uniunii din Marea Nordului şi în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2 din 05.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 3/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 3/2017 privind încheierea unui Acord între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei

 • Rectificarea din 05.01.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1765 a Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2004/558/CE în ceea ce priveşte statutul de regiune indemnă de rinotraheită infecţioasă bovină pentru landul Baden-Wurttemberg din Germania şi pentru regiunea Valle d'Aosta din Italia

 • Regulamentul nr. 4/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 4/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 1 din 04.01.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 1/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1/2017 privind procedurile de identificare a ambarcaţiunilor în temeiul Directivei 2013/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 361 din 31.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2395/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 2395/2016 privind ajutorul de stat SA.32619 [2012/C (ex 2011/N)] notificat de Regatul Spaniei pentru compensarea anumitor costuri necesare pentru eliberarea benzii de frecvenţe a dividendului digital [notificată cu numărul C(2016) 4886] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 360 din 30.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2389/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2389/2016/2389 AL CONSILIULUI din 19 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi industriale

 • Regulamentul nr. 2390/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2390/2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole şi industriale

se încarcă...