Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 107 din 25.04.2017 Deschide →

 • Regulament 724/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 724/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Rectificare din 25.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul și la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective

 • Decizie 729/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 729/2017 privind o cerere de derogare formulată de către Republica Croația în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității [notificată cu numărul C(2017) 2437] (Numai textul în limba croată este autentic)

 • Decizie 728/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 728/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/92/UE privind supravegherea, controalele fitosanitare și măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din China [notificată cu numărul C(2017) 2429]

 • Decizie 727/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 727/2017 privind recunoașterea Muntenegrului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor [notificată cu numărul C(2017) 1815] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 726/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 726/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 725/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 725/2017 de reînnoire a aprobării substanței active mezotrion în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 723/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 723/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 106 din 22.04.2017 Deschide →

 • Decizie 722/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 722/2017 privind prelungirea măsurii luate de Țările de Jos în ceea ce privește punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid VectoMaxFG în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2436] (Numai versiunea în limba neerlandeză este autentică)

 • Decizie 721/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 721/2017 privind prelungirea măsurii luate de Suedia referitoare la punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid VectoBac 12AS în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2435] (Numai textul în limba suedeză este autentic)

 • Regulament 720/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 720/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 719/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 719/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2192 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani

 • Decizie 718/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 718/2017 privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 105 din 21.04.2017 Deschide →

 • Regulament 712/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 712/2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 21.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor

 • Regulament 714/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 714/2017 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a opta invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulament 713/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 713/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Decizie 715/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 715/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) și a anexei XVII (Proprietatea intelectuală) la Acordul privind SEE (Regulamentul privind medicamentele de uz pediatric)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 104 din 20.04.2017 Deschide →

 • Decizie 711/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr 711/2017 privind o cerere de derogare formulată de Regatul Danemarcei și de Republica Federală Germania în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității [notificată cu numărul C(2017) 2371] (Numai textele în limba daneză și germană sunt autentice)

 • Decizie 710/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 710/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE (Emisii de CO2)

 • Regulament 709/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 709/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import și al cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada 1-7 aprilie 2017 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Regulament 707/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 707/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 708/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 708/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 1-7 aprilie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

 • Regulament 706/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 706/2017 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sensibilizarea cutanată și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1688 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 705/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 705/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

 • Regulament 704/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 704/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

 • Regulament 703/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 703/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]

 • Regulament 702/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 702/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Marche (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 103 din 19.04.2017 Deschide →

 • Rectificare din 19.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200 din 30 iulie 2005) (Ediția specială în limba română, cap. 11, vol. 42, p. 3)

 • Regulament 701/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 701/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 700/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 700/2017 de modificare pentru a 266-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Regulament 699/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 699/2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutății echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piața fiecărui stat membru și a unei metodologii comune de calcul al cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 698/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 698/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 102 din 13.04.2017 Deschide →

 • Regulament 656/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 656/2017 de stabilire a cerințelor administrative referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinație rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 655/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 655/2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși provenind de la motoarele cu ardere internă în circulație instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 101 din 13.04.2017 Deschide →

 • Decizie 696/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 696/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 2476] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 695/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 695/2017 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase [notificată cu numărul C(2017) 2198]

 • Regulament 693/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 693/2017 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de bitertanol, clormequat și tebufenpirad din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 13.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 • Orientare 697/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 697/2017 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative (BCE/2017/9)

 • Rectificare din 13.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

 • Regulament 694/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 694/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 100 din 12.04.2017 Deschide →

 • Regulament 653/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 653/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 99 din 12.04.2017 Deschide →

 • Decizie 692/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 50/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/692]

 • Decizie 691/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 49/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/691]

 • Decizie 690/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 48/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/690]

 • Decizie 689/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 689/2017 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

 • Regulament 688/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 688/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 687/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 687/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [London Cure Smoked Salmon (IGP)]

 • Regulament 686/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 686/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/96 în ceea ce privește cerințele de performanță de mediu și de performanță a unității de propulsie ale vehiculelor agricole și forestiere (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 685/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 685/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

 • Decizie 684/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 684/2017 privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 98 din 11.04.2017 Deschide →

 • Decizie 683/2017, Consiliul Comunității Europene a Energiei Atomice

  Decizia nr. 1/2017 de modificare a anexei XI-B la Acordul de asociere [2017/683]

 • Regulament 679/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 679/2017 de încheiere a anchetei noi privind absorbția măsurilor vizând importurile de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece originare din Taiwan fără modificarea măsurilor în vigoare

 • Rectificare din 11.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje

 • Decizie 682/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 682/2017 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017)

 • Decizie 681/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 681/2017 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operația SOPHIA) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)

 • Regulament 680/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 680/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 678/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 678/2017 privind supunerea la înregistrare a importurilor de biciclete expediate din Sri Lanka, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Sri Lanka, în măsura în care aceasta privește întreprinderea City Cycle Industries din Sri Lanka

 • Regulament 677/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 677/2017 de prelungire a derogării de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 în ceea ce privește distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Spaniei (Murcia)

 • Regulament 676/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 676/2017 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...