Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 58 din 04.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 374/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 374/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

 • Regulamentul nr. 375/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 375/2017 de reînnoire a aprobării substanţei active prosulfuron, ca substanţă susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 376/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 376/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/921 în ceea ce priveşte realocarea cantităţilor neutilizate notificate în temeiul articolului 2 alineatul (4) din regulamentul respectiv

 • Regulamentul nr. 377/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 377/2017 privind neaprobarea substanţei active Pseudozyma flocculosa tulpina ATCC 64874, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 379/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 379/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 380/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 380/2017 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu (PPOM)

 • Decizia nr. 381/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 381/2017 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

 • Decizia nr. 382/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 1/2017 din 1 martie 2017 a comitetului mixt instituit în temeiul articolului 14 din Acordul de recunoaştere reciprocă între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii, de modificare a anexei sectoriale privind bunele practici de fabricaţie (BPF) a produselor farmaceutice [2017/382]

 • Regulamentul nr. 378/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 378/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite substanţe aromatizante (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 57 din 03.03.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 56 din 03.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 369/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 369/2017 privind impunerea măsurilor de control cu privire la metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA)

 • Decizia nr. 370/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 370/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE prin extinderea perioadei de aplicare a anumitor măsuri de protecţie şi modificarea listei zonelor care fac obiectul măsurilor de protecţie referitoare la gândacul mic de stup în Italia [notificată cu numărul C(2017) 1321] (Numai textul în limba italiană este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 368/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 368/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 366/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 366/2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parţială în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037

 • Regulamentul nr. 367/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 367/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parţială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 55 din 02.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 363/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 363/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 cu privire la aprobarea specifică pentru operaţiunile pe timp de noapte sau în condiţii meteorologice de zbor instrumental ale avioanelor monomotor cu turbină şi la cerinţele de aprobare a cursurilor de formare pe tema bunurilor periculoase legate de activităţi comerciale specializate, de activităţi necomerciale efectuate cu aeronave motorizate complexe şi de activităţi necomerciale specializate efectuate cu aeronave motorizate complexe

 • Regulamentul nr. 364/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 364/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea din 02.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor TV (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 314 din 30 noiembrie 2010)

 • Decizia nr. 365/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 365/2017 privind ajutorul de stat SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) pus în aplicare de Spania pentru Valencia Club de Futbol Sociedad Anonima Deportiva, Hercules Club de Futbol Sociedad Anonima Deportiva şi Elche Club de Futbol Sociedad Anonima Deportiva [notificată cu numărul C(2016) 4060] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 54 din 01.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 356/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 356/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)]

 • Regulamentul nr. 357/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 357/2017 privind neaprobarea substanţei active ciclaniliprol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 358/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 358/2017 de confirmare a condiţiilor de aprobare a substanţei active acrinatrin, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 359/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 359/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active oxifluorfen (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 360/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 360/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active buprofezin (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 361/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 361/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 362/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 1/2017 de modificare a tabelelor II, III şi IV litera (b) din protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană din 22 iulie 1972 în ceea ce priveşte dispoziţiile aplicabile produselor agricole prelucrate [2017/362]

 • Notificarea din 01.03.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare privind intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 53 din 28.02.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 309/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/309 AL COMISIEI din 23 februarie 2017 de stabilire a informaţiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice şi a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referinţă cuprinse între 31 decembrie 2016 şi 30 martie 2017 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 52 din 28.02.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 50 din 28.02.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 49 din 25.02.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 323/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 323/2017 de corectare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii în ceea ce priveşte standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 324/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 324/2017 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru copolimerul metacrilat bazic (E 1205) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 326/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 326/2017 de modificare pentru a 261-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Decizia nr. 328/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 328/2017 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale în ceea ce priveşte auditorii externi ai Bank of Greece

 • Regulamentul nr. 327/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 327/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea din 25.02.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva (UE) 2016/2037 a Comisiei din 21 noiembrie 2016 de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte presiunea maximă permisă a generatoarelor de aerosoli şi în vederea adaptării dispoziţiilor privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

 • Rectificarea din 25.02.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei din 10 martie 2011 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

 • Regulamentul nr. 325/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 325/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fire de mare rezistenţă din poliester originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Decizia nr. 329/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 329/2017 privind măsura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) pusă în aplicare de Ungaria cu privire la impozitarea cifrei de afaceri din publicitate [notificată cu numărul C(2016) 6929] (Numai textul în limba maghiară este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 48 din 24.02.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 306/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 306/2017 de indicare a cerinţelor în materie de proiectare, construcţie şi performanţă şi a standardelor de testare pentru echipamentele maritime (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...