Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Un jurnal publicat ieri

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 353 din 23.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2329/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2329/2016 de adoptare a celei de a patra actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică a Mării Negre [notificată cu numărul C(2016) 8182]

 • Decizia nr. 2330/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2330/2016 de adoptare a celei de a şasea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică macaroneziană [notificată cu numărul C(2016) 8183]

 • Decizia nr. 2328/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2328/2016 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneeană [notificată cu numărul C(2016) 8142]

 • Decizia nr. 2331/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2331/2016 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică boreală [notificată cu numărul C(2016) 8184]

 • Decizia nr. 2332/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2332/2016 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică alpină [notificată cu numărul C(2016) 8185]

 • Decizia nr. 2333/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2333/2016 de adoptare a celei de a opta actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică panonică [notificată cu numărul C(2016) 8189]

 • Decizia nr. 2334/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2334/2016 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică continentală [notificată cu numărul C(2016) 8191]

 • Decizia nr. 2335/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2335/2016 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică [notificată cu numărul C(2016) 8193]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352 din 23.12.2016 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 350 din 22.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2360/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2360/2016 privind semnarea şi încheierea Acordului de achiziţii şi furnizare reciprocă de servicii între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii

 • Regulamentul nr. 2361/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2361/2016 de stabilire a unei interdicţii a pescuitului de merlucius (Ling american) în apele Uniunii şi apele internaţionale din zonele VIII şi IX şi în apele Uniunii şi apele internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Regulamentul nr. 2362/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2362/2016 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2073 în ceea ce priveşte suma disponibilă pentru Franţa pentru rambursarea creditelor reportate din exerciţiul financiar 2016

 • Regulamentul nr. 2363/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2363/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

 • Regulamentul nr. 2364/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2364/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 2365/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2365/2016 de stabilire a unor formulare pentru raportarea fraudelor şi neregularităţilor care afectează drepturile asupra resurselor proprii tradiţionale şi pentru inspecţiile în materie de resurse proprii tradiţionale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului

 • Decizia nr. 2366/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2366/2016 de stabilire a unor modele pentru situaţia conturilor privind drepturile asupra resurselor proprii şi a unui formular pentru rapoartele privind sumele nerecuperabile corespunzătoare drepturilor asupra resurselor proprii în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului

 • Decizia nr. 2368/2016, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2016 convenind asupra priorităţilor parteneriatului UE-Liban [2016/2368]

 • Decizia nr. 2367/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2367/2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 8977] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 349 din 21.12.2016 Deschide →

 • Rectificarea din 21.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

 • Rectificarea din 21.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

 • Rectificarea din 21.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvenţă

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 348 din 21.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2342/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2342/2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru global de parteneriat şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

 • Regulamentul nr. 2343/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2343/2016 de interzicere a pescuitului de pisică-de-mare marmorată în apele Uniunii din zona VIII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulamentul nr. 2344/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2344/2016 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIIh, VIIj şi VIIk de către navele care arborează pavilionul Franţei

 • Regulamentul nr. 2345/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2345/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 262/2009 şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 în ceea ce priveşte trimiterile la dispoziţiile OACI (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2346/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2346/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 2347/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2347/2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

 • Regulamentul nr. 2348/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2348/2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2017 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre originară din Statele Unite ale Americii

 • Regulamentul nr. 2349/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2349/2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 pentru ouăle, produsele din ouă şi albuminele originare din Ucraina

 • Decizia nr. 2352/2016, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 2352/2016 privind numirea comandantului misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016)

 • Decizia nr. 2353/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2353/2016 de modificare a Regulamentului de procedură al Consiliului

 • Regulamentul nr. 2350/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2350/2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

 • Regulamentul nr. 2351/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2351/2016 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 442/2009 în sectorul cărnii de porc

 • Decizia nr. 2357/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 23572016 privind lipsa respectării efective a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce priveşte certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) şi licenţele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora [notificată cu numărul C(2016) 8645]

 • Decizia nr. 2358/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2358/2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/908/UE în ceea ce priveşte listele ţărilor şi teritoriilor terţe ale căror cerinţe de reglementare şi de supraveghere sunt considerate echivalente în scopul tratării expunerilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2359/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2359/2016 de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxei vamale preferenţiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane prevăzut de Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Nicaragua pentru anul 2016

 • Decizia nr. 2355/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2355/2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, în ceea ce priveşte stabilirea unei liste de arbitri

 • Decizia nr. 2356/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2356/2016 de sprijinire a activităţilor SEESAC de dezarmare şi control al armelor în Europa de Sud-Est în cadrul Strategiei UE de combatere a acumulării ilicite şi a traficului ilicit de SALW, precum şi de muniţie aferentă

 • Decizia nr. 2354/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2354/2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Subcomitetului pentru măsuri sanitare şi fitosanitare instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, în ceea ce priveşte modificarea anexei XI-B la respectivul acord

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 347 din 20.12.2016 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 346 din 20.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2283/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2283/2016 de rectificare a versiunii în limba germană a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 al Comisiei de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2282/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2282/2016 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1275/2008, (CE) nr. 107/2009, (CE) nr. 278/2009, (CE) nr. 640/2009, (CE) nr. 641/2009, (CE) nr. 642/2009, (CE) nr. 643/2009, (UE) nr. 1015/2010, (UE) nr. 1016/2010, (UE) nr. 327/2011, (UE) nr. 206/2012, (UE) nr. 547/2012, (UE) nr. 932/2012, (UE) nr. 617/2013, (UE) nr. 666/2013, (UE) nr. 813/2013, (UE) nr. 814/2013, (UE) nr. 66/2014, (UE) nr. 548/2014, (UE) nr. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 şi (UE) 2016/2281 cu privire la utilizarea toleranţelor în procedurile de verificare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2281/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2281/2016 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile produselor pentru încălzirea aerului, produselor pentru răcire, răcitoarelor industriale cu temperaturi înalte şi ventiloconvectoarelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 345 din 20.12.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 2321/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2321/2016 privind formatul certificatului de pregătire pentru reciclare emis în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2322/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2322/2016 privind formatul declaraţiei de finalizare a reciclării navei care trebuie prezentată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2305/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2305/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 2306/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2306/2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2016 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Regulamentul nr. 2307/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2307/2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2016 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Regulamentul nr. 2308/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2308/2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

 • Decizia nr. 2324/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2324/2016 privind formatul notificării referitoare la începerea preconizată a reciclării navei care trebuie prezentată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2310/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2310/2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea priorităţilor parteneriatului UE-Iordania, inclusiv a pactului aferent

 • Decizia nr. 2325/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2325/2016 privind formatul certificatului de inventar al materialelor periculoase emis în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2311/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2311/2016 de autorizare a anumitor state membre să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Kazahstanului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

 • Decizia nr. 2312/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2312/2016 de autorizare a Republicii Austria şi a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Peru la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

 • Decizia nr. 2313/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2313/2016 de autorizare a anumitor state membre să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Coreea la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

 • Decizia nr. 2314/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2314/2016 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/778 privind o operaţie militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EU NAVFOR MED operaţia SOPHIA)

 • Decizia nr. 2315/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2315/2016 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

 • Directivă nr. 2309/2016, Comisia Europeană

  Directiva nr. 2309/2016 de adaptare, pentru a patra oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2316/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2316/2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1849 privind măsurile de prevenire a introducerii şi a răspândirii în Uniune a organismelor dăunătoare în ceea ce priveşte anumite legume originare din Ghana

 • Decizia nr. 2317/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2307/2016 de modificare a Deciziei 2008/294/CE şi a Deciziei de punere în aplicare 2013/654/UE, în vederea simplificării exploatării serviciilor de comunicaţii mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în Uniune [notificată cu numărul C(2016) 8413] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2318/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2318/2016 privind o derogare de la recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor produselor biocide care conţin brodifacum de către Spania în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8414] (Numai textul în limba spaniolă este autentic)

 • Regulamentul nr. 2302/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2302/2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pomodoro di Pachino (IGP)]

 • Decizia nr. 2320/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2320/2016 de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO2 şi al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de vehicule utilitare uşoare noi, pentru anul calendaristic 2015, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8583] (Numai textele în limbile engleză, estonă, franceză, germană, italiană, neerlandeză, portugheză, spaniolă şi suedeză sunt autentice)

 • Regulamentul nr. 2301/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2301/2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Olio di Calabria (IGP)]

 • Regulamentul nr. 2304/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2304/2016 referitor la modalităţile, structura, periodicitatea şi indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise în temeiul Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2319/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2319/2016 de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO2 şi al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme, pentru anul calendaristic 2015, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8579] (Numai textele în limbile bulgară, engleză, franceză, germană, italiană, neerlandeză şi suedeză sunt autentice)

 • Decizia nr. 2323/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2323/2016 de stabilire a listei europene a instalaţiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Rectificarea din 20.12.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Protocolul de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani

 • Regulamentul nr. 2303/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite bare şi tije pentru beton armat originare din Republica Belarus

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 344 din 17.12.2016 Deschide →

 • Regulamentul nr. 2287/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2287/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 431/2008 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită congelată şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 593/2013 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită şi mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată şi pentru carnea de bivol congelată

 • Regulamentul nr. 2288/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2288/2016 de aprobare a piperonil butoxidului ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2289/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2289/2016 de aprobare a epsilon-momfluorotrinului ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2290/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2290/2016 de aprobare a acidului peracetic ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipurilor de produse 11 şi 12 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2291/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2291/2016 de aprobare a acidului lactic L(+) ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 1 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Directivă nr. 2284/2016, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 2284/2016 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE şi de abrogare a Directivei 2001/81/CE (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2292/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2292/2016 de stabilirea a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2352 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 2293/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2293/2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

 • Regulamentul nr. 2294/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2294/2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 2297/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2297/2016 de modificare a Deciziilor 2001/497/CE şi 2010/87/UE privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către ţările terţe şi către persoanele împuternicite de către operator stabilite în ţări terţe, în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8471] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Orientarea nr. 2299/2016, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 2299/2016 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2016/32)

 • Orientarea nr. 2300/2016, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 2300/2016 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2016/33)

 • Regulamentul nr. 2286/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2286/2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum şi la metodologia de evaluare a sustenabilităţii eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul şi la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2295/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2295/2016 de modificare a Deciziilor 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE şi 2011/61/UE şi a Deciziilor de punere în aplicare 2012/484/UE şi 2013/65/UE referitoare la protejarea adecvată a datelor cu caracter personal de către anumite ţări, în temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 8353] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 2296/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2296/2016 de creare a grupului independent de experţi desemnat ca organism de evaluare a performanţelor cerului unic european

 • Orientarea nr. 2298/2016, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 2298/2016 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2016/31)

 • Regulamentul nr. 2285/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 2285/2016 de stabilire, pentru 2017 şi 2018, a posibilităţilor de pescuit pentru navele Uniunii în ceea ce priveşte anumite stocuri de peşti de adâncime şi de modificare a Regulamentului (UE) 2016/72 al Consiliului

se încarcă...