Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 88 din 31.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 540/2017, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 540/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală şi a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală şi a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

 • Directivă nr. 541/2017, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 541/2017 privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului şi de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului

 • Rectificarea din 31.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 20 mai 2014)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 87 din 31.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 566/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 566/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru raportul ordinelor neexecutate faţă de tranzacţii cu scopul de a preveni condiţiile de tranzacţionare de natură să perturbe stabilitatea pieţei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 567/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 567/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte definiţiile, transparenţa, comprimarea portofoliilor şi măsurile de supraveghere privind intervenţia asupra produselor şi poziţiile (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 568/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 568/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacţionare pe pieţele reglementate (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 569/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 569/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la suspendarea şi retragerea de la tranzacţionare a instrumentelor financiare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 570/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 570/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru determinarea condiţiilor în care o piaţă este semnificativă din punctul de vedere al lichidităţii în vederea notificării unei întreruperi temporare a tranzacţionării (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 571/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 571/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerinţele organizatorice şi publicarea tranzacţiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 572/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 572/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea furnizării de date pretranzacţionare şi posttranzacţionare şi a nivelului de dezagregare a datelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 573/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 573/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la cerinţele de asigurare a unor servicii de colocare şi a unor structuri de taxare echitabile şi nediscriminatorii (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 574/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 574/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru nivelul de precizie al ceasurilor profesionale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 575/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 575/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la datele publicate de către locurile de executare despre calitatea executării tranzacţiilor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 576/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 576/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru publicarea anuală de către firmele de investiţii a informaţiilor referitoare la identitatea locurilor de executare şi la calitatea executării (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 577/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 577/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului şi la furnizarea de informaţii în scopul transparenţei şi al altor calcule (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 578/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 578/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare în care se precizează cerinţele aplicabile acordurilor şi mecanismelor de formare a pieţei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 579/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 579/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la efectul direct, substanţial şi previzibil al contractelor derivate în cadrul Uniunii şi la prevenirea eludării normelor şi a obligaţiilor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 566/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 566/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru raportul ordinelor neexecutate faţă de tranzacţii cu scopul de a preveni condiţiile de tranzacţionare de natură să perturbe stabilitatea pieţei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 567/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 567/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte definiţiile, transparenţa, comprimarea portofoliilor şi măsurile de supraveghere privind intervenţia asupra produselor şi poziţiile (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 568/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 568/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacţionare pe pieţele reglementate (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 569/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 569/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la suspendarea şi retragerea de la tranzacţionare a instrumentelor financiare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 570/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 570/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru determinarea condiţiilor în care o piaţă este semnificativă din punctul de vedere al lichidităţii în vederea notificării unei întreruperi temporare a tranzacţionării (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 571/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 571/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerinţele organizatorice şi publicarea tranzacţiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 580/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 580/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 581/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 581/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la compensare în ceea ce priveşte locurile de tranzacţionare şi contrapărţile centrale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 582/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 582/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care prevăd obligaţia de compensare a instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe pieţele reglementate şi termenele pentru acceptarea compensării (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 565/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 565/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare aplicabile firmelor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 584/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 584/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerinţele organizatorice pentru locurile de tranzacţionare (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 86 din 31.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 609/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 609/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

 • Regulamentul nr. 610/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 610/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de tranziţie referitoare la sistemele de pensii (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 611/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 611/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

 • Regulamentul nr. 612/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 612/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea taxelor Agenţiei Europene pentru Medicamente în funcţie de rata inflaţiei, cu efect de la 1 aprilie 2017 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 613/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 613/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 614/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 614/2017 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizia nr. 615/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 615/2017 de acceptare a unei propuneri din partea unui grup de producători-exportatori şi a Camerei de Comerţ Chineze pentru Importul şi Exportul de Maşini şi Produse Electronice, referitoare la punerea în aplicare a angajamentului menţionat în Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 85 din 30.03.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 84 din 30.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 604/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 604/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Terre Tarentine (DOP)]

 • Regulamentul nr. 605/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 605/2017 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 606/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 606/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 607/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 607/2017 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind măsuri restrictive, având în vedere situaţia din Bosnia şi Herţegovina

 • Decizia nr. 93/2016, Autoritatea de Supraveghere a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

  Decizia nr. 93/16/COL - Recomandarea Autorităţii AELS de Supraveghere privind pieţele relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu actul menţionat la punctul 5cl din anexa XI la Acordul privind SEE (Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice), astfel cum a fost modificat prin Protocolul 1 la acord şi prin adaptările sectoriale din anexa XI la respectivul acord [2017/608]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 83 din 29.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 501/2015, Comisia Europeană

  Decizia nr. 501/2017 privind tarifele aplicate de Hidroelectrica din România faţă de S.C. ArcelorMittal Galati, S.C. Alro SA, S.C. Alpiq RomEnergie S.R.L., S.C. Alpiq RomIndustries S.R.L., S.C. Energy Financing Team Romania S.R.L. (EFT), S.C. Electrica S.A., S.C. Electromagnetica S.A., S.C. Energy Holding S.R.L., S.C. EURO-PEC S.A., S.C. Luxten-Lighting Group S.A., S.C. Electrocarbon S.A. Slatina şi S.C. ELSID Titu S.A. - SA.33623 (2012/C), SA.33624 (2012/C), SA.33451 (2012/C) şi SA 33581 (2012/C) [notificată cu numărul C(2015) 3919] (Numai textul în limba română este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 503/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 503/2017 privind schema de ajutor SA.39621 2015/C (ex 2015/NN) [notificată cu numărul C(2016) 7086] (Numai textul în limba franceză este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) COMISIA EUROPEANĂ,

 • Decizia nr. 502/2015, Comisia Europeană

  Decizia nr. 502/2017 privind ajutorul de stat SA.38374 (2014/C, ex 2014/NN) pus în aplicare de către Regatul Ţărilor de Jos în favoarea Starbucks [notificată cu numărul C(2015) 7143] (Numai textul în limba neerlandeză este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 82 din 29.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 600/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 600/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 601/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr.6 2017/601 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea priorităţilor parteneriatului UE-Algeria

 • Decizia nr. 602/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 602/2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizia nr. 603/2017, Consiliul de Asociere

  Decizia nr. 1/2017 de aprobare a priorităţilor parteneriatului UE-Algeria [2017/603]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 81 din 28.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 596/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 596/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [West Wales Coracle Caught Sewin (IGP)]

 • Regulamentul nr. 597/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 597/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Estepa (DOP)]

 • Regulamentul nr. 598/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 598/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 599/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 599/2017 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată "Cetăţenia UE pentru europeni: Uniţi în diversitate în pofida jus soli şi jus sanguinis" [notificată cu numărul C(2017) 2001] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizia nr. 594/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 594/2017 privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerţul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile

 • Regulamentul nr. 595/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 595/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 80 din 25.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 555/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 555/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a mai multor substanţe active enumerate în partea B a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 (programul de reînnoire AIR IV) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 556/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 556/2017 privind modalităţile detaliate pentru procedurile de inspecţie cu privire la bunele practici clinice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 557/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 557/2017 de modificare pentru a 263-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Regulamentul nr. 558/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 558/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 560/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 560/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt UE-Mexic referitor la modificările aduse anexei III la Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt CEMexic din 23 martie 2000 în ceea ce priveşte definirea conceptului de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă (reguli de origine specifice produsului pentru anumite produse chimice)

 • Decizia nr. 561/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 561/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt UE-Mexic referitor la modificările aduse anexei III la Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt CEMexic din 23 martie 2000 în ceea ce priveşte definirea conceptului de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă (Andorra şi San Marino, precum şi reguli de origine specifice produsului pentru anumite produse chimice)

 • Decizia nr. 562/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 562/2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Portugheză, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizia nr. 563/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 563/2017 prin care Republica Estonia este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizia nr. 559/2017, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 559/2017 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Ţărilor de Jos - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

 • Rectificarea din 25.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/1824 al Comisiei din 14 iulie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 3/2014, a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 şi a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 cu privire, respectiv, la cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului, la cerinţele privind construcţia vehiculelor şi la cerinţele generale, precum şi la cerinţele privind performanţele de mediu şi performanţele unităţii de propulsie

 • Decizia nr. 564/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 564/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 1813] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 79 din 24.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 548/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 548/2017 de stabilire a unui formular standard pentru declaraţia scrisă referitoare la îndepărtarea sau ruperea sigiliului unui tahograf (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 549/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 549/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 550/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 550/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a şaptea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Decizia nr. 551/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 551/2017 de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizia nr. 552/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 552/2017 privind coerenţa obiectivelor din domeniile de performanţă-cheie ale capacităţii şi rentabilităţii, incluse în planul blocului funcţional de spaţiu aerian revizuit prezentat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 de către Elveţia, cu obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă (Numai textele în limbile germană, franceză şi italiană sunt autentice) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 553/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 553/2017 privind coerenţa obiectivelor din domeniile de performanţa-cheie ale capacităţii şi rentabilităţii, incluse în planul blocului funcţional de spaţiu aerian revizuit prezentat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 de către Belgia, Germania, Franţa, Luxemburg şi Ţările de Jos, cu obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă [notificată cu numărul C(2017) 1798] (Numai textele în limbile franceză, germană şi neerlandeză sunt autentice) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 554/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 554/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 2033] (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...