Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 116 din 05.05.2017 Deschide →

 • Decizie 780/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 780/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 2938] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 776/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 776/2017 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 779/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 779/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 778/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 778/2017 de modificare pentru a 267-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Regulament 777/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 777/2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 al Consiliului (de extindere a taxei antidumping definitive impuse asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia) pentru a stabili posibilitatea de a acorda o scutire de la aceste măsuri unui producător-exportator tunisian, de abrogare a taxei antidumping cu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator și de înregistrare a acestor importuri

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 115 din 04.05.2017 Deschide →

 • Decizie 768/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 768/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, și aplicarea provizorie a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

 • Directivă 774/2017, Comisia Europeană

  Directiva nr. 774/2017 de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C la anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește fenolul (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 775/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 775/2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Finlanda, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 770/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 770/2017 privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă

 • Decizie 769/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 769/2017 privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă

 • Regulament 773/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 773/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 772/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 772/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 în ceea ce privește lista de măsuri în cazul cărora trebuie publicate anumite informații referitoare la beneficiari

 • Regulament 771/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 771/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 în ceea ce privește metodele de determinare a nivelurilor de dioxine și bifenili policlorurați (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 114 din 03.05.2017 Deschide →

 • Decizie 767/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 767/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 2741] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 766/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 766/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 763/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 763/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de hârtie termică subțire originară din Republica Coreea

 • Regulament 765/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 765/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul specialităților tradiționale garantate [Ovèí salašnícky údený syr (STG)]

 • Regulament 762/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 762/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 479/2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile din Uniune care sunt transportate prin coridorul Neum

 • Regulament 764/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 764/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul specialităților tradiționale garantate [Ovèí hrudkový syr - salašnícky (STG)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 113 din 29.04.2017 Deschide →

 • Recomandare 761/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 761/2017 privind Pilonul european al drepturilor sociale

 • Decizie 759/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 759/2017 privind protocoalele comune și formatele de date care trebuie să fie utilizate de transportatorii aerieni la transferul datelor PNR către unitățile de informații despre pasageri

 • Decizie 758/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 758/2017 referitoare la poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, cu ocazia celei de a opta reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți în privința propunerii de modificare a anexelor A, B și C

 • Rectificare din 29.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

 • Rectificare din 29.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale

 • Decizie 760/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 760/2017 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2017 (BCE/2017/11)

 • Regulament 757/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 757/2017 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada aprilie 2017 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

 • Regulament 756/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 756/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 755/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 755/2017 de reînnoire a aprobării substanței active mezosulfuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 754/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 754/2017 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole și produse agricole prelucrate originare din Ecuador

 • Regulament 752/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 752/2017 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 747/2015, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 747/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile de calculare a contribuțiilor ex ante, precum și circumstanțele și condițiile în care plata contribuțiilor ex post extraordinare poate fi amânată parțial sau integral (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 753/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 753/2017 de reînnoire a aprobării substanței active cihalofop-butil în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 751/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 751/2017 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 și (UE) 2016/1178 în ceea ce privește termenul limită pentru respectarea obligațiilor de compensare de către anumite contrapărți implicate în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 750/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 750/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

 • Regulament 749/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 749/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește eliminarea Kazahstanului de pe lista țărilor din anexa I la regulamentul respectiv

 • Regulament 748/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 748/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se ține seama de evoluția masei vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în 2013, 2014 și 2015 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Notificare din 29.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Notificare privind intrarea în vigoare, între Uniunea Europeană și Peru, a protocolului adițional la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 111 din 28.04.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 110 din 27.04.2017 Deschide →

 • Rectificare din 27.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care stabilesc modalitățile tehnice pentru prezentarea în mod obiectiv a recomandărilor de investiții sau a altor informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiții și pentru divulgarea anumitor interese sau pentru a indica existența unor conflicte de interese

 • Informare din 27.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Insulele Solomon privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

 • Directivă 738/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 738/2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește plumbul (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 737/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 737/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 736/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 736/2017 de modificare a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aprobarea programului național de control al scrapiei clasice al Sloveniei (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 109 din 26.04.2017 Deschide →

 • Regulament 717/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 717/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 716/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 716/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de formulare care trebuie utilizate pentru informațiile ce urmează să fie incluse în listele cu societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare recunoscute (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 108 din 26.04.2017 Deschide →

 • Regulament 731/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 731/2017 de modificare a modelelor de certificate sanitar-veterinare BOV-X, BOV-Y, BOV și OVI din anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010, a modelelor de certificate GEL, COL, RCG și TCG din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 și a modelului de certificat pentru produsele compuse din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 28/2012 în ceea ce privește normele pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 26.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri

 • Decizie 734/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 734/2017 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmarului/ Birmaniei

 • Decizie 733/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 733/2017 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Croația

 • Regulament 732/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 732/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Decizie 730/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 730/2017 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 107 din 25.04.2017 Deschide →

 • Regulament 724/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 724/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Rectificare din 25.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul și la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective

 • Decizie 729/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 729/2017 privind o cerere de derogare formulată de către Republica Croația în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității [notificată cu numărul C(2017) 2437] (Numai textul în limba croată este autentic)

 • Decizie 728/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 728/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/92/UE privind supravegherea, controalele fitosanitare și măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din China [notificată cu numărul C(2017) 2429]

 • Decizie 727/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 727/2017 privind recunoașterea Muntenegrului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor [notificată cu numărul C(2017) 1815] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 726/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 726/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 725/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 725/2017 de reînnoire a aprobării substanței active mezotrion în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 723/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 723/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 106 din 22.04.2017 Deschide →

 • Decizie 722/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 722/2017 privind prelungirea măsurii luate de Țările de Jos în ceea ce privește punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid VectoMaxFG în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2436] (Numai versiunea în limba neerlandeză este autentică)

 • Decizie 721/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 721/2017 privind prelungirea măsurii luate de Suedia referitoare la punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid VectoBac 12AS în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2435] (Numai textul în limba suedeză este autentic)

 • Regulament 720/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 720/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 719/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 719/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2192 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani

 • Decizie 718/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 718/2017 privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate

se încarcă...