Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 18 din 24.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 112/2017, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 112/2017 de numire a comandantului misiunii UE pentru misiunea PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017)

 • Decizia nr. 113/2017, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 113/2017 de prelungire a mandatului şefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/1/2017)

 • Regulamentul nr. 110/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 110/2017 de modificare a anexelor IV şi X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 111/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 111/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 115/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 115/2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a extractului de soia fermentată ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 165] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizia nr. 114/2017, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 114/2017 de prelungire a mandatului şefului misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităţilor în Somalia (EUCAP Somalia/1/2017)

 • Regulamentul nr. 109/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 109/2017 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite roţi din aluminiu originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Decizia nr. 116/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 116/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 376] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 17 din 21.01.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 104/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 104/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacţii (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 106/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 106/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 105/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 105/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul şi frecvenţa rapoartelor de tranzacţie transmise către registrele centrale de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 107/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 107/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1-7 ianuarie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

 • Decizia nr. 108/2016, Comitetul European

  Decizia nr. 1/2016 instituită prin Acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, din 15 decembrie 2016 cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului APE [2017/108]

 • Rectificarea din 21.01.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/314 al Comisiei din 4 martie 2016 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 16 din 20.01.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 94/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 94/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de gluconat de sodiu originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Regulamentul nr. 93/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 93/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Miel Villuercas-Ibores (DOP)]

 • Regulamentul nr. 95/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 95/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import şi al cererilor de drepturi de import depuse în perioada 1-7 ianuarie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Regulamentul nr. 96/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 96/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a treia invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Decizia nr. 98/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 98/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2013/519/UE în ceea ce priveşte modelul de certificat de sănătate animală pentru importul în Uniune de câini, pisici şi dihori domestici [notificată cu numărul C(2017) 123] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 100/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 100/2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziţionare de active de către sectorul public de pe pieţele secundare (BCE/2017/1)

 • Decizia nr. 101/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 101/2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate (BCE/2017/2)

 • Decizia nr. 102/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 102/2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de titluri garantate cu active (BCE/2017/3)

 • Decizia nr. 103/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 103/2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de obligaţiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2017/4)

 • Decizia nr. 97/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 97/2017 privind ajutorul de stat SA.40168 - 2015/C [ex SA.33584 - 2013/C (ex 2011/NN)] pus în aplicare de Ţările de Jos în favoarea clubului de fotbal profesionist Willem II din Tilburg [notificată cu numărul C(2016) 4061] (Numai versiunea în limba neerlandeză este autentică) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 99/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 99/2017 de modificare a Deciziei 93/195/CEE în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală şi de certificare veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale după exportul temporar în Mexic şi în Statele Unite ale Americii şi de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubricile referitoare la China şi Mexic din lista ţărilor terţe şi a regiunilor acestora din care importurile în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină sunt autorizate [notificată cu numărul C(2017) 128] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 15 din 19.01.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 91/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 91/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Brillat-Savarin (IGP)]

 • Regulamentul nr. 92/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 92/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 90/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 90/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce priveşte definirea baremelor standard pentru costuri unitare şi a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 14 din 18.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 89/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 89/2017 privind stabilirea listelor anuale de priorităţi pentru 2017 pentru elaborarea codurilor de reţea şi a liniilor directoare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 85/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 85/2017 privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Algeriană Democratică şi Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice şi Populare la programele Uniunii

 • Informarea din 18.01.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informaţii privind semnarea şi punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

 • Rectificarea din 18.01.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 2011/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni

 • Regulamentul nr. 86/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 86/2017 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană

 • Regulamentul nr. 87/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 87/2017 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru pescuitul de calcan în Marea Neagră

 • Regulamentul nr. 88/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 88/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 13 din 17.01.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 53/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 53/2017 privind autorizarea substanţelor butan-1-ol, hexan-1-ol, octan-1-ol, nonan-1-ol, dodecan-1-ol, heptan-1-ol, decan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehidă, propanal, butanal, pentanal, hexanal, octanal, decanal, dodecanal, nonanal, heptanal, undecanal, 1,1-dietoxietan, acid formic, acid acetic, acid propionic, acid valeric, acid hexanoic, acid octanoic, acid decanoic, acid dodecanoic, acid oleic, acid hexadecanoic, acid tetradecanoic, acid heptanoic, acid nonanoic, acetat de etil, acetat de propil, acetat de butil, acetat de hexil, acetat de octil, acetat de nonil, acetat de decil, acetat de dodecil, acetat de heptil, acetat de metil, butirat de metil, butirat de butil, butirat de pentil, butirat de hexil, butirat de octil, decanoat de etil, hexanoat de etil, hexanoat de propil, hexanoat de pentil, hexanoat de hexil, hexanoat de metil, formiat de etil, dodecanoat de etil, tetradecanoat de etil, nonanoat de etil, octanoat de etil, propionat de etil, propionat de metil, valerat de etil, valerat de butil, hex-3enoat de etil, hexadecanoat de etil, trans-2-butenoat de etil, undecanoat de etil, izovalerat de butil, izobutirat de hexil, 2-metilbutirat de metil, 2-metilbutirat de hexil, citrat de trietil, izovalerat de hexil şi 2-metilvalerat de metil ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 54/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 54/2017 privind autorizarea substanţelor 2-metilpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetiloctan-1-ol, 2-etilhexan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldehidă, acid 3-metilbutiric, acid 2-metilvaleric, acid 2-etilbutiric, acid 2-metilbutiric, acid 2-metilheptanoic, acid 4-metilnonanoic, acid 4-metiloctanoic, acetat de izobutil, butirat de izobutil, hexanoat de 3-metilbutil, dodecanoat de 3-metilbutil, octanoat de 3-metilbutil, propionat de 3-metilbutil, formiat de 3-metilbutil, tributirat de gliceril, izobutirat de izobutil, izobutirat de izopentil, izovalerat de izobutil, 2-metilbutirat de izopentil, izovalerat de 2-metilbutil şi butirat de 2-metilbutil ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 55/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 55/2017 privind autorizarea substanţelor octan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-onă, pentan-2-onă, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-onă, nonan-3-onă, decan-2-onă şi tetradecanoat de izopropil pentru a fi utilizate ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 56/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 56/2017 privind autorizarea substanţelor acid lactic, acid 4-oxovaleric, acid succinic, acid fumaric, acetoacetat de etil, lactat de etil, lactat de butil, 4-oxovalerat de etil, succinat de dietil, malonat de dietil, butil-O-butirillactat, lactat de hex-3-enil, lactat de hexil, butir-1,4-lactonă, decan-1,5-lactonă, undecan-1,5-lactonă, pentan-1,4-lactonă, nonan-1,5-lactonă, octan-1,5-lactonă, heptan-1,4-lactonă şi hexan-1,4-lactonă ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 57/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 57/2017 privind autorizarea substanţelor 1,8-cineol, 3,4-dihidrocumarină şi 2-(2-metilprop-1-enil)-4metiltetrahidropiran ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 58/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 58/2017 privind autorizarea substanţelor alfaterpinol, nerolidol, 2-(4-metilfenil) propan-2-ol, terpinol şi acetat de linalil ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 59/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 59/2017 privind autorizarea substanţelor 1,1-dimetoxi-2-feniletan, formiat de fenetil, octanoat de fenetil, izobutirat de fenetil, 2-metilbutirat de fenetil şi benzoat de fenetil ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 60/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 60/2017 privind autorizarea izoeugenolui ca aditiv furajer pentru porcine, rumegătoare şi cabaline, cu excepţia celor care produc lapte destinat consumului uman şi a animalelor de companie (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 61/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 61/2017 privind autorizarea 4-alil-2,6-dimetoxifenolului şi a acetatului de eugenil ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale, cu excepţia peştilor şi a păsărilor de curte (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 62/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 62/2017 privind autorizarea substanţelor 3-(metiltio)propionaldehidă, 3-(metiltio)propionat de metil, aliltiol, sulfură de dimetil, sulfură de dibutil, disulfură de dialil, trisulfură de dialil, trisulfură de dimetil, disulfură de dipropil, izotiocianat de alil, disulfură de dimetil, 2-metilbenzen-1-tiol, butantioat de S-metil, disulfură de alilmetil, 3-(metiltio)propan-1-ol, 3-(metiltio)hexan-1-ol, 1-propan-1-tiol, sulfură de dialil, 2,4-ditiapentan, 2-metil-2-(metilditio)propanal, 2-metilpropan-1-tiol, metilsulfinilmetan, propan-2-tiol, 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolan şi 2-metil-4-propil-1,3-oxatian ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 63/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 63/2017 privind autorizarea substanţelor alcool benzilic, alcool 4-izopropilbenzilic, benzaldehidă, 4-izopropilbenzaldehidă, salicilaldehidă, p-tolualdehidă, 2-metoxibenzaldehidă, acid benzoic, acetat de benzil, butirat de benzil, format de benzil, propionat de benzil, hexanoat de benzil, izobutirat de benzil, izovalerat de benzil, salicilat de hexil, fenilacetat de benzil, benzoat de metil, benzoat de etil, benzoat de izopentil, salicilat de pentil şi benzoat de izobutil ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale şi a substanţelor veratraldehidă şi acid galic ca aditivi în hrana anumitor specii de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 64/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 64/2017 privind autorizarea acidului glicirizic amoniacal ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 65/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 65/2017 privind autorizarea substanţelor 1-izopropil-4-metilbenzen, pin-2(10)-enă, pin-2(3)-enă, betacariofilen, camfen, 1-izopropenil-4-metilbenzen, delta-3-carenă şi d-limonen ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 66/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 66/2017 privind autorizarea acidului tanic ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 12 din 17.01.2017 Deschide →

 • Recomandarea nr. 84/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 84/2017 privind monitorizarea hidrocarburilor din uleiuri minerale în alimente şi în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu alimentele (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 76/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 76/2017 privind aprobarea încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

 • Decizia nr. 82/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 82/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizia nr. 83/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 83/2017 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

 • Regulamentul nr. 80/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 80/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulamentul nr. 81/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 81/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 77/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 77/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

 • Decizia nr. 75/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 75/2017 privind semnarea, în numele Uniunii şi al statelor membre ale acesteia, şi aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

 • Regulamentul nr. 78/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 78/2017 de stabilire a unor dispoziții administrative pentruomologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112instalate la bordul vehiculelor și a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE)2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește protecția vieții privateși a datelor utilizatorilor acestor sisteme (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 79/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 79/2017 de stabilire a cerinţelor tehnice detaliate şi a procedurilor de încercare pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, precum şi de completare şi de modificare a Regulamentului (UE) 2015/758 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte derogările şi standardele aplicabile (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 11 din 14.01.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 38/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 38/2017 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului economic şi comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 10 din 14.01.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 72/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 72/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează condiţiile de acordare a aprobărilor de derogare privind datele (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 73/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 73/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 74/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 74/2017 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen [notificată cu numărul C(2016) 7546]

 • Rectificarea din 14.01.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la A unsprezecea directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înfiinţate într-un stat membru de anumite forme de societăţi comerciale care intră sub incidenţa legislaţiei unui alt stat (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 395 din 30 decembrie 1989) (Ediţia specială în limba română, cap. 17, vol. 001, p. 100)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 9 din 13.01.2017 Deschide →

 • Notificarea din 13.01.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare referitoare la intrarea în vigoare a Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

 • Regulamentul nr. 67/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 67/2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, prin completarea listei de boli ale animalelor şi zoonoze din anexa respectivă

 • Regulamentul nr. 68/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 68/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 121/2008 al Comisiei de stabilire a metodei de analiză pentru determinarea conţinutului de amidon din preparatele de tipul celor utilizate pentru hrana animalelor (cod NC 2309)

 • Regulamentul nr. 69/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 69/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 70/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 70/2017 privind ajutorul de stat SA.37185 (2015/C) (ex 2013/N) acordat şi pus în aplicare parţial de către Spania pentru finanţarea Centro de Ensayos de Alta Tecnologia Ferroviaria de Antequera (CEATF) [notificată cu numărul C(2016) 4573] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 138/2017, Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

  Regulamentul nr. 138 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor silenţioase de transport rutier în ceea ce priveşte audibilitatea lor redusă [2017/71]

se încarcă...