Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 96 din 07.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 627/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 627/2017 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru fenpiroximat, triadimenol şi triadimefon din sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 95 din 07.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 625/2017, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 625/2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 07.04.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 657/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 657/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

 • Regulamentul nr. 659/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 659/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/141 de instituire a unor taxe antidumping definitive vizând importurile de anumite accesorii de ţevărie pentru sudat cap la cap, din oţel inoxidabil, finisate sau nefinisate, originare din Republica Populară Chineză şi din Taiwan

 • Regulamentul nr. 660/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 660/2017 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2018, 2019 şi 2020 vizând asigurarea respectării limitelor maxime pentru reziduurile de pesticide şi evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din şi de pe alimentele de origine vegetală şi animală (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 662/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 662/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 658/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 658/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizia nr. 663/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 663/2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

 • Decizia nr. 664/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 664/2017 de numire a cinci membri şi a cinci supleanţi, propuşi de Regatul Unit, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizia nr. 665/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 665/2017 de numire a cinci membri şi a nouă supleanţi, propuşi de România, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizia nr. 666/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 666/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizia nr. 667/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 667/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulamentul nr. 661/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 661/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 93 din 06.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 623/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 623/2017 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, f lumechină, metribuzin, permetrin, piraclostrobin şi streptomicină din sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 624/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 624/2017 de modificare a anexelor II şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru bifenazat, daminozid şi tolilfluanid din sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 92 din 06.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 640/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 640/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Novac afumat din Ţara Bârsei (IGP)]

 • Regulamentul nr. 641/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 641/2017 de interzicere temporară a pescuitului de pagel argintiu în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele VI, VII şi VIII de către navele care arborează pavilionul Franţei

 • Regulamentul nr. 642/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 642/2017 de interzicere temporară a pescuitului de marlin albastru în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulamentul nr. 643/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 643/2017 de interzicere temporară a pescuitului de marlin alb în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulamentul nr. 645/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 645/2017 de rectificare a versiunii în limba letonă a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 646/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 646/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/378 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurii de verificare şi închidere anuală a conturilor şi a procedurii de verificare a conformităţii

 • Regulamentul nr. 647/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 647/2017 de adoptare a unor măsuri excepţionale de sprijin pentru piaţa cărnii de porc din Polonia în ceea ce priveşte anumite scroafe şi alte animale din specia porcine sacrificate în perioada cuprinsă între 1 august şi 30 noiembrie 2016

 • Regulamentul nr. 650/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 650/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 651/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 651/2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Ţărilor de Jos, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizia nr. 652/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 652/2017 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată "Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe" [notificată cu numărul C(2017) 2200] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Regulamentul nr. 648/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 648/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de placaj de okume originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Regulamentul nr. 644/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 644/2017 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor şi de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 649/2017, Comisia Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 649/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Republica Populară Chineză

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 91 din 05.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 635/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 635/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 636/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 636/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 637/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 637/2017 de modificare pentru a 265-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da'esh) şi cu organizaţia Al-Qaida

 • Regulamentul nr. 638/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 638/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea din 05.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/326 al Comisiei din 24 februarie 2017 de modificare pentru a 261-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Rectificarea din 05.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenţa juridică gratuită pentru persoanele suspectate şi persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale şi pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

 • Rectificarea din 05.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană

 • Decizia nr. 639/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 639/2017 privind ajutorul de stat SA.23216 - C 54/07 (ex NN 55/07) în favoarea Emsländische Eisenbahn GmbH, Germania [notificată cu numărul C(2016) 6232] (Numai textul în limba germană este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 90 din 04.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 628/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 628/2017 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Yemen

 • Regulamentul nr. 629/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 629/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Mogette de Vendee (IGP)]

 • Regulamentul nr. 630/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 630 AL COMISIEI din 3 aprilie 2017 de modificare pentru a 264-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Decizia nr. 634/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 634/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Yemen

 • Regulamentul nr. 631/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 631/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 632/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 632/2017 de modificare a Deciziei 2014/129/PESC de promovare a unei reţele europene de grupuri de reflecţie independente în domeniul neproliferării, în sprijinul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

 • Decizia nr. 633/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 633/2017 de sprijinire a Programului de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor sub toate aspectele sale

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 89 din 01.04.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 88 din 31.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 540/2017, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 540/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală şi a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală şi a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

 • Directivă nr. 541/2017, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 541/2017 privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului şi de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului

 • Rectificarea din 31.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 20 mai 2014)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 87 din 31.03.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 566/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 566/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru raportul ordinelor neexecutate faţă de tranzacţii cu scopul de a preveni condiţiile de tranzacţionare de natură să perturbe stabilitatea pieţei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 567/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 567/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte definiţiile, transparenţa, comprimarea portofoliilor şi măsurile de supraveghere privind intervenţia asupra produselor şi poziţiile (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 568/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 568/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacţionare pe pieţele reglementate (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 569/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 569/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la suspendarea şi retragerea de la tranzacţionare a instrumentelor financiare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 570/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 570/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru determinarea condiţiilor în care o piaţă este semnificativă din punctul de vedere al lichidităţii în vederea notificării unei întreruperi temporare a tranzacţionării (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 571/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 571/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerinţele organizatorice şi publicarea tranzacţiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 572/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 572/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea furnizării de date pretranzacţionare şi posttranzacţionare şi a nivelului de dezagregare a datelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 573/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 573/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la cerinţele de asigurare a unor servicii de colocare şi a unor structuri de taxare echitabile şi nediscriminatorii (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 574/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 574/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru nivelul de precizie al ceasurilor profesionale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 575/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 575/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la datele publicate de către locurile de executare despre calitatea executării tranzacţiilor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 576/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 576/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru publicarea anuală de către firmele de investiţii a informaţiilor referitoare la identitatea locurilor de executare şi la calitatea executării (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 577/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 577/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului şi la furnizarea de informaţii în scopul transparenţei şi al altor calcule (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 578/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 578/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare în care se precizează cerinţele aplicabile acordurilor şi mecanismelor de formare a pieţei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 579/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 579/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la efectul direct, substanţial şi previzibil al contractelor derivate în cadrul Uniunii şi la prevenirea eludării normelor şi a obligaţiilor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 566/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 566/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru raportul ordinelor neexecutate faţă de tranzacţii cu scopul de a preveni condiţiile de tranzacţionare de natură să perturbe stabilitatea pieţei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 567/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 567/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte definiţiile, transparenţa, comprimarea portofoliilor şi măsurile de supraveghere privind intervenţia asupra produselor şi poziţiile (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 568/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 568/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacţionare pe pieţele reglementate (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 569/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 569/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la suspendarea şi retragerea de la tranzacţionare a instrumentelor financiare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 570/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 570/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru determinarea condiţiilor în care o piaţă este semnificativă din punctul de vedere al lichidităţii în vederea notificării unei întreruperi temporare a tranzacţionării (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 571/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 571/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerinţele organizatorice şi publicarea tranzacţiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 580/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 580/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 581/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 581/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la compensare în ceea ce priveşte locurile de tranzacţionare şi contrapărţile centrale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 582/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 582/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care prevăd obligaţia de compensare a instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe pieţele reglementate şi termenele pentru acceptarea compensării (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...