Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 111 din 28.04.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 110 din 27.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 736/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 736/2017 de modificare a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte aprobarea programului naţional de control al scrapiei clasice al Sloveniei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 737/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 737/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Directivă nr. 738/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 738/2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte plumbul (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Informarea din 27.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Insulele Solomon privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Rectificarea din 27.03.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care stabilesc modalităţile tehnice pentru prezentarea în mod obiectiv a recomandărilor de investiţii sau a altor informaţii prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiţii şi pentru divulgarea anumitor interese sau pentru a indica existenţa unor conflicte de interese

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 109 din 26.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 716/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 716/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la modelele de formulare care trebuie utilizate pentru informaţiile ce urmează să fie incluse în listele cu societăţile de ameliorare şi exploataţiile de ameliorare recunoscute (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 717/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 717/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 108 din 26.04.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 730/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 730/2017 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

 • Regulamentul nr. 732/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 732/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 733/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 733/2017 privind aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Croaţia

 • Decizia nr. 734/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 734/2017 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmarului/ Birmaniei

 • Rectificarea din 26.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri

 • Regulamentul nr. 731/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 731/2017 de modificare a modelelor de certificate sanitar-veterinare BOV-X, BOV-Y, BOV şi OVI din anexele I şi II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010, a modelelor de certificate GEL, COL, RCG şi TCG din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 şi a modelului de certificat pentru produsele compuse din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 28/2012 în ceea ce priveşte normele pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 107 din 25.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 723/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 723/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii

 • Regulamentul nr. 725/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 725/2017 de reînnoire a aprobării substanţei active mezotrion în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 726/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 726/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 727/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 727/2017 privind recunoaşterea Muntenegrului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi certificare a navigatorilor [notificată cu numărul C(2017) 1815] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 728/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 728/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/92/UE privind supravegherea, controalele fitosanitare şi măsurile care urmează să fie luate în ceea ce priveşte materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din China [notificată cu numărul C(2017) 2429]

 • Decizia nr. 729/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 729/2017 privind o cerere de derogare formulată de către Republica Croaţia în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii [notificată cu numărul C(2017) 2437] (Numai textul în limba croată este autentic)

 • Rectificarea din 25.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum şi la metodologia de evaluare a sustenabilităţii eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul şi la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective

 • Regulamentul nr. 724/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 724/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 106 din 22.04.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 718/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 718/2017 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

 • Regulamentul nr. 719/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 719/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2192 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani

 • Regulamentul nr. 720/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 720/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 721/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 721/2017 privind prelungirea măsurii luate de Suedia referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produsului biocid VectoBac 12AS în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2435] (Numai textul în limba suedeză este autentic)

 • Decizia nr. 722/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 722/2017 privind prelungirea măsurii luate de Ţările de Jos în ceea ce priveşte punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produsului biocid VectoMaxFG în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2436] (Numai versiunea în limba neerlandeză este autentică)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 105 din 21.04.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 715/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 715/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) şi a anexei XVII (Proprietatea intelectuală) la Acordul privind SEE (Regulamentul privind medicamentele de uz pediatric)

 • Regulamentul nr. 713/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 713/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 714/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 714/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a opta invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Rectificarea din 21.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor

 • Regulamentul nr. 712/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 712/2017 de stabilire a anului de referinţă şi a programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 104 din 20.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 702/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 702/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Marche (IGP)]

 • Regulamentul nr. 703/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 703/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]

 • Regulamentul nr. 704/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 704/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

 • Regulamentul nr. 705/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 705/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

 • Regulamentul nr. 706/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 706/2017 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte sensibilizarea cutanată şi de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1688 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 708/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 708/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1-7 aprilie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

 • Regulamentul nr. 707/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 707/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 709/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 709/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import şi al cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada 1-7 aprilie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Decizia nr. 710/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 710/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE (Emisii de CO2)

 • Decizia nr. 711/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr 711/2017 privind o cerere de derogare formulată de Regatul Danemarcei şi de Republica Federală Germania în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii [notificată cu numărul C(2017) 2371] (Numai textele în limba daneză şi germană sunt autentice)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 103 din 19.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 698/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 698/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 699/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 699/2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutăţii echipamentelor electrice şi electronice (EEE) introduse pe piaţa fiecărui stat membru şi a unei metodologii comune de calcul al cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 700/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 700/2017 de modificare pentru a 266-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Regulamentul nr. 701/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 701/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea din 19.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerţul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura şi alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200 din 30 iulie 2005) (Ediţia specială în limba română, cap. 11, vol. 42, p. 3)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 102 din 13.04.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 655/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 655/2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la monitorizarea emisiilor de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele cu ardere internă în circulaţie instalate pe echipamentele mobile fără destinaţie rutieră (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 656/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 656/2017 de stabilire a cerinţelor administrative referitoare la limitele emisiilor şi omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinaţie rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...