Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 49 din 25.02.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 323/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 323/2017 de corectare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii în ceea ce priveşte standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 324/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 324/2017 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru copolimerul metacrilat bazic (E 1205) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 326/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 326/2017 de modificare pentru a 261-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Decizia nr. 328/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 328/2017 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale în ceea ce priveşte auditorii externi ai Bank of Greece

 • Regulamentul nr. 327/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 327/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea din 25.02.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva (UE) 2016/2037 a Comisiei din 21 noiembrie 2016 de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte presiunea maximă permisă a generatoarelor de aerosoli şi în vederea adaptării dispoziţiilor privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

 • Rectificarea din 25.02.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei din 10 martie 2011 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 48 din 24.02.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 306/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 306/2017 de indicare a cerinţelor în materie de proiectare, construcţie şi performanţă şi a standardelor de testare pentru echipamentele maritime (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 47 din 24.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 321/2017, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 321/2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/940 (ATALANTA/1/2017)

 • Decizia nr. 319/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizie de punere în aplicare nr. 319/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/677/UE de autorizare a Luxemburgului în vederea aplicării unei măsuri speciale de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizia nr. 320/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 320 A CONSILIULUI din 21 februarie 2017 de autorizare a Franţei să încheie un acord cu Confederaţia Elveţiană în ceea ce priveşte aeroportul Basel-Mulhouse care să includă dispoziţii de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE

 • Regulamentul nr. 316/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 316/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

 • Regulamentul nr. 317/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 317/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 318/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 318/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a cincea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Decizia nr. 322/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 322/2017 privind scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor piese pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei [notificată cu numărul C(2017) 1129]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 46 din 23.02.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 45 din 23.02.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 44 din 22.02.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 307/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 307/2017 privind autorizarea extractului uscat de struguri Vitis vinifera spp. vinifera ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale, cu excepţia câinilor (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 308/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 308/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 43 din 21.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 298/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 298/2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

 • Regulamentul nr. 293/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 293/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [West Wales Coracle Caught Salmon (IGP)]

 • Regulamentul nr. 295/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 295/2017 privind măsurile excepţionale de sprijinire a pieţei în sectorul cărnii de pasăre în Franţa

 • Regulamentul nr. 296/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 296/2017 de modificare pentru a 260-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Regulamentul nr. 297/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 297/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 299/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 299/2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud şi criza din Georgia

 • Decizia nr. 300/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 300/2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii

 • Decizia nr. 302/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor [notificată cu numărul C(2017) 688] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 301/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 301/2017 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sahel

 • Regulamentul nr. 294/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 294/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviaţie menţionată în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 42 din 18.02.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 40 din 17.02.2017 Deschide →

 • Regulamentul nr. 268/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 268/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 269/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 269/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în legătură cu lista de substanţe active (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 270/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 270/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active fluorură de sulfuril (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 271/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 271/2017 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite folii de aluminiu uşor modificate

 • Regulamentul nr. 272/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 272/2017 de deschidere a unei anchete privind posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1331/2011 al Consiliului la importurile anumitor ţevi şi tuburi fără sudură, din oţel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză prin importuri expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India, şi de supunere a acestor importuri la înregistrare

 • Regulamentul nr. 273/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 273/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 274/2017, Banca Centrală Europeană - BCE

  Decizia nr. 274/2017 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul autorităţilor naţionale competente şi de abrogare a Deciziei (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

 • Rectificarea din 17.02.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia 2014/955/UE a Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 370 din 30 decembrie 2014)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 39 din 16.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 264/2017, Comisia Europeană

  DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/264 A COMISIEI din 14 februarie 2017 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2017) 766] (numai textele în limbile bulgară, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, maghiară, polonă, portugheză, slovenă, spaniolă şi suedeză sunt autentice)

 • Decizia nr. 265/2016, Comitetul de Cooperare Vamală

  Decizia nr. 265/2017 de includere a guvernului Teritoriilor de Nord-Vest ale Canadei în lista organismelor recunoscute la care face trimitere articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1850 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind comerţul cu produse derivate din focă [notificată cu numărul C(2017) 757]

 • Decizia nr. 262/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 262/2017 de stabilire, pentru Secretariatul General al Consiliului, a autorităţii de numire şi a autorităţii abilitate să încheie contracte de muncă şi de abrogare a Deciziei 2013/811/UE

 • Regulamentul nr. 261/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 261/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea din 27.04.2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung

 • Decizia nr. 266/2016, Comitetul de Cooperare Vamală

  Decizia nr. 1/2016 de înlocuire a protocolului II la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă [2017/266]

 • Decizia nr. 84/2016, Autoritatea de Supraveghere a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

  Decizia nr. 84/16/COL de modificare, pentru a o suta una oară, a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea noilor Orientări pentru analiza compatibilităţii cu funcţionarea Acordului privind SEE a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun [2017/267]

 • Decizia nr. 263/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 263/2017 privind măsurile de diminuare a riscurilor, măsurile consolidate de biosecuritate şi sistemele de depistare timpurie în legătură cu riscurile pe care le prezintă păsările sălbatice de transmitere a viruşilor gripei aviare înalt patogene la păsările de curte [notificată cu numărul C(2017) 765] (Text cu relevanţă pentru SEE)

se încarcă...