Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.02.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere dispoziţiile art. 293 alin. (2) şi ale art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Se aprobă Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute în anexa nr. 1 reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" şi, respectiv, la titlul VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.037 din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată a organismelor prevăzute la art. 48, 56 şi la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 4 decembrie 2007.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu

Bucureşti, 22 ianuarie 2016.

Nr. 105.

ANEXA Nr. 1

NORME
privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

se încarcă...