Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11.01.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Instrucţiunile nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, publicate în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 38 din 25 aprilie 1970, cu modificările şi completările ulterioare, şi alin. (2)-(7) ale art. 8 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, precum şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.204/2004 privind aprobarea certificatului pentru deţinerea de medicamente şi substanţe stupefiante şi psihotrope, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 4 octombrie 2004, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul sănătăţii publice,
Vlad Anton Iliescu,
secretar de stat
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Dan Ştefan Motreanu
Ministrul economiei şi comerţului,
Varujan Vosganian
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.915.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

se încarcă...