Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

În vigoare de la 01.01.2007

Atenție! Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament care permite analiza modificărilor.

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 142 alin. (2) şi al art. 143 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul economiei şi comerţului,
Varujan Vosganian
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.914.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind
regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare

se încarcă...