Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1609/2006 privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.11.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.609.

ANEXĂ

TARIFELE
pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor
şi a altor lucrări medico-legale

Nr. crt. Denumirea prestaţiei existente Denumirea prestaţiei noi Tarif LEI
I.(A) LABORATOR DE MEDICINĂ LEGALĂ CLINICĂ
1. Examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice 38
2. Examinarea persoanelor pentru constatarea virginităţii, deflorării, sarcinii, viduitatea sau avortul patologic 50
3. Examinarea persoanelor pentru constatarea infirmităţii sau incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni patologice, A1/A2 50
4. Examinarea persoanelor pentru constatarea sexului, vârstei, conformaţiei şi dezvoltării psihosomatice; diverse alte constatări 38
5. Examinarea medicală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi purtării armelor şi muniţiilor 110
6. Examinarea persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto 63
7. Examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie 26
8. Examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice, în care se include şi trusa standard de recoltare pentru alcoolemie 80
9. Expertiza capacităţii de coabitare, potenţa 50
10. Expertiza cu privire la stabilirea datei de concepţie 63
11. Noua expertiză privind stabilirea datei concepţiei 76
12. Expertiza capacităţii de procreare - total - examinare clinică - examinare spermogramă 216 90 126
13. Prima expertiză medico-legală pe bază de acte 25
14. Expertiza medico-legală cu examinarea persoanei interesate 63
15. Noua expertiză medico-legală pe bază de acte 110
16. Noua expertiză medico-legală cu examinarea persoanei 152
17. Explorări funcţionale medico-legale: electroencefalograma EEG - înregistrare 32
18. Explorări funcţionale medico-legale: potenţial evocat auditiv 20
19. Explorări funcţionale medico-legale: potenţial evocat vizual 22
20. Explorări funcţionale medico-legale: electrocardiogramă 8
21. Interpretarea explorărilor funcţionale electrice 50
Expertiză medico-legală pentru constatarea stării de sănătate, având ca scop stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumită activitate, preţul include costurile consulturilor de specialitate şi al investigaţiilor de laborator 400
I.(B) IMAGISTICĂ MEDICO-LEGALĂ
RADIOLOGIE
22. Radioscopie pulmonară 13
23. Radioscopie gastroduodenală 25
24. Irigiscopie 98
25. Radiografie de laringe cu substanţă de contrast 33
26. Radiografie esofagiană 25
27. Colangiocolecistografie I.V., prima radiografie 40
28. Radiografie gastroduodenală, prima radiografie 25
29. Colecistografie orală, prima radiografie 25
30. Radiografie toracopulmonară 40
31. Radiografie renală simplă 25
32. Urografie I.V. 43
33. Mamografie 50
34. Radiografie simplă a segmentelor/regiunilor osteoarticulare 20
35. A doua şi următoarele radiografii în cazul examinărilor cu substanţă de contrast - fiecare radiografie 25
36. Coronarografie post-mortem 25
37. Radiografie segmente osoase la cadavru 25
38. Radiografie craniană/şa turcească 50
Echografie cardiacă 30
Echografie abdominală 50
I.(C) LABORATOR DE PROSECTURĂ MEDICO-LEGALĂ
39. Autopsia medico-legală 302
40. Autopsia medico-legală a cadavrelor putrefiate/scheletizate 390
41. Autopsia medico-legală a cadavrelor de fetuşi/nou-născuţi 390
42. Autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate, nu include cheltuielile de deplasare a comisiei, de transport, cazare, analize 390
43. Autopsia medico-legală a fragmentelor de cadavre 76
44. Expertiza medico-legală a hainelor şi corpurilor delicte 76
45. Deplasarea la faţa locului a echipei medico-legale şi cercetarea şi examinarea medico-legală a cadavrelor din teren 143
46. Transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul faptei pentru autopsierea medico-legală 74
47. Păstrarea cadavrelor în camera frigorifică, tarif/24 de ore 38
48. Prelevarea ţesuturilor cadaverice în vederea homotransplantului, testarea contaminării microbiologice se achită separat 252
49. Examenul medico-legal al cadavrelor cu identitate necunoscută şi întocmirea dosarului de identificare, inclusiv foto 302
50. Pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice: - schelet integral - fragmente 2.100 756
51. Întocmirea actelor medico-legale în vederea decesului în faţa instituţiilor publice 25
52. Întocmirea documentaţiei medico-legale şi deplasarea la instituţiile publice în vederea declarării cadavrelor neidentificate sau fără aparţinători, în vederea înhumării de către autoritatea teritorială 76
53. Supliment de expertiză medico-legală pe material cadaveric 180
54. Îmbălsămarea cadavrelor la sediul unităţilor medico-legale 76
55. Îmbălsămarea cadavrelor de către personalul unităţilor medico-legale la domiciliu, fără transport autopsier 220
56. Conservarea şi împachetarea cadavrelor putrefiate/boli transmisibile 320
57. Cosmetizarea şi igienizarea cadavrelor 45
Pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice 150
Măsuri speciale de combatere a contaminării biologice şi conservare a cadavrelor în cazuri cu hazard biologic crescut, cadavre putrefiate, boli transmisibile: antrax, SIDA, TBC, hepatită etc. 100
I.(D) LABORATOR DE GENETICĂ MEDICO-LEGALĂ
58. Analiza pentru identificare de persoane având la bază cariotipul 135
59. Analiza pentru stabilirea paternităţii pe baza testului ADN, tarif pentru 3 determinări - pentru o persoană 3.600 1.200
60. Examen cromozomial 200
61. Compararea profilelor ADN în identificare, tarif pentru fiecare profil analizat 670
Prelevare şi conservare probe biologice de sânge sau salivă în vederea analizei ADN - tarif pentru 1 singură probă 30
Prelucrare probe biologice de sânge sau salivă pentru izolare ADN - tarif pentru 1 singură probă 50
Detecţie şi cuantificare ADN de natură umană în probele biologice sau pe corpuri delicte 100
Analize pentru stabilirea filiaţiei biologice, paternitate/maternitate, pe baza testului ADN - tarif pentru 3 determinări, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă a) pentru markeri ADN autozomali b) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali Y c) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X d) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y 2.700 3.700 3.700 4.500
Analize pentru stabilirea filiaţiei biologice, paternitate/maternitate, pe baza testului ADN - tarif pentru 2 determinări, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă:
a) pentru markeri ADN autozomali 2.700
b) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali Y 3.700
c) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X 3.700
d) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y 4.500
e) pentru markeri cromozomiali 1.800
Analize pentru stabilirea relaţiilor de înrudire biologică complexe, între rude de gradul I, II sau III - tarif pentru 1 singură determinare, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă
a) pentru markeri ADN autozomali 900
b) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali Y 1.400
c) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X 1.400
d) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y 1.800
Analize pentru stabilirea profilului ADN în scop de identificare - tarif pe 1 singură probă 500
30.1. pornind de la orice tip de probă biologică sau corp delict, exclusiv probe biologice de os
a. pentru markeri ADN autozomali 500
b. pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri gonozomiali, X şi Y 700
30.2. pornind de la probe biologice de os
a. pentru markeri ADN autozomali 1.500
b. pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri ADN gonozomiali (X şi Y) 1.800
c. pentru markeri ADN nucleari completat cu markeri ADN mitocondriali 2.500
I.(E) LABORATOR DE ANTROPOLOGIE, BIOCRIMINALISTICĂ ŞI SEROLOGIE MEDICO-LEGALĂ
62. Prima expertiză de cercetare a filiaţiei - mamă, copil şi presupusul tată, serologică 145
63. Noua expertiză de cercetare a filiaţiei - mamă, copil şi presupusul tată, serologică 840
64. Expertiza filiaţiei pe baza testului HLA, tarif/persoană investigată 670
65. Expertiza medico-legală privind cercetarea paternităţii, la cererea Comisiei superioare medico-legale 840
66. Expertiza privind identificarea unei persoane 100
67. Expertiza comparativă, antropologică în diagnosticul filiaţiei pentru mamă, copii şi bărbatul în cauză 100
68. Identificarea pe material fotografic 165
69. Expertiza antropologică pe material osos 230
70. Expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale şi a urmelor rămase pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor 63
71. Expertiza pentru identificarea urmelor lăsate de factorii secundari ai împuşcării, pentru stabilirea distanţei de la care s-a tras cu arma de foc 70
72. Determinarea antigenelor de grup sangvin pe fragmente de ţesuturi sau organe cadaverice 120
73. Investigarea antigenelor de grup sangvin din salivă, din alte secreţii şi umori de pe corpurile delicte 126
74. Examenul frotiului pentru decelarea spermei 70
75. Examenul petelor de spermă 45
76. Examenul descriptiv şi comparativ al firelor de păr 50
77. Expertiza grupei de sânge la persoanele vii şi la cadavre 66
78. Expertiza petelor de sânge 66
79. Investigarea altor pete biologice, salivă, fecale, urină, lichid amniotic 35
I.(F) LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICĂ MEDICO-LEGALĂ
80. Prelucrarea în parafină şi examinarea unor piese: Cu coloraţie Hematoxilină-Eozină + coloraţie Van Gieson + coloraţii speciale - Lie, Perls, etc. 126 40 50
81. Prelucrarea şi examinarea unei piese prin îngheţare 40
82. Efectuarea testelor biochimice şi enzimatice 20
83. Citirea culturilor de germeni şi a probelor biochimice 15
84. Realizarea şi colorarea frotiurilor 15
85. Citirea frotiurilor şi stabilirea diagnosticului 26
86. Pregătirea şi turnarea mediilor de cultură 80
87. Însămânţarea produselor patologice 63
88. Determinări imunologice de tip ELISA 180
89. Determinări cantitative ale imunoglobulinelor IgG, IgA, IgM ale componentei C3 şi ale proteinei C-reactive 80
90. Determinarea planctonului 20
91. Electroforeză 25
92. Determinarea acidului uric 20
93. Determinarea ureei 20
94. Determinarea creatininei 15
95. Determinarea colesterolului 20
96. Determinarea lipidelor totale 30
97. Determinarea corpilor cetonici 80
98. Determinarea glicemiei 18
99. Determinarea bilirubinei 20
100. Determinarea proteinelor 26
Determinarea planctonului 50
Examen picătură groasă şi frotiu pentru malarie 60
Determinări imunologice de tip ELISA
a) Ag HBs 60
b) Ac Anti HCV 60
c) Ac Anti HIV 60
Electroforeza proteinelor plasmatice 50
Determinarea CK-MB 50
Determinarea CPK 50
Determinarea mioglobinei 70
Determinarea troponinei 100
Tiroxin 50
TSH 50
Cortisol plasmatic 60
Prolactină 70
Insulină 70
Amilazemie 50
PSA, Prostate Specific Antigen 80
Test imunologic de sarcină 50
I.(G) LABORATOR DE TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALĂ
101. Determinarea concentraţiei de alcool în sânge/urină 80
102. Expertiză pentru recalcularea alcoolemiei 510
103. Determinarea oxidului de carbon 26
104. Determinarea methemoglobinei 18
105. Determinarea barbituremiei 30
106. Determinarea colinesterazei 18
107. Extracţia eterică 40
108. Determinarea conţinutului de clor, acizi, baze 10
109. Examenul D.N.O.C. 13
110. Determinare carbofuran 8
111. Determinare formaldehidă 13
112. Investigaţii orientative, conţinutul gastric, corpuri delicte 35
113. Cercetarea cianurilor; dozarea acidului cianhidric 100
114. Determinarea conţinutului de florură 9
115. Examenul de dozare a alcoolului metilic 13
116. Determinarea arseniului (As) 27
117. Determinarea mercurului (hG) 12
118. Determinarea prezenţei nitriţilor 10
119. Determinarea prezenţei nitraţilor 10
120. Determinarea prezenţei parationului 20
121. Determinarea prezenţei carbetoxului 13
122. Examenul cromatografic pe placă 35
123. Dozare substanţe psihotrope cu caracter bazic şi neutru 165
124. Screening pentru prezenţa de droguri, kit immunoassay 252
125. Determinări masspectrometrice-gazcromatografice, inclusiv de stupefiante 378
Examen toxicologic general (căutarea unui toxic necunoscut) 600
Total = din care:
a. Investigaţii toxicologice orientative (conţinut gastric, corpuri delicte) 100
b. Investigaţii toxicologie exhaustive 500
Identificarea şi determinarea pesticidelor organoclorurate, organo-fosforice şi altele (extracţie, purificare extracte, identificare şi determinare prin CCS şi gaz - cromatografie) 200
Identificarea şi determinarea toxicelor volatile separabile prin distilare simplă sau antrenabile cu vapori de apă 100
Identificarea şi determinarea toxicelor cu caracter acid - altele decât barbiturice (acid salicilic şi derivaţi, fenitoină, glutetimidă, fenoli, sulfamide, acid oxalic etc.) 100
I.(H) LABORATOR DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ PSIHIATRICĂ, DE ASISTENŢĂ SOCIOPSIHOLOGICĂ ŞI CERCETAREA CRIMINOLOGIEI CLINICE
126. Prima expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei 85
127. Prima expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte 126
128. Noua expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei 252
129. Noua expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte 230
130. Examen psihiatric în cadrul comisiei de amânare/întrerupere a executării pedepsei 80
131. Examen psihiatric în cadrul altor prestaţii medico-legale 80
132. Examen psihiatric privind capacitatea de exerciţiu 135
133. Examen psihologic 50
134. Completări la prima expertiză 126
135. Completări la noua expertiză 230
136. Analize psihologice exhaustive la caz 760
137. Analize psihologice ale cazurilor de suicid 1.260
+ prestaţie psihoantropologică 630
Examinări medico-legale psihiatrice la domiciliu, în condiţiile prevăzute de lege 500
II. TARIFE ALE COMISIEI DE AVIZARE ŞI CONTROL
138. Aviz al Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale 35
III. TARIFE ALE COMISIEI SUPERIOARE MEDICO-LEGALE
139. Aviz al Comisiei superioare medico-legale 660

se încarcă...