Back

Act constitutiv - societate cu răspundere limitată - cu asociat unic

În vigoare de la 04.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

MODEL ACT CONSTITUTIV

STATUTUL SOCIETĂŢII .................................... S.R.L.
( ASOCIAT UNIC)

Subsemnatul (a) …………………, cetăţean român/………………..., născut (ă) la data de ……………., în ……………., domiciliat (ă) în …………… Str. ……………., nr. ..., bl. …, sc. ..., et. …, ap. …, Judeţ/Sector .........., posesor / posesoare al/a CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. ………………… eliberat(ă) de ……………………., la data de………………, CNP ….…………………… / echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile,

sau, după caz,

Subscrisa, societatea ……………………., persoană juridică de naţionalitate română/…………………, cu sediul social în ………………………., înregistrată la ………………………., cu număr de ordine …..………………..., CUI …………………… (potrivit legii naţionale aplicabile), prin dl/dna…………………, cetăţean român / ………………..., născut (ă) la data de ……………., în ……………., domiciliat (ă) în …………… Str. ……………., nr. ..., bl. …, sc. ..., et. …, ap. …, Judeţ/Sector .........., posesor / posesoare al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. ………………… eliberat(ă) de ……………………., la data de………………, CNP ….……………………/ echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, în calitate de împuternicit conform ………………, nr. ……………, din data ………………….,

am hotărât să constitui o societate în România în următoarele condiţii:

CAP.I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA SOCIETĂŢII, SEDIUL SOCIAL, SEDII SECUNDARE

Art. 1.1. Forma Juridică:

Societate cu răspundere limitată.

Art. 1.2. Denumirea:

Se constituie o societate a cărei denumire este .........................S.R.L.

Art. 1.3. Durata:

Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată.

sau

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...