Back

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.09.2005 până la 13.01.2015, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 5115/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală managementul resurselor umane, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi unităţile de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.747/2001 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002.

Art. 4. -

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării,
Mircea Miclea

Bucureşti, 8 septembrie 2005.

Nr. 4.925.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

se încarcă...