Back

Tribunalul Funcţiei Publice

Proia/Comisia [Funcţie publică — Agent contractual — Remuneraţie — Indemnizaţie de expatriere — Condiţii prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din anexa VII la statut — Reşedinţa obişnuită anterioară intrării în funcţie — Perioadă de stud

În vigoare de la 29.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

29.2.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 78/36

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 20ianuarie 2016 – Proia/Comisia

(Cauza F-61/15)(1)

([Funcţie publică - Agent contractual - Remuneraţie - Indemnizaţie de expatriere - Condiţii prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din anexa VII la statut - Reşedinţa obişnuită anterioară intrării în funcţie - Perioadă de studii urmată de un stagiu şi de contracte de muncă succesive în statul locului de repartizare - Voinţa prezumată a agentului în cauză de a-şi deplasa centrul permanent al intereselor sale încă de la începerea studiilor în statul locului de repartizare - Inexistenţă])

(2016/C 078/49)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Alessandro Proia (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi şi T.Martin, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanţi: T. S. Bohr şi F. Simonetti, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Oficiului pentru Administrarea şi Plata Drepturilor Individuale al Comisiei din 25septembrie 2014 prin care reclamantului îi este refuzat beneficiul indemnizaţiei de expatriere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...