Back

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe [Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curţii — Directiva 2003/96/CE — Impozitarea produselor energetice şi a electricităţii — Articolul 2 alineatul (4) litera (b) — Produse e

În vigoare de la 29.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

29.2.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 78/2

Ordonanţa Curţii (Camera a noua) din 17decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg – Germania) – YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe

(Cauza C-529/14)(1)

([Trimitere preliminară - Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curţii - Directiva 2003/96/CE - Impozitarea produselor energetice şi a electricităţii - Articolul 2 alineatul (4) litera (b) - Produse energetice cu dublă utilizare - Noţiune - Produs energetic utilizat pentru tratamentul termic al deşeurilor şi al gazelor reziduale])

(2016/C 078/02)

Limba de procedură: germana

Instanţa de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părţile din procedura principală

Reclamantă: YARA Brunsbüttel GmbH

Pârâtă: Hauptzollamt Itzehoe

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...