Back

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Comisia Europeană/Republica Polonă

În vigoare de la 29.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

29.2.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 78/7

Acţiune introdusă la 18decembrie 2015 – Comisia Europeană/Republica Polonă

(Cauza C-683/15)

(2016/C 078/08)

Limba de procedură: polona

Părţile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanţi: K.-Ph. Wojcik, M. Heller şi J. Hottiaux, agenţi)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE şi 2013/36/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Regulamentelor (UE) nr.1093/2010 şi (UE) nr.648/2012 ale Parlamentului European şi ale Consiliului(1) sau, în orice caz, prin faptul că nu a informat Comisia cu privire la aceasta, Republica Polonă nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 130 alineatul (1) din directiva menţionată;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...