Back

Marea Adunare Naţională

Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 13.03.2001! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,19 Lei

În vigoare de la 01.07.1977 până la 31.03.2001, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Legea nr. 19/2000.

Consolidarea din data de 06.08.1977 are la bază publicarea din Buletinul Oficial nr. 82 din 06.08.1977.

Include modificările aduse prin următoarele acte: Decretul nr. 245/1977 .

Fişa actului →

Mergi la art.

Capitolul 1 Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) În R.S.R. au dreptul la pensie toţi cetăţenii care au depus o muncă utilă societăţii în sectoarele producţiei materiale şi social-culturale.

(2) Pensia se stabileşte în raport de contribuţia adusă de fiecare om al muncii la dezvoltarea societăţii, potrivit principiului socialist al retribuirii după cantitatea, calitatea şi importanţa socială a muncii şi se diferenţiază în funcţie de vechimea în muncă, retribuţia avută şi grupa de muncă.

(3) În raport de condiţiile, complexitatea şi importanţa muncii, locurile de muncă se încadrează în grupa I, II sau III de muncă, prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 2. -

(1) Dreptul la pensie se acordă la împlinirea vîrstei stabilite de lege în raport de natura muncii prestate şi de numărul de ani efectiv lucraţi în activitatea economică şi socială.

(2) Beneficiază, de asemenea, de dreptul la pensie persoanele încadrate în muncă, care şi-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă. Cuantumul pensiei se stabileşte în raport de cauzele şi gradul de invaliditate, precum şi de vechimea în muncă.

Art. 3. -

(1) Dreptul la pensia de asigurări sociale este recunoscut tuturor cetăţenilor ţării care au desfăşurat o activitate permanentă pe baza unui contract de muncă şi pentru care unităţile socialiste au depus contribuţia prevăzută de lege, la fondul de asigurări sociale de stat.

(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor de asigurări sociale de stat se constituie din contribuţiile pe care le plătesc unităţile socialiste, precum şi din sumele alocate în acest scop de la bugetul de stat.

Art. 4. -

Unităţile socialiste sînt obligate să asigure pentru întregul personal muncitor evidenţa corectă a vechimii în muncă, a retribuţiei aferente şi a celorlalte elemente necesare, potrivit legii, la stabilirea pensiei.

Art. 5. -

(1) O persoană poate primi o singură pensie integrală de asigurări sociale.

În cazul în care a lucrat şi în alte sectoare cu sisteme proprii de pensionare, primeşte atît pensia de asigurări sociale, cît şi pensia ce i se cuvine din acele sectoare, în raport cu munca depusă şi vechimea stabilită, potrivit legii.

(2) Suma rezultată din pensiile cumulate nu va putea depăşi nivelul pensiei de asigurări sociale ce s-ar fi cuvenit persoanei respective în cazul în care întreaga activitate ar fi fost prestată într-o unitate de stat.

Art. 6. -

(1) Unităţile socialiste nu pot încadra persoane pensionate într-o activitate cu caracter permanent. În cazuri excepţionale şi cu aprobarea organelor prevăzute de lege, unităţile pot folosi pensionari numai pentru activităţi temporare sau pentru executarea unor lucrări.

(2) Sumele realizate din aceste activităţi cumulate cu pensia nu pot depăşi nivelul retribuţiei pe care pensionarul a avut-o la data pensionării, actualizată potrivit majorărilor retribuţiei pentru acea funcţie.

Art. 7. -

Pensia nu este impozabilă şi nu poate fi cedată nici total nici parţial.

Dreptul la pensie este imprescriptibil.

Capitolul 2 Pensia pentru munca depusă şi limita de vîrstă

Art. 8. -

(1) Personalul muncitor care are o vechime în muncă de minimum 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile, are dreptul la pensie pentru munca depusă şi limita de vîrstă, la împlinirea vîrstei de 62 ani barbaţii şi 57 ani femeile.

(2) Persoanele încadrate în muncă care au o vechime de cel puţin 30 ani barbaţii şi 25 ani femeile, sînt pensionate, la cererea lor, şi la împlinirea vîrstei de 60 ani barbaţii şi 55 ani femeile.

(3) Persoanele care doresc să continue activitatea şi după împlinirea vîrstei de 62 ani bărbaţii şi 57 ani femeile, pot cere, cu 3 luni înainte de împlinirea acestor vîrste, ca unitatea să le menţină în muncă pe o perioadă de cel mult 3 ani. În cazul în care unitatea nu aprobă cererea, persoana interesată se poate adresa organului ierarhic superior, care poate decide menţinerea în muncă, în aceeaşi unitate, ori într-o altă unitate subordonată, sau înscrierea la pensie.

Art. 9. -

(1) Vechimea în muncă ce se ia în considerare la stabilirea pensiilor pentru muncă depusă este timpul cît o persoană a fost încadrată în baza unui contract de muncă.

(2) Dovada vechimii în muncă, în vederea pensionării, se face prin carnetul de muncă, întocmit conform legii.

Art. 10. -

Retribuţia tarifară, care se ia ca bază de calcul la stabilirea pensiei, este media retribuţiilor tarifare lunare din 5 ani lucraţi consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate.

Art. 11. -

(1) Pensia integrală pentru muncă depusă şi limita de vîrstă se determină în procente din retribuţia tarifară, diferenţiate pe tranşe de retribuţii şi grupe de muncă, stabilite potrivit legii, astfel:

Grupa I de muncă Grupa II de muncă Grupa III de muncă
Retribuţia tarifară -lei- Pensia în procente din retribuţia tarifară Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din retribuţia tarifară Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din retribuţia tarifară Cuantumul minim al pensiei -lei-
pînă la 1200 85 - 80 - 75 -
1 201 - 1600 80 1020 75 960 70 900
1 601 - 2000 75 1280 70 1200 65 1120
2 001 - 2500 70 1500 65 1400 62 1300
2 501 - 3000 65 1750 62 1625 60 1550
3 001 - 3500 62 1950 60 1860 58 1800
3 501 - 4000 60 2170 58 2100 56 2030
peste 4000 58 2400 56 2320 54 2240

(2) Procentele corespunzătoare grupelor I şi II de muncă se aplică persoanelor care au lucrat efectiv în aceste grupe cel puţin 20 ani în grupa I sau 25 ani în grupa II de muncă; dacă au lucrat mai puţin, la procentele corespunzătoare grupei III se acordă un spor proporţional cu timpul efectiv lucrat în grupele I şi II.

Art. 12. -

Persoanele care au vechime totală în muncă mai mare de 30 ani barbaţii şi 25 ani femeile, beneficiază, pentru fiecare an în plus, din primii cinci ani, de un spor la pensie de 1% şi pentru fiecare an în plus peste cinci ani, de un spor de 0,5% din retribuţia tarifară folosită la calcularea pensiei.

Art. 13. -

(1) Persoanelor care nu au vechime integrală în muncă dar au o vechime de cel puţin 15 ani, li se acordă pensie, la împlinirea vîrstei de 62 ani barbaţii şi 57 ani femeile, proporţional cu numărul anilor de vechime.

(2) Persoanelor care au o vechime în muncă de 10-15 ani li se acordă o pensie de 350 lei lunar pentru o vechime de 10 ani, iar pentru fiecare an în plus, pînă la 14 ani inclusiv, se adaugă cîte 25 lei.

Art. 14. -

(1) Persoanelor care au lucrat efectiv cel puţin 20 ani în locuri care, potrivit legii, se încadrează în grupa I de muncă, sau cel puţin 25 ani în grupa II de muncă, la stabilirea pensiei li se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe cîte:

a) un an şi şase luni pentru grupa I de muncă;

b) un an şi trei luni pentru grupa II de muncă.

(2) Pe această baza persoanele care au lucrat în grupele I şi II de muncă au dreptul, la cerere, să fie pensionate, la împlinirea vîrstei de:

a) 52 ani, pentru grupa I şi 57 ani pentru grupa II, barbaţii;

b) 50 ani pentru grupa I şi 52 ani pentru grupa II, femeile.

(3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de alin. (1) sînt pensionate, la cerere, şi la 50 de ani, atît barbaţii cît şi femeile din grupa I de muncă, şi la 55 ani barbaţii sau 50 de ani femeile, din grupa II de muncă.

(4) Persoanele care au vechime în muncă prevăzută de lege şi au lucrat efectiv cel puţin 15 ani în locurile încadrate în grupa I de muncă sau cel puţin 20 ani în locurile încadrate în grupa II de muncă au dreptul, la cerere, să li se reducă vîrsta de pensionare prevăzută de art. 8 alin. 2, în mod proporţional cu anii lucraţi în grupele I sau II de muncă, dar nu mai puţin de 52 ani, pentru grupa I şi 57 ani pentru grupa II, barbaţii, sau 50 ani pentru grupa I şi 52 ani pentru grupa II, femeile.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...