Back

Procedură privind autorizarea şcolilor de conducători auto

În vigoare de la 15.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Şcolile de conducători auto fac parte din cadrul instituţional naţional în domeniul siguranţei rutiere, care asigură pregătirea persoanelor în vederea prezentării la examenul pentru obţinerea permisului de conducere.

Şcolile de conducători auto îşi desfăşoară activitatea în baza unei autorizaţii eliberate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. sau în baza autorizaţiei eliberate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în cazul prestării de servicii în România în regim transfrontalier.

Prestarea de servicii în regim transfrontalier este determinată de caracterul temporar şi ocazional al prestării, fiind stabilit în special în funcţie de: durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării.

În cadrul şcolii de conducători auto se predau disciplinele necesare obţinerii permisului de conducere.

Şcoala funcţionează într-o locaţie unică ce cuprinde următoarele: sală/săli de pregătire teoretică, sală folosită ca secretariat şi arhivă, grup sanitar. În cazul în care şcoala de conducători auto solicită autorizarea pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E şi Tr, aceasta trebuie să deţină, în aceeaşi locaţie, o sală pentru desfăşurarea cursurilor de cunoaştere a automobilului. În cazul în care şcoala de conducători auto solicită autorizarea pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E şi Tr, aceasta trebuie să deţină spaţiu de garare pentru vehiculele necesare efectuării pregătirii practice pentru categoriile solicitate.

Şcoala de conducători auto nu poate funcţiona în spaţii care au prin construcţie destinaţie iniţială de locuinţă, situate în blocuri cu mai multe etaje. Se exceptează spaţiile situate la parterul sau mezaninul acestora care prin construcţie au avut destinaţie comercială.

Pregătirea practică a unui cursant în vederea obţinerii permisului de conducere auto poate începe numai după ce acesta a finalizat pregătirea teoretică în cadrul unei şcoli de conducători auto autorizate.

Condiţii de autorizare a şcolilor de conducători auto

Şcolile de conducători auto sunt:

a) şcoli de conducători auto organizate la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale sau organizate de instituţii de învăţământ particular acreditate conform legii care şcolarizează numai elevii sau studenţii înmatriculaţi în sistemul propriu de învăţământ pentru profilul auto, precum şi organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Apărării Naţionale care şcolarizează cursanţii doar pentru nevoile proprii;

b) şcoli de conducători auto organizate ca societăţi comerciale sau în cadrul regiilor autonome.

Autorizarea şcolilor de conducători auto se face de către Autoritatea Rutieră Romană - A.R.R., pentru cel puţin una din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tv sau Tb numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii referitoare la:

a) onorabilitatea;

b) baza materială;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...