Back

Parlamentul României

Legea nr. 9/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

În vigoare de la 20.01.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 54 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX.4 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 2 septembrie 2005, cu următoarea modificare:

- La articolul I, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin fondurile structurale şi de coeziune poate fi constituit din personal contractual sau, după caz, funcţionari publici."

Art. II. -

Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va propune spre aprobare Guvernului structurile din cadrul ministerului care gestionează asistenţa comunitară acordată prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum şi normele de acordare a drepturilor salariale prevăzute la art. 2.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREŞEDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 9.

se încarcă...