Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 1443/2005 privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06.01.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare nr. E.N. 4.448 din 25 noiembrie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. -

Blocul operator reprezintă o structură de sine stătătoare care este nominalizată în structura organizatorică a unităţii sanitare cu paturi, cu personalitate juridică.

Art. 2. -

(1) Blocul operator grupează toate sălile de operaţii necesare diverselor specialităţi chirurgicale.

(2) În funcţie de numărul de paturi chirurgicale pentru unele secţii (compartimente) se pot prevedea săli de operaţii proprii în afara blocului operator centralizat.

(3) În funcţie de mărimea şi structura medicală a spitalului, blocul operator centralizat poate grupa 2-10 săli de operaţie.

(4) În spitalele mari şi în spitalele multiprofilate se pot organiza mai multe blocuri operatorii distincte şi specializate, amplasate mai aproape de secţiile chirurgicale.

Art. 3. -

(1) Blocul operator va fi coordonat de un medic în specialităţi chirurgicale, desemnat de directorul general.

(2) Medicul coordonator asigură utilizarea sălilor de operaţii care compun blocul operator în program continuu, 24 de ore din 24.

(3) Medicul coordonator răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecărei zone definite pentru blocul operator, respectiv zona neutră, zona curată şi zona aseptică.

Art. 4. -

Medicul coordonator prestează această activitate în cadrul programului de la norma de bază şi nu este salarizat suplimentar.

Art. 5. -

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu paturi, cu personalitate juridică, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 23 decembrie 2005.

Nr. 1.443.

se încarcă...