Back

Parlamentul României

Legea nr. 349/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

În vigoare de la 12.12.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 4 iulie 2005, cu următoarea completare:

- La articolul II punctul 2, articolul 241 se completează cu un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

"

(22) Personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor este format din poliţişti şi personal contractual, detaşaţi de la Ministerul Administraţiei şi Internelor pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire a perioadei detaşării, cu acordul acestora, precum şi din funcţionari publici şi personal contractual."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRON TUDOR MITREA NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 349.

se încarcă...