Back

Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.10.2005 până la 28.12.2015, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Hotărâre nr. 1375/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător dr. Dan Lupaşcu

Bucureşti, 22 septembrie 2005.

Nr. 387.

ANEXĂ

REGULAMENT
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

se încarcă...