Back

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Norma tehnică feroviară "Infrastructură feroviară. Sudarea aparatelor de cale" din 04.07.2006

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,06 Lei

În vigoare de la 17.08.2006

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 619 din 18.07.2006.

Fişa actului →

PREAMBUL

Existenţa joantelor din cuprinsul aparatelor de cale conduce la apariţia de uzuri şi defecte ale reperelor de rulare, la limitarea vitezei de circulaţie, cât şi la o rată crescută a degradării geometriei acestora. Eliminarea joantelor, prin sudarea între ele a reperelor de rulare, este soluţia cea mai bună pentru reducerea efectelor negative menţionate.

În vederea modernizării liniilor de cale ferată şi realizării căii şi a integrării în sistemele europene de transport feroviar, apare necesitatea eliminării joantelor eclisate, prin sudarea între ele a reperelor de rulare a aparatelor de cale şi încorporarea acestora în calea fără joante.

Prezenta normă tehnică feroviară stabileşte regulile şi condiţiile tehnice care permit eliminarea prin sudură a joantelor unui aparat de cale existent în cale sau a unui aparat de cale care urmează să fie introdus în cale după sudarea joantelor.

Prezenta normă se utilizează de către:

- Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la programarea lucrărilor de reparare a liniilor de cale ferată şi de întreţinere;

- proiectanţi autorizaţi ca furnizori feroviari, la elaborarea documentaţiilor pentru lucrările de reparare a liniilor de cale ferată;

- firme specializate, autorizate ca furnizori feroviari care au acordul de principiu al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru execuţia de lucrări de sudare şine/aparate de cale, la contractarea/realizarea sudării aparatelor de cale.

Cifrele din parantezele pătrate din cuprinsul normei tehnice feroviare reprezintă numărul de ordine al documentelor de referinţă din anexa 1.

1. GENERALITĂŢI

1.1. Obiect

Prezenta normă tehnică feroviară stabileşte regulile şi condiţiile în care se pot elimina, prin sudură, joantele unui aparat de cale, existent în cale, sau a unui aparat de cale care urmează a fi introdus în cale după sudarea joantelor.

Norma tehnică feroviară stabileşte condiţiile tehnice pentru eliminarea joantelor, prin: procedeul aluminotermic (AT) sau procedeul electric al topirii intermediare şi presiunii în capete (EP), al aparatelor de cale încorporate în calea fără joante şi al aparatelor de cale la care se elimină, prin sudură, numai joantele interioare.

Alte procedee de sudură, neprevăzute în prezentul normativ, se pot aplica numai după însuşirea lor de către beneficiar şi omologarea/agrementarea tehnică feroviară, conform reglementărilor în vigoare.

1.2. Domeniu de aplicare

Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică la:

(a) aparate de cale de orice tip [3], [13];

(b) aparate de cale, cu raza de curbură a liniei deviate R >= 190 m şi tangenta tg <= 1:9, cu ace flexibile;

(c) aparate de cale care se încorporează, prin sudură, în corpul căii fără joante;

(d) aparate de cale la care se elimină, prin sudură, numai joantele interioare;

(e) aparate de cale aflate în staţii, în triaje sau în linie curentă, indiferent de poziţia lor relativă în lungul liniei;

(f) aparate de cale indiferent de traverse (lemn, beton sau de metal) şi sisteme de prindere (prindere directă sau indirectă) a reperelor de rulare pe traverse.

Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică de către:

(a) Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la programarea lucrărilor de reparare a liniilor de cale ferată şi la lucrările de întreţinere;

(b) proiectanţi autorizaţi ca furnizori feroviari, la elaborarea documentaţiilor pentru lucrările de reparare a liniilor la calea ferată;

(c) firme specializate, autorizate ca furnizori feroviari, care au acordul de principiu al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru execuţia de lucrări de sudare şine/aparate de cale, la contractarea/realizarea sudării aparatelor de cale.

1.3. Clasa de risc

Clasa de risc a serviciilor ce au legătură cu procesul de sudare a aparatelor de cale:

A1 [18]

1.4. Noţiuni şi definiţii

1.4.1. Reperele de rulare din alcătuirea aparatelor de cale

Reperele de rulare ale aparatelor de cale sunt acele elemente componente care, după darea în exploatare a aparatului respectiv, au contact - pe toată lungimea lor sau numai pe o porţiune din lungimea lor - cu suprafeţele de rulare ale bandajelor roţilor materialului rulant.

Pentru un panou de cale, reperele de rulare sunt reprezentate de cele două şine ale panoului respectiv.

1.4.2. Sudarea aparatelor de cale

Ansamblul operaţiilor prin care reperele de rulare ale unui aparat de cale se leagă între ele prin sudură (procedeul aluminotermic sau procedeul electric a topirii intermediare şi presiunii în capete) constituie lucrarea de sudare a aparatelor de cale.

Sudurile prin procedeul aluminotermic şi sudurile prin procedeul electric a topirii intermediare şi presiunii în capete se efectuează conform tehnologiilor specifice acestor lucrări.

1.4.2.1. Aparat de cale sudat

Aparatul de cale sudat este acel aparat la care legăturile dintre reperele de rulare componente sunt realizate prin suduri (procedeu aluminotermic sau procedeu electric a topirii intermediare şi presiunii în capete).

Aparat de cale sudat = aparat de cale la care joantele interioare sunt eliminate prin sudură.

Aparat de cale încorporat în calea fără joante = aparat de cale la care sunt eliminate prin sudură joantele interioare şi cele extreme.

1.4.2.2. Joantă interioară a aparatului de cale

Joanta interioară a aparatului de cale leagă între ele două repere de rulare succesive din alcătuirea aparatului de cale respectiv.

1.4.2.3. Joantă extremă a aparatului de cale

Joanta extremă a aparatului de cale leagă un reper de rulare situat la una dintre extremităţile aparatului de cale cu un reper de rulare care nu aparţine aparatului de cale respectiv (panou intrare-ieşire, panou tampon, etc.).

1.4.2.4. Contracţia la răcirea sudurii

Contracţia la sudare este scurtarea a două repere ale aparatului de cale, care se sudează prin procedeul aluminotermic (AT) sau prin procedeul electric a topirii intermediare şi presiunii în capete (EP), datorită scăderii de temperatură a reperelor până la temperatura mediului ambiant.

1.4.3. Parametrii sudurii prin procedeul aluminotermic

Parametrii sudurii aluminotermice sunt:

(a) mărimea rostului dintre capetele reperelor de rulare, (în mm);

(b) temperatura de încălzire (în °C) a capetelor reperelor de rulare (înainte de scurgerea în rost a oţelului pregătit în creuzet);

(c) timpul de reacţie şi timpul de solidificare (în minute) al oţelului ajuns în rostul dintre capetele reperelor de rulare;

(d) mărimea contracţiei.

La fiecare sortiment de termit trebuie să fie stabiliţi, de către producător, parametrii aferenţi sudurii aluminotermice, în funcţie de sortimentul de oţel, de tipul şină şi de mărimea rostului.

1.4.4. Parametrii sudurii efectuate prin procedeul electric a topirii intermediare şi presiunii în capete.

Funcţie de sortimentul de oţel şi tipul de şină, principalii parametri ai sudurii efectuate prin metoda electrică a topirii intermediare şi presiunii în capete sunt:

(a) intensitatea curentului de sudură (în amperi) sau densitatea de curent (în A/mm2);

(b) forţa de refulare (în kN) sau presiunea de refulare (în daN/mm2);

(c) forţa de presare (în kN) sau presiunea de refulare (în daN/mm2).

1.4.5. Detensionarea

Detensionarea aparatelor de cale sudate este operaţia prin care reperele de rulare ale aparatelor de cale se eliberează parţial sau total de eforturi.

1.4.6. Punct neutral

Punctul neutral este punctul marcat pe contraac, la temperatura de 20°C, în dreptul căruia trebuie să fie poziţionat vârful acului. De regulă, punctul neutral este marcat de producătorul aparatului de cale.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...