Back

Parlamentul României

Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar

În vigoare de la 01.01.2007 până la 02.07.2010, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 118/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență (47), Reviste (1)

Se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.

Art. 2. - Jurisprudență (42), Reviste (1)

Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice, şi reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii.

Art. 3. - Jurisprudență (3)

Cadrele didactice beneficiare ale ajutorului financiar vor primi de la unităţile de învăţământ unde sunt încadrate documentele necesare în vederea valorificării acestui ajutor.
Jurisprudență (1)

Art. 4. - Jurisprudență (6)

Sumele necesare acordării ajutorului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art. 5. - Jurisprudență (25)

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. - Jurisprudență (9)

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 12 iulie 2006.

Nr. 315.

se încarcă...