Back

Statutul Fundaţiei

În vigoare de la 30.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Statutul Fundaţiei " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

Subsemnaţii:

1. . . . . . . ., domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . , în calitate de fondator

2. . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . , în calitate de fondator

3. . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . . , în calitate de fondator

4. . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . , în calitate de fondator

au constituit fundaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu privire la dispoziţiile Codului civil referitaore la persoanele juridice, şi în mod corespunzător au întocmit prezentul statut.

Cap. I DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA FUNDAŢIEI

Art. 1. DENUMIREA FUNDAŢIEI

(1) Fundaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , denumită în continuare ”Fundaţia”, este o persoană juridică română fără scop patrimonial, neguvermanetală, fiind înfiinţată şi desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, respectiv în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

(2) Denumirea Fundaţiei este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . protrivit disponibilităţii denumirii nr. . . . . . . . , eliberată de Ministerul Justiţiei la data de . . . . . . . . . . .

Art. 2. SEDIUL

(1) Sediul Fundaţiei este în . . . . . . . . . , sector . . . . . . , str. . . . . . . . . . , nr. . . . .

(2) Prin decizie, Consiliul director al Fundaţiei poate schimba sediul Fundaţiei şi poate înfiinţa filiale în ţară sau străinătate, în conformitate cu prevederile legii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...