Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 23.08.2005

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 18.07.2007!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 33,02 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, pe facultăţi şi departamente, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu şi specializările acestora, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Se aprobă structura specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Specializările sunt programe de studii care concretizează oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ superior.

Art. 4. -

Repartizarea specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu pe facultăţi şi departamente se stabileşte, în baza autonomiei universitare, de către senatele universităţilor.

Art. 5. -

(1) Structurile şi specializările prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 funcţionează începând cu anul universitar 2005/2006, pentru anul întâi de studii.

(2) Specializările prevăzute în anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare, care nu se regăsesc în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, intră în lichidare începând cu anul universitar 2005/2006.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
Dumitru Miron,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Bucureşti, 11 august 2005.

Nr. 916.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE SAU
AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU

A. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT

Nr. crt. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR FACULTĂŢI/DEPARTAMENTE
1 Universitatea "Politehnica" din Bucureşti Facultatea de Inginerie Electrică
Facultatea de Energetică
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
Facultatea de Transporturi
Facultatea de Inginerie Aerospaţială
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Facultatea de Ştiinţe Aplicate
2 Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti Facultatea de Construcţii Civile Industriale şi Agricole
Facultatea de Hidrotehnică
Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri
Facultatea de Instalaţii
Facultatea de Utilaj Tehnologic
Facultatea de Geodezie
Departamentul de Inginerie şi Comunicare (cu predare în limbi străine)
3 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Arhitectură de Interior
Facultatea de Urbanism
4 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti Facultatea de Agricultură
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Biotehnologii
Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - filiala Slatina
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - filiala Călăraşi
5 Universitatea din Bucureşti Facultatea de Administraţie şi Afaceri
Facultatea de Biologie
Facultatea de Chimie
Facultatea de Drept
Facultatea de Filosofie
Facultatea de Fizică
Facultatea de Geografie
Facultatea de Geologie şi Geofizică
Facultatea de Istorie
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Facultatea de Litere
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Facultatea de Ştiinţe Politice
Facultatea de Teologie Baptistă
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Departamentul de Tehnologii
6 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti Facultatea de Medicină
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală
7 Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Generală
Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
Facultatea de Comerţ
Facultatea de Management
Facultatea de Marketing
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
8 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti Facultatea de Interpretare Muzicală
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală
9 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti Facultatea de Arte Plastice
Facultatea de Arte Decorative şi Design
Facultatea de Istoria şi Teoria Artei
10 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti Facultatea de Teatru
Facultatea de Film
11 Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Kinetoterapie
12 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti Facultatea de Administraţie Publică
Facultatea de Ştiinţe Politice
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
13 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Facultatea de Istorie şi Filologie
Facultatea de Ştiinţe
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Facultatea de Teologie Ortodoxă
14 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Facultatea de Inginerie
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială
Facultatea de Ştiinţe Exacte
Facultatea de Teologie
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
15 Universitatea din Bacău Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Litere
Facultatea de Ştiinţe
Facultatea de Ştiinţe Economice
16 Universitatea de Nord din Baia Mare Facultatea de Inginerie
Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu
Facultatea de Litere
Facultatea de Ştiinţe
17 Universitatea "Transilvania" din Braşov Facultatea de Inginerie Mecanică
Facultatea de Inginerie Tehnologică
Facultatea de Ştiinţa şi Facultatea de Ingineria Materialelor
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
Facultatea de Industria Lemnului
Facultatea de Construcţii
Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Muzică
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Facultatea de Medicină
Facultatea de Litere
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Drept şi Sociologie
18 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Facultatea de Inginerie Electrică
Facultatea de Construcţii de Maşini
Facultatea de Mecanică
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
19 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
20 Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie şi Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Ştiinţa Mediului
Facultatea de Drept
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Business
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Facultatea de Teatru şi Televiziune
21 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca Facultatea de Medicină
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
22 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Facultatea de Interpretare Muzicală
Facultatea de Artă Scenică
Facultatea Teoretică
Facultatea de Muzică Piatra Neamţ
23 Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca Facultatea de Arte Plastice
Facultatea de Arte Decorative şi Design
24 Universitatea "Ovidius" din Constanţa Facultatea de Litere
Facultatea de Teologie
Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Fizică, Chimie şi Tehnologia Petrolului
Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Medicină Generală
Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă
Facultatea de Construcţii
Facultatea de Arte
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
25 Universitatea Maritimă din Constanţa Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval
Facultatea de Electromecanică Navală
26 Universitatea din Craiova Facultatea de Matematică-Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie
Facultatea de Teologie
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative «N. Titulescu»
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Facultatea de Mecanică
Facultatea de Electrotehnică
Facultatea de Electromecanică
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Drobeta-Turnu Severin
27 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Facultatea de Medicină
Facultatea Moaşe şi Asistenţă Medicală
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
28 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi Facultatea de Mecanică
Facultatea de Nave
Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică
Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor
Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor
Facultatea de Inginerie din Brăila
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
Facultatea de Medicină
Facultatea de Ştiinţe
Facultatea de Litere şi Teologie
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Facultatea de Arte
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Drept
Facultatea de Filologie, Istorie şi Ştiinţe Administrative din Cahul, Republica Moldova
Facultatea de Ştiinţe din Cahul, Republica Moldova
Facultatea de Ştiinţe Inginereşti din Cahul, Republica Moldova
29 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Facultatea de Inginerie Chimică
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
Facultatea de Construcţii de Maşini
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea de Electrotehnică
Facultatea de Hidrotehnică
Facultatea de Mecanică
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Facultatea de Textile-Pielărie
Facultatea de Arhitectură «G.M. Cantacuzino»
30 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie
Facultatea de Medicină Veterinară
31 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Facultatea de Biologie
Facultatea de Chimie
Facultatea de Drept
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Filosofie
Facultatea de Fizică
Facultatea de Geografie şi Geologie
Facultatea de Informatică
Facultatea de Istorie
Facultatea de Litere
Facultatea de Matematică
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
32 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi Facultatea de Medicină
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
Facultatea de Bioinginerie Medicală
Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală
33 Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi Interpretare Muzicală
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru
Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design
34 Universitatea din Oradea Facultatea de Arhitectură şi Construcţii
Facultatea de Arte Vizuale
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Facultatea de Energetică
Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
Facultatea de Istorie-Geografie
Facultatea de Litere
Facultatea de Medicină şi Farmacie
Facultatea de Muzică
Facultatea de Protecţia Mediului
Facultatea de Ştiinţe
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Ştiinţe Juridice
Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Textile şi Pielărie
35 Universitatea din Petroşani Facultatea de Mine
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică
Facultatea de Ştiinţe
36 Universitatea din Piteşti Facultatea de Ştiinţe
Facultatea de Litere
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Matematică-Informatică
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
37 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică
Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor
Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Litere şi Ştiinţe
38 Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa Facultatea de Inginerie
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
39 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" Sibiu
Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu" Sibiu
Facultatea de Litere şi Arte
Facultatea de Istorie şi Patrimoniu "Nicolae Lupu"
Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth"
Facultatea de Ştiinţe
Facultatea de Medicină "Victor Papilian"
Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Jurnalistică
Departamentul Teologic Protestant
40 Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie Mecanică
Facultatea de Istorie şi Geografie
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Facultatea de Silvicultură
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
41 Universitatea "Valahia" din Târgovişte Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
Facultatea de Ştiinţe Umaniste
Facultatea de Teologie
Facultatea de Ştiinţe şi Arte
Facultatea de Inginerie Electrică
Facultatea de Ingineria Materialelor Mecatronică şi Robotică
Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii
42 Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
43 Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureş Facultatea de Inginerie
Facultatea de Ştiinţe şi Litere
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
44 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş Facultatea de Medicină
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
45 Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş Facultatea de Teatru
Facultatea de Muzică
46 Universitatea "Politehnica" din Timişoara Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului
Facultatea de Construcţii
Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Facultatea de Hidrotehnică
Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi
Facultatea de Mecanică
Facultatea de Inginerie Hunedoara
Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine
47 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Management Agricol
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
48 Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Facultatea de Drept
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Arte Plastice
Facultatea de Muzică
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
49 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara Facultatea de Medicină
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
50 Academia Tehnică Militară din Bucureşti Facultatea de Sisteme Integrate de Armament
Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare
51 Universitatea Naţională de Apărare din Bucureşti Facultatea de Comandă şi Stat Major
52 Academia Naţională de Informaţii din Bucureşti Facultatea de Informaţii
53 Academia de Poliţie "A.I. Cuza" din Bucureşti Facultatea de Drept
Facultatea de Pompieri
Facultatea de Arhivistică
54 Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă"
55 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa Facultatea de Marină Militară
Facultatea de Marină Civilă
56 Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"

B. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR

Nr. crt. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR FACULTĂŢI/DEPARTAMENTE
1 Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Facultatea de Management Turistic şi Comercial
Facultatea de Istorie
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate
Facultatea de Ştiinţe Politice
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Facultatea de Drept Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca
Facultatea de Geografia Turismului Sibiu
Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara
Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Braşov
Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate Braşov
2 Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti Facultatea de Drept
Facultatea de Drept Târgu-Jiu
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Ştiinţe Economice Târgu-Jiu
Facultatea de Psihologie
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
Facultatea de Medicină
Facultatea de Medicină Dentară
3 Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti Facultatea de Drept
Facultatea de Finanţe şi Contabilitate
Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative
4 Universitatea Româno-Americană din Bucureşti Facultatea de Drept
Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional
Facultatea de Informatică Managerială
Facultatea de Management-Marketing
Facultatea de Relaţii Comerciale şi
Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale
Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene
5 Universitatea "Hyperion" din Bucureşti Facultatea de Matematică-Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Istorie-Geografie
Facultatea de Filologie
Facultatea de Psihologie-Sociologie şi Ştiinţe Politice
Facultatea de Drept
Facultatea de Jurnalism
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Arte
Facultatea de Electronică şi Calculatoare
6 Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale
Facultatea de Management Financiar-Contabil
Facultatea de Finanţe şi Bănci
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Filosofie şi Jurnalism
Facultatea de Sociologie-Psihologie
Facultatea de Management, Braşov
Facultatea de Muzică
Facultatea de Geografie
Facultatea de Management Financiar-Contabil, Constanţa
Facultatea de Teatru
Facultatea de Limba şi Literatura Română
Facultatea de Istorie
Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov
Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Craiova
Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung-Muscel
Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Constanţa
Facultatea de Psihologie şi Pedagogie, Braşov
7 Universitatea "Bioterra" din Bucureşti Facultatea de Management Agroturistic
Facultatea de Drept
Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare
Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
8 Universitatea Ecologică din Bucureşti Facultatea de Drept
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie Managerială
Facultatea de Management
Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ecologie
Facultatea de Psihologie
Facultatea de Ştiinţele Comunicării
9 Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gh. Cristea" din Bucureşti Facultatea de Drept
Facultatea de Relaţii Internaţionale
Facultatea de Arte şi Ştiinţe
10 Universitatea "Athenaeum" din Municipiul Bucureşti Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Administraţie Publică
11 Universitatea "Artifex" din Municipiul Bucureşti Facultatea Finanţe şi Contabilitate
Facultatea Management-Marketing
12 Institutul Teologic Romano-Catolic din Municipiul Bucureşti Facultatea de Teologie Romano-Catolică
13 Institutul Teologic Baptist din Municipiul Bucureşti Facultatea de Teologie
14 Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad Facultatea de Informatică
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Facultatea de Ştiinţe Juridice
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Medicină Generală şi Medicină Dentară
15 Universitatea "George Bacovia" din Bacău Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Facultatea de Management
Facultatea de Economia Afacerilor
16 Universitatea "George Bariţiu" din Braşov Facultatea de Drept
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
17 Universitatea "Bogdan Vodă" din Municipiul Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Drept
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
18 Universitatea "Andrei Şaguna" din Municipiul Constanţa Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice
Facultatea de Psihologie
Facultatea de Ştiinţe Economice
19 Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj Facultatea de Drept
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Drept - Braşov
Facultatea de Ştiinţe Economice - Braşov
20 Universitatea "Danubius" din Galaţi Facultatea de Drept
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
21 Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi Facultatea de Drept
Facultatea de Economie
Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială
22 Universitatea "Apolonia" din Iaşi Facultatea de Medicină Dentară
23 Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Municipiul Iaşi Facultatea de Drept
24 Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti Facultatea de Management Marketing în Afaceri
Facultatea de Finanţe Contabilitate
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării
Facultatea de Management Marketing
Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării Brăila
Facultatea de Management Marketing în Afaceri
Economice Râmnicu Vâlcea
25 Universitatea "Emanuel" din Oradea Facultatea de Teologie
Facultatea de Management
26 Universitatea "Româno-Germană" din Municipiul Sibiu Facultatea de Drept
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare
27 Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Municipiul Târgu Mureş Facultatea de Drept
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Facultatea de Geografie
28 Universitatea "Tibiscus" din Timişoara Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
Facultatea de Design
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Jurnalistică
Facultatea de Limbi Moderne Aplicate
Facultatea de Psihologie
Facultatea de Ştiinţe Economice
29 Universitatea "Mihai Eminescu" din Municipiul Timişoara Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Politice

C. ŞCOLI DE STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE CARE
FUNCŢIONEAZĂ ÎN REGIM CU TAXĂ

Nr. crt. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
1 Institutul de Administraţie Publică şi a Afacerilor din Bucureşti
2 Academia Diplomatică din Bucureşti
3 Şcoala de Studii Academice Postuniversitare "Ovidiu Şincai" din Bucureşti
4 IBR - Şcoala de Studii Academice Postuniversitare din Bucureşti
5 INA - Şcoala de Studii Academice Postuniversitare din Bucureşti
6 Fundaţia "Şcoala Normală Superioară" - Şcoala de Studii Academice Postuniversitare din Bucureşti

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE
PROVIZORIU ŞI SPECIALIZĂRILE ACESTORA

Nr. crt. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR SPECIALIZĂRI AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU
1 Fundaţia "IDM" Universitatea Româno-Britanică din Bucureşti Administrarea Afacerilor
2 Fundaţia "Pro-Universitatea Media" din Bucureşti Jurnalism
Administrarea Afacerilor
Fotografie, Cinematografie, Media (regie de film şi TV, imagine de film şi TV)
3 Institutul Bancar Român din Bucureşti Finanţe şi Bănci
Gestiune Bancară
4 Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti Teologie Penticostală Pastorală
Teologie Penticostală Didactică (la Arad)
5 Colegiul de Tehnică Dentară "Constantin Găucan" din Bucureşti Tehnică Dentară
6 Colegiul Universitar de Institutori "Waldorf" din Bucureşti Cultură Fizică - Euritmie
7 Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba-Iulia Teologie Romano-Catolică Pastorală
8 Fundaţia "Dacia" - Universitatea "Sextil Puşcariu" din Braşov Finanţe şi Bănci
Management
Administraţie Publică
Gestiune Bancară
9 Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov Teologie Adventistă Didactică - Limba şi Literatura Română
Teologie Adventistă Didactică - Asistenţă socială
Teologie Adventistă Pastorală
10 Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca Teologie Protestantă Pastorală
11 Fundaţia "Sapienţia" - Universitatea "Sapienţia" din Cluj-Napoca Geografia Mediului
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Fotografie, Cinematografie, Media (regie de film, şi TV, imagine de film şi TV, montaj)
Sociologie (la Miercurea Ciuc)
Contabilitate şi Informatică de Gestiune (la Miercurea Ciuc)
Economie Agroalimentară (la Miercurea Ciuc)
Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Engleză (la Miercurea Ciuc)
Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie (la Miercurea Ciuc)
Ingineria Produselor Alimentare (la Miercurea Ciuc)
Comunicare Socială şi Relaţii Publice (la Miercurea Ciuc)
Economie Generală (la Miercurea Ciuc)
Informatică (la Târgu-Mureş)
Pedagogie (la Târgu-Mureş)
Comunicare şi Relaţii Publice (la Târgu-Mureş)
Mecatronică (la Târgu-Mureş)
Automatică şi Informatică Aplicată (la Târgu-Mureş)
Calculatoare (la Târgu-Mureş)
Horticultura (la Târgu-Mureş)
Economia Mediului (la Miercurea Ciuc)
12 Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca Filosofie-Antropologie
Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Engleză
Asistenţă Socială
Administraţie Publică
Educaţie Fizică şi Sport
Kinetoterapie
Management
13 Universitatea "Mihai Viteazul" din Craiova Management
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Finanţe şi Bănci
Limbi şi Literaturi Străine (engleză, franceză)
Drept
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
14 Fundaţia "Ştefan Lupaşcu" - Institutul de Studii Europene din Iaşi Traducere şi Interpretare
Administraţie Publică
Informatică
Management
Educaţie Fizică şi Sport
Jurnalism
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
15 Institutul Teologic Romano-Catolic din laşi Teologie Romano-Catolică Pastorală
Teologie Romano-Catolică Didactică
16 Universitatea "Gheorghe Zane" din Iaşi Marketing
Management
Administraţie Publică
Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Franceză
17 Fundaţia "Pro-Universitate Partium" - Universitatea Creştină Partium din Oradea Management
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
Limba şi Literatura Română
Limba şi Literatura Engleză
Limba şi Literatura Germană
Filozofie
Pedagogie Muzicală
Arte Plastice (grafică)
Teologie Reformată Didactică
Teologie Reformată Didactică - Asistenţă Socială
Teologie Reformată Didactică - Limba şi Literatura Germană
Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Română
Asistenţă Socială
Sociologie
18 Fundaţia "Agora" - Universitatea "Agora" din Oradea Drept
Informatică Economică
Management
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
19 Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman Teologie Romano-Catolică Pastorală
20 Fundaţia "Academia Comercială" din Satu Mare Management
Finanţe şi Bănci
21 Fundaţia Universitară "Alma Mater" - Universitatea "Alma Mater" din Sibiu Marketing
Relaţii Economice Internaţionale
22 Institutul Teologic Protestant din Sibiu Teologie Protestantă Pastorală
23 Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ "Ioan Slavici" - Universitatea "Ioan Slavici" din Timişoara Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Calculatoare
24 Societatea Ateneul Român - Universitatea Ecologică "Traian" din Deva Relaţii Economice Internaţionale
Informatică
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
25 Fundaţia Culturală "Vatra" - Universitatea de Arte "Vatra" din Baia Mare Artele Spectacolului de Teatru (coregrafie)
Interpretare muzicală
26 Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului European F.I.N.E. - Universitatea Walles România din Bucureşti Marketing
Management
27 Fundaţia Universitară "Milenium" din Timişoara Informatică
28 Asociaţia pentru Învăţământ Superior în Comerţ şi Turism - Universitatea de Ştiinţe, Arte şi Meserii din Bucureşti Economia Comerţului

ANEXA Nr. 3

Structura specializărilor din domeniile studiilor universitare de
licenţă conţinute în Hotărârea Guvernului nr. 88/2005

Domenii pentru studii universitare de licenţă Specializări
1 2
MATEMATICĂ ▪ Matematică ▪ Matematici aplicate ▪ Matematică informatică
FIZICĂ ▪ Fizică ▪ Fizică medicală ▪ Biofizică ▪ Fizică tehnologică
CHIMIE ▪ Chimie ▪ Biochimie tehnologică ▪ Radiochimie
INFORMATICĂ ▪ Informatică ▪ Informatică aplicată
BIOLOGIE ▪ Biologie ▪ Biochimie
GEOGRAFIE ▪ Geografie ▪ Geografia turismului ▪ Cartografie ▪ Hidrologie şi meteorologie
GEOLOGIE ▪ Geologie ▪ Geofizică ▪ Geochimie
ŞTIINŢA MEDIULUI ▪ Chimia mediului ▪ Ecologie şi protecţia mediului ▪ Geografia mediului ▪ Fizica mediului ▪ Ştiinţa mediului
FILOSOFIE ▪ Filosofie
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ▪ Limba şi literatura română1) ▪ Limbă şi literatură modernă2)
LIMBI MODERNE APLICATE ▪ Traducere şi interpretare ▪ Limbi moderne aplicate
ISTORIE ▪ Istorie ▪ Arheologie ▪ Arhivistică ▪ Muzeologie
STUDII CULTURALE ▪ Etnologie ▪ Studii iudaice ▪ Studii americane
TEOLOGIE ▪ Teologie3) pastorală ▪ Teologie3) didactică ▪ Artă sacră
DREPT ▪ Drept ▪ Drept comunitar
SOCIOLOGIE ▪ Sociologie ▪ Antropologie
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ▪ Asistenţă socială
ŞTIINŢE POLITICE ▪ Ştiinţe politice
RELAŢII INTERNAŢIONALE şi studii europene ▪ Relaţii internaţionale ŞI STUDII EUROPENE
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ▪ Administraţie publică ▪ Administraţie europeană ▪ Asistenţă managerială şi secretariat
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII ▪ Jurnalism ▪ Comunicare şi relaţii publice ▪ Biblioteconomie şi ştiinţa informării
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ▪ Pedagogie ▪ Psihopedagogie specială ▪ Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
PSIHOLOGIE ▪ Psihologie
ECONOMIE ▪ Economie generală ▪ Economie agroalimentară ▪ Economia mediului
FINANŢE ▪ Finanţe şi bănci
ADMINISTRAREA afacerilor ▪ Administrarea AFACERILOR ▪ Economia întreprinderii ▪ Economia comerţului, turismului şi serviciilor ▪ Merceologie şi managementul calităţii
CONTABILITATE ▪ Contabilitate şi informatică de gestiune
STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ economică ▪ Cibernetică economică ▪ Statistică şi previziune ECONOMICĂ ▪ Informatică economică
ECONOMIE ŞI AFACERI internaţionale ▪ Economie internaţională ▪ Afaceri INTERNAŢIONALE
MANAGEMENT ▪ Management ▪ Managementul dezvoltării rurale durabile
MARKETING ▪ Marketing
TEATRU ▪ Artele spectacolului4) ▪ Teatrologie5) ▪ Scenografie
CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA ▪ Cinematografie, fotografie, media6) ▪ Filmologie
MUZICĂ ▪ Muzicologie ▪ Pedagogie muzicală ▪ Interpretare muzicală ▪ Compoziţie muzicală ▪ Dirijat ▪ Artele spectacolului muzical ▪ Muzică religioasă
ARTE PLASTICE ŞI decorative ▪ Arte plastice7) ▪ Arte DECORATIVE ▪ Design ▪ Conservare şi restaurare ▪ Pedagogia artelor plastice şi decorative ▪ Istoria şi teoria artei
ARHITECTURĂ ▪ Arhitectură ▪ Arhitectură de interior ▪ Conservare şi restaurare de arhitectură ▪ Mobilier şi amenajări interioare
URBANISM ▪ Proiectare şi planificare urbană ▪ Urbanism şi administrarea teritoriului
CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT ▪ Educaţie fizică şi sportivă ▪ Sport şi performanţă motrică ▪ Kinetoterapie şi motricitate specială
AGRONOMIE ▪ Agricultură ▪ Ştiinţele solului ▪ Montanologie ▪ Protecţia plantelor ▪ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară
HORTICULTURĂ ▪ Horticultură ▪ Peisagistică
SILVICULTURĂ ▪ Silvicultură ▪ Exploatări forestiere ▪ Cinegetică
ZOOTEHNIE ▪ Zootehnie ▪ Piscicultură şi acvacultură
BIOTEHNOLOGII ▪ Inginerie genetică ▪ Biotehnologii8)
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei ▪ Calculatoare ▪ TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ▪ Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională ▪ Ingineria informaţiei
GENIU ▪ Maşini şi utilaje de geniu ▪ Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare
GEODEZIE ▪ Măsurători terestre şi cadastru ▪ Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice
INGINERIE AEROSPAŢIALĂ ▪ Construcţii aerospaţiale ▪ Sisteme de propulsie ▪ Echipamente şi instalaţii de aviaţie ▪ Inginerie şi management aeronautic
INGINERIE CHIMICĂ ▪ Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului ▪ Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie ▪ Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale ▪ Ştiinţa şi ingineria polimerilor ▪ Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice ▪ Inginerie chimică ▪ Inginerie biochimică ▪ Ingineria fabricaţiei hârtiei ▪ Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori ▪ Tehnologie chimică textilă ▪ Chimie alimentară şi tehnologii biochimice ▪ Prelucrarea petrolului şi petrochimie ▪ Controlul şi expertiza produselor alimentare ▪ Extracte şi aditivi naturali alimentari
INGINERIE CIVILĂ ▪ Construcţii civile, industriale şi agricole ▪ Căi ferate, drumuri şi poduri ▪ Construcţii şi fortificaţii ▪ Amenajări şi construcţii hidrotehnice ▪ Construcţii miniere ▪ Inginerie sanitară şi protecţia mediului ▪ Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală ▪ Inginerie civilă ▪ Inginerie urbană şi dezvoltare regională ▪ Infrastructura transporturilor metropolitane
INSTALAŢII ▪ Instalaţii pentru construcţii ▪ Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei ▪ Instalaţii pentru construcţii - pompieri
INGINERIE DE ARMAMENT, rachete şi muniţii ▪ Armament, RACHETE, MUNIŢII de aviaţie ŞI sisteme de salvare ▪ Sisteme integrate de armament şi muniţie
INGINERIE ELECTRICĂ ▪ Sisteme electrice ▪ Electronică de putere şi acţionări electrice ▪ Instrumentaţie şi achiziţii de date ▪ Electromecanică ▪ Inginerie electrică şi calculatoare
INGINERIE Electronică şi telecomunicaţii ▪ ELECTRONICĂ aplicată ▪ Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ▪ Reţele ŞI software de TELECOMUNICAŢII ▪ Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii ▪ Telecomenzi şi electronică în transporturi ▪ Echipamente şi sisteme electronice militare ▪ Transmisiuni
INGINERIE ENERGETICĂ ▪ Ingineria sistemelor electroenergetice ▪ Hidroenergetică ▪ Termoenergetică ▪ Energetică şi tehnologii nucleare ▪ Managementul energiei
INGINERIE GEOLOGICĂ ▪ Inginerie geologică ▪ Geologia resurselor miniere ▪ Geologia resurselor petroliere
INGINERIE INDUSTRIALĂ ▪ Tehnologia construcţiilor de maşini ▪ Maşini unelte şi sisteme de producţie ▪ Ingineria sudării ▪ Design industrial ▪ Ingineria prelucrării lemnului ▪ Ingineria produselor finite din lemn ▪ Ingineria şi managementul calităţii ▪ Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale ▪ Tehnologia şi designul produselor textile ▪ Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori ▪ Ingineria produselor alimentare ▪ Tehnologia prelucrării produselor agricole ▪ Pescuit şi industrializarea peştelui
INGINERIA MATERIALELOR ▪ Ştiinţa materialelor ▪ Ingineria elaborării materialelor metalice ▪ Ingineria procesării materialelor metalice
Inginerie Mecanică ▪ Sisteme şi echipamente termice ▪ Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice ▪ mecanică fină şi nanotehnologii ▪ Maşini şi echipamente miniere ▪ INGINERIE MECANICĂ ▪ Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară ▪ Utilaje petroliere şi petrochimice ▪ Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor ▪ Echipamente pentru procese industriale ▪ Utilaje tehnologice pentru construcţii ▪ Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii ▪ Utilaje pentru textile şi pielărie ▪ Autovehicule rutiere ▪ Vehicule pentru transportul feroviar ▪ Utilaje şi instalaţii portuare ▪ Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Ingineria mediului ▪ Ingineria şi protecţia MEDIULUI în industrie ▪ INGINERIA sistemelor biotehnice şi ecologice ▪ Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică ▪ Inginerie şi protecţia mediului în agricultură ▪ Ingineria dezvoltării rurale durabile
INGINERIE NAVALĂ ŞI Navigaţie ▪ Sisteme şi echipamente navale ▪ Arhitectură navală ▪ NAVIGAŢIE şi transport maritim şi fluvial ▪ Hidrografie şi echipamente navale
INGINERIA SISTEMELOR ▪ Automatică şi informatică aplicată ▪ Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă ▪ Ingineria sistemelor multimedia
Inginerie şi management ▪ Inginerie economică industrială ▪ Inginerie economică în domeniul mecanic ▪ Inginerie economică în construcţii ▪ Inginerie şi MANAGEMENT naval ŞI portuar ▪ INGINERIE economică în domeniul transporturilor ▪ Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic ▪ Inginerie economică în industria chimică şi de materiale ▪ Inginene economică în agricultură ▪ Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
INGINERIA transporturilor ▪ Ingineria TRANSPORTURILOR şi a traficului
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ ▪ Mecatronică ▪ Robotică
MINE, PETROL ŞI GAZE ▪ Inginerie minieră ▪ Prepararea substanţelor minerale utile ▪ Topografie minieră ▪ Inginerie de petrol şi gaze ▪ Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE ▪ Inginerie medicală ▪ Optometrie ▪ Biotehnologii industriale ▪ Inginerie fizică ▪ Informatică industrială ▪ Informatică aplicată în inginerie electrică ▪ Matematică şi informatică aplicată în inginerie ▪ Bioinginerie11)
ŞTIIŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ▪ Conducere interarme9) ▪ Conducere logistică ▪ Managementul organizaţiei ▪ Comunicare şi relaţii publice - informaţii ▪ Psihologie - informaţii
MEDICINĂ VETERINARĂ ▪ Medicină veterinară
SĂNĂTATE ▪ Medicină10) ▪ Medicina dentară10) ▪ Farmacie10)
▪ Moaşe10) ▪ Asistenţă medicală10)
▪ Radiologie şi imagistică11) ▪ Laborator clinic11) ▪ Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare11) ▪ Tehnică Dentară11) ▪ Asistenţă Dentară11) ▪ Asistenţă de Farmacie11)

1) Se adaugă şi în combinaţie cu o limbă străină.

2) Se adaugă în combinaţie cu o altă limbă modernă.

3) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catoiică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.

4) Se adaugă după caz Actorie, Regie de teatru, Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete, Coregrafie.

5) Se adaugă după caz Management cultural, Jurnalism teatral.

6) Se adaugă după caz Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia sunet-montaj. Comunicare audiovizuali scenaristică - publicitate media.

7) Se adaugă după caz Pictură, Sculptura, Grafică, Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii.

8) Se adaugă după caz agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

9) Se adaugă după caz - forţe terestre, - forţe aenene, - forţe navale.

10) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

11) Specializări reglementate general.

se încarcă...