Back

Monitorul Oficial

Rectificarea privind anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 din 07.03.2005

În vigoare de la 07.03.2005 până la 01.01.2011, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 263/2010.

În anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):

- la capitolul II "Sporuri, indemnizaţii şi majorări ale retribuţiei tarifare prevăzute în Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:", punctul 5, în loc de: "... la Decretul nr. 100/1976, cu modificările ulterioare;" se va citi: "... la Decretul nr. 100/1979, cu modificările ulterioare;";

- la capitolul III "Alte sporuri", punctul 1, în loc de: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 163/1969, ..." se va citi: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1963/1969, ...".

se încarcă...