Back

Parlamentul României

Legea nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

În vigoare de la 14.04.2005 până la 01.01.2011, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 263/2010.

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,47 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, cu următoarea completare:

- După alineatul (3) al articolului 4 se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:

"

(4) Instituţiile care eliberează, la solicitarea în scris a cetăţenilor, documentele necesare pentru constituirea dosarelor de recalculare a pensiilor nu vor încasa taxe pentru acest serviciu, documentele respective fiindu-le transmise şi prin poştă, în termenul legal, dacă aceştia o solicită.

(5) Persoanele care solicită eliberarea documentelor prevăzute la alin. (4) vor face dovada faptului că sunt îndreptăţite la scutirea de la plata acestor taxe, în baza unei declaraţii pe propria răspundere, însoţită de talonul de pensie."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRON TUDOR MITREA NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 7 aprilie 2005.

Nr. 78.

se încarcă...