Back

Guvernul României

Norma metodologică privind acordarea, verificarea şi plata sprijinului financiar pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate din 28.02.2005

În vigoare de la 02.03.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

LUCRĂRI ŞI CONSUMURI SPECIFICE DE MOTORINĂ
LA LUCRĂRILE DIN FERMELE ZOOTEHNICE

Denumirea lucrării Utilajul Consum specific litri/oră
Încărcat gunoi din platformă U-650 + cupă 7,4
Încărcat baloţi şi furaje TIH-445 2,6
Încărcat furaje concentrate TIH-445 2,6
Evacuat gunoi cu pompa tocător (lichide, semilichide) U-650 + pompa tocător 4,62
Transport dejecţii U-650 + remorca tehnologică 7,2
Tasat siloz de suprafaţă S-1.500 10

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

Primăria Comunei ..............................

Centrul agricol/

Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură/Agent agricol ..................

REGISTRU
privind eliberarea adeverinţelor pentru achiziţionarea
motorinei cu sprijin financiar

Nr. crt. data Beneficiar Nr./Data adeverinţei Motorina aprobată (litri) Valoarea sprijinului financiar (mii lei) Semnătura beneficiarului

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

Beneficiar: ....
Suprafaţa/capete animale ........                 Primăria Comunei ............
................. alte activităţi
Categorii de folosinţă: - arabil
            - vie
            - pomi
            - etc.

                         SITUAŢIA
             privind cantităţile de motorină pentru fiecare beneficiar
                                                 - litri -
!|||||`||||||||`||||||||`||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§   §    §    §       §   Cantitatea de motorină normată pentru lucrări agricole   §
§Nr. §Cererea § Total §       —||||`|||||||||`|||||||`||||||||||`|||||||||`||||||||||`||||||||`||Ż
§crt. §Nr./data§motorină§Total motorin㧠  §Pregătire§    §     §     §Transport §    § §
§   §    §necesar㧠       §Arat§terenuri §Semănat§Fertilizat§Erbicidat§tehnologic§Recoltat§*)§
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§ 0 §  X  §    §       §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§ 1. §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§ 2. §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§ 3. §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§ 4. §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§ 5. §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§ ... §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||°||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§TOTAL GENERAL:§    §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§       §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||Ż
§       §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
ˇ||||||||||||||°||||||||°||||||||||||||°||||°|||||||||°|||||||°||||||||||°|||||||||°||||||||||°||||||||°||±

*) Alte lucrări (se vor nominaliza).

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală .........

REGISTRU
privind eliberarea adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei
cu sprijin financiar pentru beneficiarii din comuna ..........

Nr. crt. Data Beneficiarul Cererea avizată de primărie (nr. /data) Motorina aprobată (litri) Valoarea sprijinului financiar (mii lei) Datele de identificare a persoanei care preia adeverinţele Semnătura persoanei care preia adeverinţele

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ..........

SITUAŢIA
cantităţilor de motorină estimate şi volumul sprijinului
financiar necesar pe luna ............... 2005

Cantitatea de motorină estimată ........................... mii litri

Volumul sprijinului financiar estimat ..................... mii lei

  Director executiv,                Director executiv adjunct,
..........................              ..........................

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ...............

SITUAŢIA JUSTIFICATIVĂ
a sumelor reprezentând sprijinul financiar pentru motorina
acordată în luna ............ 2005

  Volumul sprijinului financiar estimat .................... mii lei
  Volumul sprijinului financiar acordat .................... mii lei
  Plăţile efectuate           .................... mii lei
  Rest de acoperit           .................... mii lei

  Director executiv,                Director executiv adjunct,
..........................              ..........................

ANEXA Nr. 13 la normele metodologice

Furnizorul ..........................*)

Nr. ........... din ...................

DECONT JUSTIFICATIV
privind cantităţile de motorină livrate în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 141/2005 şi volumul sprijinului financiar în decada ....

!||||`||||||||||||||||`||||||||||||||||`||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||¬
§  §        §Adeverinţa de la§  Cantitatea  §            §
§  §        §direcţia pentru § de motorină  § Valoarea sprijinului §
§  §Factura fiscală/§ agricultură şi §  - litri -  §    financiar    §
§Nr. §chitanţa fiscal㧠 dezvoltare  —||||||||`|||||||Ż   de recuperat   §
§crt.§ (nr. şi data) §   rurală   §Aprobată§Efectiv§   - mii lei -    §
§  §        § (nr. şi data) §    §livrată§(5.000 mii lei x col. 4)§
—||||˜||||||||||||||||˜||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||˜||||||||||||||||||||||||Ż
§ 0 §    1    §    2    §  3  §  4  §      5      §
—||||˜||||||||||||||||˜||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||˜||||||||||||||||||||||||Ż
—||||˜||||||||||||||||˜||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||˜||||||||||||||||||||||||Ż
—||||˜||||||||||||||||˜||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||˜||||||||||||||||||||||||Ż
ˇ||||°||||||||||||||||°||||||||||||||||°||||||||°|||||||°||||||||||||||||||||||||±

  Director executiv,            Director economic (Contabil-şef),
  ..................                ..................

*) Antetul trebuie să conţină cel puţin denumirea completă, adresa, codul fiscal, numărul de înregistrare la registrul comerţului, banca şi numărul de cont.

ANEXA Nr. 14 la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând
sprijinul financiar pentru cantitatea de motorină utilizată pentru
efectuarea lucrărilor agricole mecanizate, conform Hotărârii
Guvernului nr. 141/2005, pe luna ......................

1. Cantitatea de motorină estimată ............................................... mii litri
2. Volumul sprijinului financiar estimat ......................................... milioane lei
3. Volumul sprijinului financiar acordat ......................................... milioane lei
4. Plăţile efectuate ............................................................. milioane lei
5. Suma acordată şi nedecontată (pct. 3 - pct. 4) ................................ milioane lei
6. Suma necesară a fi acordată în luna ... (pct. 2 - pct. 5) ..................... milioane lei

                      Aprobat,
                      ||||||||
                Ordonator principal de credite
                ...............................
se încarcă...