Back

Guvernul României

Criteriile de normare pentru personalul de la căminele-şcoală, şcolile profesionale, liceele speciale şi centrele şcolare pentru deficienţi şi minori cu tulburări de comportament din 17.05.1990

În vigoare de la 17.05.1990 până la 03.11.2005, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Hotărâre nr. 1251/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

I. Cămine-şcoală pentru deficienţi parţial recuperabili

A. Personal didactic:

a) Personal de conducere:

1. Director - un post pe unitate.

2. Director adjunct - se normează un post la unităţile cu cel puţin 12 clase (grupe) de elevi, al doilea post se poate norma la căminele cu peste 30 de clase.

b) Personal de predare:

1. Educatoare grădiniţă - cîte un post pe schimb pentru fiecare grupă; la 6 posturi astfel normate se acordă cîte două posturi de educatoare pentru asigurarea desfăşurării activităţii în zilele nelucrătoare şi în timpul concediilor.

2. Învăţător - un post de fiecare clasă I-IV cu activitate de predare potrivit numărului de ore săptămînal din planul de recuperare.

3. Profesor la clasele V-VIII - cîte un post pentru predarea a 16 ore săptămînal.

4. Educator - cîte un post pentru fiecare clasă (grupă) de elevi, efectuînd 24 de ore de activitate directă cu copiii, săptămînal. La fiecare 6 posturi astfel normate se acordă un post pentru zilele nelucrătoare şi concedii.

5. Profesor preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă (grupă) de copii nevăzători.

6. Profesor psihopedagog (defectolog) - cîte un post la 3 clase (grupe) pentru 16 ore săptămînal.

7. Profesor pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie şi educaţie psihomotorie - cîte un post pentru 150 de elevi cu deficienţe neuromotorii şi pentru 250 elevi cu deficienţe senzoriale sau mintale, cu activitate de 16 ore săptămînal.

8. Maistru instructor - cîte un post pentru 24 de ore de instruire practică, săptămînal.

c) Personal auxiliar de învăţămînt:

1. Instructor (principal) pentru educaţie, cu pregătire medie - cîte un post pentru 50 de elevi interni, pentru activităţile colective, organizarea şi îndrumarea timpului liber al elevilor.

2. Asistente sociale - cîte un post pentru 150 de elevi, în medie.

3. Laborant sau bibliotecar - cîte un post pe unitate; al doilea post se poate acorda la unităţile cu peste 200 elevi.

d) Personal de administraţie:

1. Contabil-şef - un post pentru fiecare unitate.

2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate.

e) Personal de deservire:

1. Îngrijitor - cîte un post la 300 mp suprafaţă de curăţenie.

2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreţinere.

3. Muncitor calificat întreţinere - un post la fiecare unitate şi al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru întreţinere imobile, instalaţii şi reparat material didactic.

f) Personal pentru internate şi cantine - personal funcţional:

1. Administrator - un post la fiecare unitate şcolară.

2. Magaziner - un post la fiecare unitate şcolară.

3. Contabil, funcţionar sau altele asemănătoare (inclusiv principali) - un post la 150 elevi, în medie pe toate unităţile.

4. Monitor bucătărie - un post la 30 elevi interni şi la 50 de elevi semiinterni.

5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi interni.

6. Infirmier sau brancardier - un post la 15 preşcolari şi la 75 elevi deficienţi.

7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 25 de elevi, în medie, la toate unităţile.

8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliţie.

9. Vizitiu, şofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracţiune animală, respectiv autovehicul.

10. Personal pentru gospodăriile anexe la cantină - un post la 10-40 porci, două posturi la 41-80 de porci, 3 posturi la peste 80 de porci şi un post în plus pentru vite, oi, păsări, iepuri etc.

II. Şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale speciale

A. Personal didactic:

a) Personal de conducere:

1. Director - un post pe unitate.

2. Director adjunct - un post pentru cel puţin 12 clase de elevi interni şi peste 15 clase la unităţile cu semiinternat; al doilea post se poate norma la unităţile cu peste 30 de clase, sau cu cel puţin 2 forme de învăţămînt special.

b) Personal de predare:

1. Profesor - cîte un post pentru predarea a 16 ore săptămînal.

2. Profesor psihopedagog (defectolog) - un post la 200 de elevi, în medie, pentru predarea a 16 ore săptămînal.

3. Profesor pentru cultură fizică medicală, kinetoterapie şi educaţie psihomotorie, pentru 16 ore săptămînal - un post pentru 100 de elevi cu deficienţe neuromotorii şi pentru 200 de elevi cu deficienţe senzoriale sau mintale.

4. Profesor preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă de elevi nevăzători.

5. Maistru instructor - un post pentru 24 de ore de instruire practică, săptămînal.

c) Personal auxiliar de învăţămînt:

1. Pedagog - un post la 25 de elevi interni şi cîte un post la 50 de elevi semiinterni.

2. Asistent social - cîte un post pentru 200 de elevi, în medie.

3. Laborant sau bibliotecar - cîte un post pentru 250 de elevi, în medie.

d) Personal pentru atelierele şcolare:

1. Şef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcţionar (inclusiv principal), muncitori calificaţi sau alte funcţii asemănătoare pentru practica productivă a elevilor - un post pentru 100.000 lei producţie anuală, în medie pe toate unităţile.

e) Personal de administraţie:

1. Contabil-şef - un post la fiecare unitate şcolară.

2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate şcolară.

f) Personal de deservire:

1. Îngrijitor - un post la 300 mp suprafaţă de curăţenie pentru elevii deficienţi de vedere şi un post la 500 mp la celelalte unităţi speciale de învăţămînt.

2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreţinere.

3. Muncitor calificat întreţinere - un post la fiecare unitate şi al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru întreţinere imobile, instalaţii şi reparat material didactic.

g) Personal pentru internate şi cantine:

1. Administrator - un post la fiecare unitate şcolară.

2. Magaziner - un post la fiecare unitate şcolară.

3. Contabil, funcţionar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150 de elevi, în medie, pe toate unităţile.

4. Muncitor bucătărie - un post la 30 de elevi interni şi 50 de elevi semiinterni.

5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi nevăzători interni şi la 50 de elevi la celelalte categorii de deficienţi.

6. Infirmier, brancardier - un post la 150 de elevi.

7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 35 de elevi.

8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliţie.

9. Vizitiu, şofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracţiune animală, respectiv autovehicul.

10. Personal pentru gospodăriile anexe - un post pentru 10-40 porci, două posturi pentru 41-80 de porci, trei posturi la peste 80 de porci şi un post în plus pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).

III. Şcoli speciale de reeducare

A. Personal didactic:

a) Personal de conducere:

1. Director - un post pe unitate.

2. Director adjunct - un post la şcolile cu peste 12 clase de elevi, al doilea post se poate norma la unităţile cu peste 20 de clase de elevi sau cu cel puţin 2 forme de învăţămînt special.

b) Personal de predare:

1. Învăţător - un post pentru fiecare clasă I-IV cu activitate de predare potrivit planului de învăţămînt.

2. Educator - un post pentru fiecare clasă (grupă) de elevi, efectuînd 24 ore săptămînal activitate directă cu elevii.

3. Profesor - cîte un post pentru predarea a 16 ore săptămînal.

4. Profesor psihopedagog - cîte un post la 75 de elevi, pentru psihodiagnoză, orientare şcolar-profesională şi psihoterapie, pentru 16 ore săptămînal.

c) Personal auxiliar de învăţământ:

1. Instructor (principal) pentru educaţie, cu pregătire medie - cîte un post la 30 de minori.

2. Asistent social (principal) - un post la 150 de minori, în medie.

3. Laborant sau bibliotecar - un post pentru 200 de elevi, în medie.

d) Personal pentru atelierele şcolare:

1. Şef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcţionar (inclusiv principal) muncitori calificaţi sau alte funcţii asemănătoare pentru practica productivă a elevilor - un post pentru 100.000 lei producţie anuală.

e) Personal de administraţie:

1. Contabil-şef - un post la fiecare şcoală.

2. Secretar (principal) - un post la fiecare şcoală.

f) Personal de deservire:

1. Îngrijitor - un post pentru 500 mp suprafaţă de curăţenie.

2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreţinere.

3. Muncitor calificat întreţinere - un post la fiecare unitate şi al doilea la cele cu peste 200 pentru întreţinerea imobilelor, instalaţiilor şi reparat material didactic.

g) Personal pentru internate şi cantine:

1. Administrator - un post la fiecare unitate şcolară.

2. Magaziner - un post la fiecare unitate şcolară.

3. Contabil, funcţionar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150 de elevi.

4. Muncitor bucătărie - un post la 30 de elevi.

5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi.

6. Infirmier, brancardier - un post la 100 de elevi.

7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor necalificat - un post la 45 de elevi.

8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliţie.

9. Vizitiu, şofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracţiune animală, respectiv autovehicul.

10. Personal pentru gospodăriile anexe la cantină - un post la 10-40 de porci, două posturi de la 41-80 porci, trei posturi la peste 80 porci şi un post pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).

se încarcă...