Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1223/1990 privind încadrarea în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj

În vigoare de la 27.05.1992 până la 31.03.2001, fiind abrogat(ă) prin Hotărâre nr. 261/2001.

Atenție! Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament care permite analiza modificărilor.

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. -

Personalul care este în activitate şi care a lucrat la locurile de muncă sau activităţile cu condiţii de muncă nocive, grele sau periculoase de pe şantierele de construcţii-montaj, grupurile de şantiere şi întreprinderile-şantier, inclusiv unităţile de deservire ale acestora: bazele de producţie, depozitele, laboratoarele, unităţile de mecanizare se încadrează în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrată după 18 martie 1969.

Art. 2. -

Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II-a de muncă, se face de consiliile de administraţie, împreună cu sindicatele libere din unităţi.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 20 noiembrie 1990.

Nr. 1223.

se încarcă...