Back

Consiliul Frontului Salvării Naţionale

Decretul-lege nr. 9/1989 privind abrogarea unor acte normative

În vigoare de la 31.12.1989

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În scopul înlăturării imediate din legislaţia ţării noastre a unor reglementări legale emise de fostul regim dictatorial care prin caracterul lor discriminator, nedrept, au adus grave prejudicii materiale şi morale poporului român, intereselor legitime ale tuturor cetăţenilor, desfăşurării unor relaţii normale cu celelalte state,

Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Sînt şi rămîn abrogate următoarele acte normative:

1. Legea nr. 17/1968 pentru reglementarea unor condiţii de remunerare a salariaţilor care îndeplinesc funcţii de conducere, tehnico-administrative şi de specialitate, publicată în Buletinul Oficial nr. 80 din 22 iunie 1968.

2. Legea nr. 19/1968 cu privire la regimul juridic al terenurilor fără construcţii din perimetrul construibil al municipiilor şi oraşelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 81 din 24 iunie 1968.

3. Art. 44-50 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974.

4. Decretul nr. 223/1974 privind, reglementarea situaţiei unor bunuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 152 din 6 decembrie 1974.
Jurisprudență (1)

5. Legea nr. 1/1975 cu privire la depunerea jurămîntului de credinţă şi devotament faţă de Republica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial nr. 30 din 21 martie 1975.

6. Decretul nr. 51/1975 cu privire la stabilirea programului de funcţionare a unităţilor comerciale şi de alimentaţie publică, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 30 mai 1975.

7. Legea nr. 25/1976 privind încadrarea într-o muncă utilă a persoanelor apte de muncă, publicată în Buletinul Oficial nr. 98 din 11 noiembrie 1976.

8. Decretul nr. 189/1977 privind unele măsuri referitoare la încheierea actelor juridice cu caracter patrimonial de către personalul din unele organe centrale şi locale de stat şi obşteşti, precum şi din alte instituţii de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 54 din 28 iunie 1977.

9. Art. 64 lit. t) din Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la funcţionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare, publicată în Buletinul Oficial nr. 56 din 12 iulie 1978.

10. Decretul nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, nepublicat.

11. Decretul nr. 306/1981 privind măsuri pentru prevenirea şi combaterea unor fapte care afectează buna aprovizionare a populaţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 9 octombrie 1981.

12. Decretul nr. 402/1982 privind obligaţiile persoanelor care cer şi li se aprobă să se stabilească definitiv în străinătate de a plăti integral datoriile pe care le au faţă de stat, organizaţii socialiste şi persoane fizice, precum şi de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu şcolarizarea lor, publicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 1 noiembrie 1982.

13. Legea nr. 3/1983 cu privire la contractul-angajament, publicată în Buletinul Oficial nr. 51 din 9 iulie 1983.

14. Decretul nr. 96/1983 privind vînzarea produselor agricole de către producătorii individuali, precum şi unele măsuri pentru asigurarea respectării preţurilor maximale de mercurial, publicat în Buletinul Oficial nr. 19 din 29 martie 1983.

15. Prevederile referitoare la obligaţiile de contractare şi livrare a produselor agricole, precum şi la planurile de cultură şi de creştere a animalelor, cuprinse în Decretul nr. 69/1984 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale şi în Decretul nr. 70/1984 privind contractările şi achiziţiile de animale, păsări şi produse animale, publicate în Buletinul Oficial nr. 16-17 din 1 martie 1984.

16. Decretul prezidenţial nr. 208/1985 privind instituirea stării de necesitate şi a regimului militarizat în unităţile din sistemul energetic naţional, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 18 octombrie 1985.

17. Legea nr. 3/1989 privind interzicerea creditelor din străinătate, publicată în Buletinul Oficial nr. 14 din 25 aprilie 1989.

18. Art. 134 din Codul civil, introdus prin Decretul nr. 80 din 31 martie 1950, pentru modificarea art. 134, 139 şi 166 din Codul civil, publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 31 martie 1950.

19. Art. 253 din Codul penal - refuzul reînapoierii în ţară.

20. Decretul nr. 358/1948 pentru stabilirea situaţiei de drept a fostului cult greco-catolic.

21. Art. 37 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 31 decembrie 1989.

Nr. 9.

se încarcă...