Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal

În vigoare de la 05.01.2005

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 112 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare, Direcţia economică şi administrativă, Direcţia juridică din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 22 decembrie 2004.

Nr. 1.899.

ANEXĂ

PROCEDURA
de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de
acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele
restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal

se încarcă...