Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 01.01.2005

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 18.12.2008!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,51 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (19) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 30 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.139.

ANEXĂ

CATALOGUL
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare
a mijloacelor fixe

se încarcă...