Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.08.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Alexandru Athanasiu
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Silvia Adriana Ţicău
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 13 august 2004.

Nr. 1.294.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

se încarcă...