Back

Consiliul de Stat

Decretul nr. 157/1971 privind conferirea unor ordine ale Republicii Socialiste România

În vigoare de la 06.08.1971

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Pentru activitate îndelungată în mişcarea muncitorească şi merite deosebite în opera de construire a socialismului, se conferă:

I. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I tovarăşilor:

Simion Bughici - vicepreşedinte al Colegiului central de partid.

Ion Cristescu - pensionar, judeţul Dolj.

Petrea C. Isăcescu - pensionar, Bucureşti.

Corneliu Mănescu - ministrul afacerilor externe.

Andrei S. Roman - pensionar, Bucureşti.

Ion Vintze - vicepreşedinte al Consiliului oamenilor muncii de naţionalitate maghiară.

II. Ordinul 23 August clasa I tovarăşilor:

Alexandru Buican - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Djamo - conferenţiar la Academia de studii economice din Bucureşti.

Gheorghe V. Florescu - pensionar, Bucureşti.

Ion Geică - pensionar, judeţul Dolj.

Pompiliu Macovei - preşedintele Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.

Vasile Răşcanu - academician, directorul Institutului de biologie, Iaşi.

Emeric Stoffel - redactor şef al revistei "Neue Literatur".

Radu Vochin - pensionar, judeţul Argeş.

III. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa I tovarăşilor:

George Calimachi - pensionar, Bucureşti.

Claudia Clara Mihailovici Cuşmir - pensionară, Bucureşti.

Victor Duşa - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe I. Florescu - pensionar, Bucureşti.

Ion Felea - pensionar, Bucureşti.

Petre Năstăsescu - pensionar, judeţul Argeş.

Stelian Niţuleseu - pensionar, Bucureşti.

Emil Popa - vicepreşedinte al Comisiei centrale de revizie a C.C. al P.C.R.

Alexandru Scarlat - pensionar, Bucureşti.

Ion Turcu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe C. Vlădescu-Răcoasa - pensionar, Bucureşti.

IV. Ordinul Apărarea Patriei clasa I tovarăşilor:

Dumitru Coliu - preşedintele Comisiei pentru agricultură şi silvicultură a Marii Adunări Naţionale.

Gheorghe Gaston Marin - preşedintele Comitetului de Stat pentru Preţuri.

Vasile Vaida - preşedintele Casei de pensii a cooperativelor agricole de producţie.

V. Ordinul Muncii clasa I tovarăşului Petre Borilă - pensionar, Bucureşti.

VI. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a II-a tovarăşilor:

Nicolae Aldea - pensionar, judeţul Prahova.

Stan Arsene - consilier la Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.

Edgar Balogh - redactor şef adjunct la revista "Korunk".

Iosif Bayerle - preşedintele Colegiului judeţean de partid Timiş.

Nicolae N. Boţa - pensionar, Bucureşti.

Ion M. Brutus - director adjunct la Banca Naţională a Republicii Socialiste România.

Tudor Bugnariu - profesor la Universitatea din Bucureşti.

Ion Căciuleanu - pensionar, judeţul Neamţ.

Nicolae Constantinescu - pensionar, Bucureşti.

Octavian Costăchel - directorul Institutului oncologic Bucureşti.

Ilie David - pensionar, Bucureşti.

Ianoş Demeter - profesor la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj.

Ipolit G. Derevici - medic la Spitalul nr. 9 Bucureşti.

Petruţa M. Dumitrescu - pensionară, Bucureşti.

Ilie Eschinasy - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe F. Gaboş - pensionar, judeţul Prahova.

Toma N. Ivanici - pensionar, judeţul Timiş.

Grigore I. Ivaschevici - maistru la Întreprinderea şantier construcţii-montaje Brazi.

Ioan Jeremiaş - pensionar, judeţul Sibiu.

Ion Lascăr - pensionar, judeţul Neamţ.

Dumitru Leonte - pensionar, judeţul Iaşi.

Nicolae Marian - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Matei - prim-secretar al Comitetului sectorului 4 Bucureşti al P.C.R.

Ioan Meţiu - pensionar, judeţul Sibiu.

Florea A. Naum - pensionar, Bucureşti.

Ioan Popeţ - inginer la Direcţia de sistematizare, arhitectură şi proiectarea construcţiilor, judeţul Timiş.

Ecaterina Preoteasa - instructor la C.C. al P.C.R.

Eugenia Rădăceanu - pensionară, Bucureşti.

Traian N. Rădulescu - pensionar, judeţul Prahova.

Gheorghe Stroia - pensionar, Bucureşti.

Ovidiu Şandru - pensionar, Bucureşti.

Dumitru T. Şerban - pensionar, judeţul Prahova.

Albert I. Vajna - pensionar, judeţul Timiş.

Marcu Witzman - prim-arbitru de stat.

VII. Ordinul 23 August clasa a II-a tovarăşilor:

Virgil Balaure - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Petre Bălăceanu - ambasadorul Republicii Socialiste România în Tunis.

Petre Bărbuneanu - amiral în rezervă, Bucureşti.

Ştefan Cleja - ambasadorul Republicii Socialiste România la Beiruth.

Nicolae Comnacu - pensionar, Bucureşti.

Aron A. Cahana - pensionar, Bucureşti.

Pavel Cristescu - director general la Ministerul Industriei Chimice.

Ion Drînceanu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Dar Es Salaam.

Stefan Ducu - pensionar, judeţul Braşov.

Vasile Dumitrescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Santiago de Chile.

Emanoil Florescu - şef de secţie la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Beate B. Fredanov - actriţă la Teatrul "Lucia Sturza Bulandra" Bucureşti.

Grigore Geamănu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara.

Gheorghe A. Georgescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe M. Georgescu - pensionar, Bucureşti.

Moise L. Held - pensionar, Bucureşti.

Victor Ionescu - preşedintele Camerei de Comerţ a Republicii Socialiste România.

Dumitru Ivanovici - adjunct de şef de secţie la C.C. al P.C.R.

Virgil Ionescu - pensionar, judeţul Iaşi.

Gheorghe Jianu - pensionar, judeţul Dolj.

Alexandru Lăzăreanu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Bruxelles.

Mihai Levente - secretarul Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste.

Mihai Magheru - ambasadorul Republicii Socialiste România la Islamabad.

Anton Manea - director adjunct la Întreprinderea de aparate de măsură şi control Otopeni.

Aurel Mălnăşan - ambasadorul Republicii Socialiste România la Phenian.

Eduard Mezincescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm.

Roman Moldovan - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice.

Dimitrie Niţă - pensionar, judeţul Iaşi.

Ieremia Pardău - pensionar, judeţul Suceava.

Bucur Şchiopu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Ottawa.

Traian Şelmaru - redactor şef al revistei "Teatru".

Ilie Trandafirescu - pensionar, judeţul Braşov.

Alexandru V. Tudor - pensionar, Bucureşti.

Ladislau Vass - vicepreşedinte al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, Bucureşti.

Teodor Gh. Vesa - pensionar, Bucureşti.

VIII. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a II-a tovarăşilor:

Melita Apostol - ziarist, Bucureşti.

Panaite C. Bogătoiu - pensionar, Bucureşti.

Corneliu Bogdan - ambasadorul Republicii Socialiste România la Washington.

Mihail Boico - pensionar, Bucureşti.

Pavel Gh. Bojan - pensionar, Bucureşti.

Ecaterina Borilă - pensionară, Bucureşti.

Sofia S. Brănişteanu - pensionară, Bucureşti.

Iacob Bulan - pensionar, Bucureşti.

Avram Bunaciu - preşedintele Comisiei constituţionale a Marii Adunări Naţionale.

Pavel Babuci - ambasador.

Ion Bărbulescu - director la Departamentul cultelor.

Iuliu Chesler - pensionar, judeţul Galaţi.

Liuba Chişinevschi - activistă la Consiliul sindical al sectorului 2 Bucureşti.

Nicolae Cioroiu - directorul Muzeului de istorie a Partidului Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România.

Titus Cristureanu - profesor la Academia de studii economice din Bucureşti.

Ludovic F. Csupor - activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Gheorghe Calcan - pensionar, Bucureşti.

Ileana I. Colb - pensionară, Bucureşti.

Stefan Dan - pensionar, judeţul Cluj.

Vasile I. Dodan - pensionar, Bucureşti.

Ilie Drăgan - secretar la Agenţia economică din Budapesta.

Mihail Dragomirescu - lector la Institutul pedagogic din Bucureşti.

Sabina M. Eşanu - pensionară, Bucureşti.

Idase Sobla H. Felix - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Frăţilă - pensionar, Bucureşti.

Elvira Gaisinschi pensionară, Bucureşti.

Petre F. Ganea - director la Direcţia Centrală de Statistică.

Adalbert Gilbert - directorul general al Întreprinderii de construcţii hidrotehnice Bucureşti.

Blazius Guban - directorul Fabricii "Victoria" Timişoara.

Ion C. Grigorescu - pensionar, Bucureşti.

Ronea Gheorghiu - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Graur - academician, director general al Editurii Academiei Republicii Socialiste România.

Fany Goldberger - şef de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Sarlota Gruia - pensionară, Bucureşti.

Traian C. Hulubescu - pensionar, Bucureşti.

Strul Haber - director general la Ministerul Industriei Lemnului.

Florea Ispas - pensionar, judeţul Argeş.

Dionisie Ionescu - pensionar, Bucureşti.

Mariem Vichi Ionescu - şef de serviciu la Ministerul Industriei Uşoare.

Dumitru Isoveanu - pensionar, judeţul Iaşi.

Alexandru Jar - scriitor.

Ianoş Mozeş Kessler - consultant la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Nesia Lupu - pensionară, Bucureşti.

Aurel Lieblich - pensionar, Bucureşti.

Elisabeta Birman-Luca - pensionară, Bucureşti.

Anca Magheru - pensionară, Bucureşti.

Andrei Badea A. Marinescu - pensionar, Bucureşti.

Ilca Melinescu - redactor şef al Editurii Universale Bucureşti.

Ludovic Mezei - pensionar, judeţul Cluj.

Nicolae S. Militaru - pensionar, Bucureşti.

Vasile Modoran - secretar ştiinţific la Ministerul Învăţămîntului.

Alexandru Mîţă - profesor la Academia de studii economice din Bucureşti.

Radu Mănescu - vicepreşedinte la Banca de Investiţii.

Ion Miletineanu - director la Direcţia de standardizare.

Nicolae Moraru - redactor şef al Redacţiei de publicaţii pentru străinătate.

Leon Naş - prim-adjunct de şef de secţie la C.C. al P.C.R.

Andrei I. Neagu - inspector principal la Ministerul Energiei Electrice.

Stere Nichifor - pensionar, judeţul Ilfov.

Alexandru Nicolschi - pensionar, Bucureşti.

Mihail Novicov - profesor la Universitatea din Bucureşti.

Serghie Nicolau - pensionar, Bucureşti.

Vasile P. Niţă - pensionar, Bucureşti.

Georgeta Niculi - pensionară, judeţul Iaşi.

Eduard I. Novac - pensionar, Bucureşti.

Hristache Osman - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Pintilie - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Panaitescu - pensionar, Bucureşti.

Anghel I. Petrescu - pensionar, Bucureşti.

Dan Răutu - redactor la Editura politică.

Alexandru Rogojinschi - director la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ion Rab - pensionar, Bucureşti.

Ion Rachmuth - profesor la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Ioan Gh. Schmidt - pensionar, Bucureşti.

Matei E. Socor - compozitor, Bucureşti.

Aurel Stancu - pensionar, Bucureşti.

Miron I. Serban - pensionar, Bucureşti.

Ianca Solomon - pensionară, Bucureşti.

Alexandru Şiperco - redactor la Editura politică.

Dumitru Săracu - pensionar, Bucureşti.

Marin N. Stancu - adjunct de şef de secţie la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Marin Stancu - pensionar, Bucureşti.

Emanoil C. Ţiulescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Velcescu - pensionar, Bucureşti.

Ion Vidraşcu - pensionar, Bucureşti.

Aurel Vijoli - preşedintele Comisiei economico-financiare a Marii Adunări Naţionale.

Raia Vidraşcu - pensionară, Bucureşti.

Ilie Zaharia - vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri.

IX. Ordinul Apărarea Patriei clasa a II-a tovarăşilor:

Riven Avram - medic, director adjunct la Policlinica municipiului Iaşi.

Isac Cogan - directorul Întreprinderii poligrafice Bucureştii Noi.

Ioan Gluvacov - membru al Colegiului central de partid.

Vasile Malinschi - guvernatorul Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România.

Anton Moisescu - preşedintele Societăţii de Cruce Roşie a Republicii Socialiste România.

Dumitru Simulescu - prim-vicepreşedinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.

Mircea A. Solomon - adjunct de şef de secţie la C.C. al P.C.R.

X. Ordinul Muncii clasa a ii-a tovarăşilor:

Sima Agiu - pensionar, judeţul Dolj.

Ilie Alexe - preşedintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.

Iosif A. Bucur - ajustor la Uzina "Metrom" Braşov.

Ioan Ciup - pensionar, judeţul Sibiu.

Ion Gh. Gheorghe - pensionar, judeţul Buzău.

Dezideriu Lindner - pensionar, judeţul Sibiu.

Ion Miclescu - secretar general adjunct la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ion Stoica - director la Ministerul Industriei Uşoare.

Eugen Szikszay - lăcătuş la Uzina "Hidromecanica" Braşov.

XI. Ordinul Meritul Ştiinţific clasa a II-a tovarăşului Gheorghe Cristodor Matei - şef de sector la Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

XII. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a III-a tovarăşilor:

Mayer Achiri - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Agavriloaie - profesor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Stefan Arsene - vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri.

Emilian Anton - pensionar, Bucureşti.

Constantin A. Bucur - strungar la Uzina mecanică Ploieşti.

Janeta Benditer - conferenţiar la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Ilie Bădică - director general adjunct la Direcţia Generală a Rezervelor de Stat.

Strul Bercovici - pensionar, judeţul Iaşi.

Nicolae Băisan - pensionar, judeţul Iaşi.

Iosef Sulăm M. Brill - pensionar, Bucureşti.

Eva M. Birtaş - pensionară, Bucureşti.

Aron Braister - pensionar, Bucureşti.

Stefan Benedict - pensionar, Bucureşti.

Piroşka H. Breiner - pensionară, Bucureşti.

Iosef Blumenfeld - judecător la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti.

Traian Banciu - pensionar, judeţul Alba.

Petru Bobîlcă - pensionar, judeţul Botoşani.

Maxim Budeleanu - pensionar, judeţul Prahova.

Ioan Bichiş - pensionar, judeţul Sibiu.

Gheorghe I. Comşa - pensionar, judeţul Prahova.

Ion Călinescu - pensionar, judeţul Sibiu.

Dumitru Cumpănaşu - pensionar, judeţul Vîlcea.

Constantin Cipere - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Gheorghe Cuncic - pensionar, judeţul Iaşi.

Ion D, Cioclu - pensionar, Bucureşti.

Constantin M. Cîmpeanu - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Constantinescu - pensionar, Bucureşti.

Mihail M. Caras - pensionar, Bucureşti.

Andrei Constantinescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Chioreanu - pensionar, judeţul Braşov.

Gheorghe I. Codreanu - pensionar, judeţul Galaţi.

Ion Clopoţel - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Dunăreanu - pensionar, judeţul Prahova.

Pavel Damian - pensionar, judeţul Sibiu.

Dumitru Dragomirescu - pensionar, judeţul Prahova.

Haia I. Derevici - pensionară, Bucureşti.

Ilie Dumitru - pensionar, Bucureşti.

Constantin M. Dumitrescu - pensionar, Bucureşti.

Dumitru R. Duran - pensionar, judeţul Buzău.

Gheorghe D. Fălticeanu - lăcătuş la întreprinderea utilaj pentru construcţii-transporturi - Otopeni.

Bela I. Frank - pensionar, Bucureşti.

Bercu Felix - pensionar, judeţul Iaşi.

Mihai Gall - activist la Comitetul judeţean Covasna al P.C.R.

Tudor I. Gănescu - pensionar, Bucureşti.

Adalbert I. Goldberger - pensionar, Bucureşti.

Ianoş I. Gall - pensionar, Bucureşti.

Dumitru Hîrja - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe I. Iliescu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Ionescu - pensionar, Bucureşti.

Aurelia I. Iordăchescu - pensionară, Bucureşti.

Nicolae A. Ionescu - şef de serviciu la I.S.A.R.T.

Edgar Jupanovici - pensionar, Bucureşti.

Karolina Kajlik - pensionară, judeţul Mureş.

Roza Kajlic - pensionară, judeţul Sibiu.

Mihai M. Kucselata - pensionar, judeţul Arad.

Zalman Lazarev - pensionar, judeţul Bacău.

Nahman A. Leib - pensionar, Bucureşti.

Wilhelm Lovy - director al Topitoriei Dumbrăveni, judeţul Sibiu.

Eugenia R. Lucaş - pensionară, Bucureşti.

Janeta A. Safir Maltus - pensionară, Bucureşti.

Zaharia Z. Matcău - pensionar, judeţul Arad.

Constantin E. Maxim - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Mănjescu - pensionar, judeţul Prahova.

Willielm Melasz - pensionar, judeţul Braşov.

Vasile P. Moană - pensionar, Bucureşti.

Constantin I. Marinescu - pensionar, judeţul Galaţi.

Ion Păuna - pensionar, Bucureşti.

Alchiu Petrişor - pensionar, judeţul Dolj.

Gheorghe Poenaru - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Gheorghe I. Pricop - pensionar, Bucureşti.

Ion Pătrăşcoiu - pensionar, Bucureşti.

Steliana Popovici - director adjunct la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Panait Nicolae Popa - pensionar, Bucureşti.

Alexandru D. Simionescu - pensionar, Bucureşti.

Abram Sniteş - tehnician la Cooperativa "Progresul confecţii", Bucureşti.

Ferdinand F. Stoffel - pensionar, Bucureşti.

Paula F. Stoica - pensionară, Bucureşti.

Frida Schmit - pensionară, Bucureşti.

Stefan Simion - director adjunct la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Cristea C. Stolojan - pensionar, Bucureşti.

Petre D. Trandafir - pensionar, Bucureşti.

Rada Tănase - pensionară, Bucureşti. Ioan I. Urcan - pensionar, Bucureşti.

Teodor Vasilescu - funcţionar la Departamentul Cultelor.

Ecaterina R. Voicu - pensionară, Bucureşti.

Gheorghe Vraciu - pensionar, judeţul Prahova.

Francisc Weiss - pensionar, judeţul Sibiu.

XIII. Ordinul 23 August clasa a III-a tovarăşilor:

Bernad Abraham - pensionar, Bucureşti.

Coloman Ambruş - pensionar, judeţul Braşov.

Ştefan Anghel - tehnician la Şantierul Naval Constanţa.

Schneier Antonier - pensionar, Bucureşti.

Dimitrie Arghiropol - pensionar, Bucureşti.

Sura Haia Abraham - pensionară, Bucureşti.

Clara Ardeleanu - redactor la Editura politică.

Petre Anastasiu - pensionar, Bucureşti.

Sara Alterescu - pensionară, Bucureşti

Ilie Argeşanu - pensionar, Bucureşti

Marin Avramescu - pensionar, Bucureşti.

Ion T. Baciu - director la Ministerul Învăţămîntului.

Gavril Benedek - pensionar, Bucureşti.

Ioan Bică - pensionar, judeţul Dolj.

Elisabeta Boţa - pensionară, Bucureşti.

Ilona Bozin - pensionară, judeţul Cluj.

Aspazia Bucur - pensionară, judeţul Suceava.

Gheorghe Bunghez - pensionar, judeţul Braşov.

Nicolae Bîrsan - pensionar, Bucureşti.

Ernest Breitenştein - redactor la ziarul "Neuer Weg".

Marin Ceauşescu - director adjunct la Ministerul Comerţului Exterior.

Anastasia Cernăianu - judecător la Tribunalul judeţean Buzău.

Pavel Chiriţescu - pensionar, judeţul Bacău.

Ioan Cheregi - pensionar, judeţul Sibiu.

Roza Cheresteşiu - pensionară, judeţul Cluj.

Stefan Codrea - muncitor tîmplar la Iprodcoop Tîrgu Ocna, judeţul Bacău.

Rozalia Cristea - pensionară, judeţul Braşov.

Gheorghe Coman - pensionar, judeţul Buzău.

Elena Cojocaru - pensionară, Bucureşti.

Manole Coman - pensionar, Bucureşti.

Elisabeta Comnacu - pensionară, Bucureşti.

Emeric Csabath - pensionar, judeţul Braşov.

Lorincz Cziko - preşedintele Comisiei de revizie a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.

Ilie Ciontea - şef de serviciu la Ministerul Comerţului Interior.

Ion Crăciun - pensionar, Bucureşti.

Filip O. Ciobotaru - pensionar, Bucureşti.

Ferdinand Cîmpeanu - pensionar, judeţul Arad.

Alexandru L. Costin - pensionar, Bucureşti.

Vasile David - pensionar, Bucureşti.

Petru D. Drecin - pensionar, judeţul Arad.

Alexandru Faliboga - pensionar, judeţul Botoşani.

Iozsef Ferencz - pensionar, judeţul Cluj.

Herman Ianoş R. Fischbach - pensionar, Bucureşti.

Alecu Frîncu - pensionar, Bucureşti.

Constantin Frîntu - pensionar, Bucureşti.

Stefan A. Fodor - pensionar, Bucureşti.

Mihai Frunză - consilier juridic la Ministerul Justiţiei.

Blaziu F. Fodor - pensionar, judeţul Cluj.

Gheorghe Geară - pensionar, judeţul Olt.

Ilie Gh. Gheorghiu - pensionar, Bucureşti.

Ion Grecea - pensionar, Bucureşti.

Leiba Leonid Gips - pensionar, Bucureşti.

Regina Ghelerter - pensionară, Bucureşti.

Nicolae A. Godan - şef de sector la Ministerul Finanţelor.

Alexandru Guţan - director administrativ la Trustul Electromontaj, Bucureşti.

Maria Hulubescu - pensionară, Bucureşti.

Cecilia Ioniţă - redactor la Editura ştiinţifică, Bucureşti.

Ion V. Ionescu - pensionar, Bucureşti.

Maria P. Iliescu - pensionară, Bucureşti.

David Iosubzon - pensionar, Bucureşti.

Chitla Iliescu - pensionară, Bucureşti.

Eftimie Iliescu - director adjunct la Întreprinderea "Flacăra Roşie", Bucureşti.

Ianoş Imets - pensionar, judeţul Harghita.

Teodor I. Ilisie - pensionar, judeţul Arad.

Adam Iacob - pensionar, Bucureşti.

Janos Kali - pensionar, judeţul Arad.

Hillel Kohn - pensionar, judeţul Cluj.

Karoly Kosma - pensionar, judeţul Cluj.

Thea Kaplan - şef de serviciu la Ministerul Turismului.

Odon I. Klein - activist la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Mihalache I. Lungu - pensionar, Bucureşti.

Iacob S. Lazăr - pensionar, Bucureşti.

Carol Litman - medic la Spitalul "Al. Sahia", Bucureşti.

Andrei Lăzărescu - director la Editura de stat pentru imprimate şi publicaţii, Bucureşti.

Lazăr Măglaşu - pensionar, Bucureşti.

Petre Mangu - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Gheorghe V. Mărcuţ - pensionar, judeţul Arad.

Maria Marton - pensionară, Bucureşti.

Ion C. Maxim - şef de serviciu la Ucecom.

Francisc M. Mihai - pensionar, Bucureşti.

Iacob I. Matianu - pensionar, judeţul Cluj.

Gheorghe Minulescu - pensionar, Bucureşti.

Elena Moisescu - pensionară, Bucureşti.

Reghina H. Munte - pensionară, Bucureşti.

Ana Naum - redactor la Editura de stat pentru imprimate şi publicaţii, Bucureşti.

Gheorghe D. Niculescu - pensionar, Bucureşti.

Constantin Nistor - pensionar, judeţul Iaşi.

Leon I. Nidermayer - pensionar, judeţul Arad.

Iosif D. Nedelcu - pensionar, Bucureşti.

Dumitru I. Neţiu - pensionar, judeţul Cluj.

Carol Neuman - inginer principal la Institutul de studii şi proiectări hidroenergetice, Bucureşti.

Peter Nagy - pensionar, judeţul Arad.

Aglaia Niţă - pensionară, judeţul Iaşi.

Ion Olaru - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Oprea - activist la Comitetul judeţean Cluj al P.C.R.

Tamara Orban - activistă la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Petre Paleacu - pensionar, Bucureşti.

Ilie Pălăşoiu - pensionar, Bucureşti.

Ilie Păsculescu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Pestenaru - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Ferencz Antal M. Pfeiffer - pensionar, judeţul Arad.

Ion Pîrvan - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Traian Popa - pensionar, judeţul Sibiu.

Ianoş-Jozsef I. Puwak - director la Uzina "Griviţa" Bucureşti.

Jaques Podoleanu - pensionar, Bucureşti.

Corneliu S. Rădulescu - arhitect, Bucureşti.

Emeric L. Revesz - pensionar, judeţul Arad.

Ichim Rusu - pensionar, Bucureşti.

Petre Racovţă - pensionar, Bucureşti.

Simion Rus - pensionar, Bucureşti.

Alexandra Brucan R. Sidorovici - conferenţiar la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Nicolae Sorea - pensionar, Bucureşti.

Constantin Şerban - pensionar, Bucureşti.

Elena Samoihă - lector la Direcţia generală a presei şi tipăriturilor.

Anghel Schor - redactor la revista "Viaţa economică".

Eugen Szabo - şef de serviciu la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Ioan I. Selişteanu - pensionar, judeţul Cluj.

Ana Soimu - pensionară, Bucureşti.

Ion Sloboda - şef de serviciu la Direcţia generală a presei şi tipăriturilor.

Ianoş A. Szalkai - pensionar, judeţul Cluj.

Avram Serff - director la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Bazil Şerban - director tehnic la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei.

Eduard Schlesinger - pensionar, Bucureşti.

Florica Şelmanu - redactor la ziarul "Munca".

Gheorghe Teodorescu - pensionar, Bucureşti.

Stan Trăistaru - pensionar, judeţul Braşov.

Constantin Ţuţuianu - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Martin Tucman - director la Trustul de construcţii Bucureşti.

Vasile I. Tudor - pensionar, Bucureşti.

Maria Vajda - pensionară, judeţul Braşov.

Isac Frunză Vasile - director adjunct la Uzina chimică "Getica", Bucureşti.

Betca Vasilichi - pensionară, Bucureşti.

Elena Veachis - pictor.

Ion Vaida - consilier la Ministerul Turismului.

Teodor D. Vlad - şef de serviciu la Ministerul Industriei Uşoare.

Carol Varga - pensionar, judeţul Arad.

Profiri Zglavuţa - tehnician la Incerc, Bucureşti.

XIV. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a III-a tovarăşilor:

Rubin M. Alămariu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Anghel - pensionar, Bucureşti.

Tudor Avădanei - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Adorian - cercetător la Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Leonard Albuht - director la Editura politică.

Simon Babenco - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Barîcă - pensionar, judeţul Argeş.

Nicolae Bărbulescu - profesor consultant la Universitatea din Bucureşti.

Mihail M. Bălteanu - pensionar, Bucureşti.

Gabriela Bernachi - pensionară, Bucureşti.

Roth Agneta S. Bojan - pensionară, Bucureşti.

Sorin Bănuş - consilier la Direcţia Generală a Rezervelor de Stat.

Ion M. Buzescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe D. Buică - pensionar, Bucureşti.

Mihail N. Bobeică - pensionar, Bucureşti.

Carol Bodo - şef de birou la I.C.C., judeţul Cluj.

Valeriu Bucicov - şef de secţie la U.N.C.A.P.

Casian I. Blum - pensionar, judeţul Galaţi.

Zalman Broder - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Borş - preşedintele Consiliului municipal Bucureşti al sindicatelor.

Gavril I. Breha - pensionar, judeţul Maramureş.

Dragoş Mircea Biji - director la Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie.

Ion Bănuţă - scriitor.

Mihai Balica - pensionar, Bucureşti.

Mircea Bălănescu - ambasadorul Republicii Socialiste România în Finlanda.

Constantin Cheată - preşedintele Comitetului judeţean pentru cultură şi artă Gorj.

Paulina Canton - pensionară, Bucureşti.

Cecilia Calmanovici - pensionară, Bucureşti.

Vasile N. Cristea - pensionar, judeţul Cluj.

Gheorghe S. Cucu - pensionar, judeţul Brăila.

Iacob Coţoveanu - activist la Consiliul municipal Bucureşti al sindicatelor.

Jan V. Coler - pensionar, Bucureşti.

Sara Covete - pensionară, Bucureşti.

Laura Gh. Cernea - pensionară, Bucureşti.

Ion Cinciu - şef de unitate la restaurantul "Union", Bucureşti.

Ioan I. Csiki - pensionar, judeţul Cluj.

Nicolae Celac - consilier la Comitetul de Stat al Planificării.

Mihai I. Coca - pensionar, judeţul Galaţi.

Ilie Cocev - director la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ianoş Csachi - pensionar, judeţul Ilfov.

Pavel Ciochirnă - pensionar, Bucureşti.

Dumitru Corbea - scriitor.

Pavel Cîmpeanu - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Chirobocea - pensionar, Bucureşti.

Alexadru C. Demeter - pensionar, Bucureşti.

Ştefan T. Duduman - membru în Colegiul central de partid.

Emeric Deutsch - pensionar, Bucureşti.

Izabela Dunăreanu - funcţionară la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ion Dobocan - director la Fundaţia Elias.

Liuba Dumitrescu - pensionară, Bucureşti.

Alexandru Elias - pensionar, Bucureşti.

Margareta Elias - pensionară, Bucureşti.

Herman Falcon - profesor la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Bercu S. Feldman - activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Mihai Fârşirotu - director la Banca Naţională a Republicii Socialiste România.

Dumitru Fara - ambasador.

Octavian Florescu - pensionar, judeţul Ilfov.

Ion Frăţilă - pensionar, Bucureşti.

Simion Fişer - pensionar, Bucureşti.

Samoil Gombo - pensionar, Bucureşti.

Andrei T. Gluvacov - pensionar, Bucureşti.

Mihalache B. Ghinea - pensionar, Bucureşti.

Petre Goncearuc - pensionar, Bucureşti.

Ion G. Horvat - director la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Ladislau Iosif N. Henegar - funcţionar la Ministerul Afacerilor Externe.

Moriţ Hînţescu - activist la Consiliul Central al Uniunii Generale a sindicatelor din România.

Ioan Horincar - pensionar, judeţul Maramureş.

Andrei B. Iacobovici - pensionar, Bucureşti.

Sandor F. Iakab - consilier la Camera de Comerţ a Republici Socialiste România.

Eugen Iacobovici - pensionar, Bucureşti.

Ilie M. Ilie - şef de serviciu la Direcţia paza contractuală, Bucureşti.

Dumitru Ioniţă - pensionar, judeţul Ilfov.

Tudor Iordan - pensionar, judeţul Ilfov.

Constantin Ionel - adjunct de şef de secţie la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Mirco Jivcovici - conferenţiar la Universitatea din Bucureşti.

Grigore Kotovschi - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Korcinschi - director general la Incerc, Bucureşti.

Nicolae I. Liteanu - instructor la C.C. al P.C.R.

Lidia Lăzărescu - activistă la C.C. al P.C.R.

Vasile Lixandru - şef de birou la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini.

Constantin Manda - pensionar, judeţul Argeş.

Peter Matais - pensionar, judeţul Mureş.

Ion Mihăilescu - pensionar, Bucureşti.

Gavril Marcuson - redactor la Editura enciclopedică.

Victor Moroianu - director la Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.

Ion Moangă - ambasador.

Anton Moldoveanu - director tehnic la Ministerul Industriei Chimice.

Nicolae Moraru - pensionar, Bucureşti.

Vasile G. Micu - pensionar, judeţul Cluj.

Asia Moraru - profesor la Institutul de artă teatrală şi cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti.

Stelian T. Moraru - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Gh. Marinescu - şef de secţie la Comitetul judeţean Ilfov al P.C.R.

Grigore M. Naum - pensionar, Bucureşti.

Mihail Oeşteanu - profesor la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Laurenţiu Osias - funcţionar la Combinatul pentru industria alimentară, judeţul Ilfov.

Dumitru Olaru - pensionar, Bucureşti.

Tudor Olaru - şef de secţie la ziarul "Scînteia".

Ion Oprenea - pensionar, Bucureşti.

Mircea Oprişan - consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Maria A. Pîncu - pensionară, Bucureşti.

Mihai Petruc - pensionar, Bucureşti.

Vasile Posteucă - pensionar, Bucureşti.

Ion Paicu - pensionar, judeţul Gorj.

Leon Iosif Petre - director adjunct la Ministerul Afacerilor Externe.

Nicolae Panait - pensionar, Bucureşti.

Simion Postelnicu - pensionar, judeţul Ilfov.

Andrei A. Pop - pensionar, Bucureşti.

Mihai Protopopov - pensionar, Bucureşti.

Mihai Popescu - director la Camera de Comenţ a Republicii Socialiste România.

Iosif Ponoran - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Petroiu - pensionar, Bucureşti.

Vasile Pogăceanu - ambasador.

Virgil Robert Petrescu - secretar general la revista "Viaţa economică".

Hristache Petcu - pensionar, Bucureşti.

Pantelimon Potica Panait - director la Ministerul Finanţelor.

Ion Paraschiv - director la Ministerul Turismului.

Gheorghe Radnev - director la Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.

Sandu M. Roman - pensionar, Bucureşti.

Marin I. Rotaru - pensionar, judeţul Olt.

Zamfir Rusu - pensionar, Bucureşti.

Elisabeta N. Sencovici - pensionară, Bucureşti.

Sergiu Sevcenco - pensionar, Bucureşti.

Maria Sîrbu - profesoară, Bucureşti.

Sandor Szepezi - pensionar, judeţul Cluj.

Natalia Scurtu - pensionară, Bucureşti.

Pavel B. Sabău - pensionar, Bucureşti.

Liviu Clopoţel Safir - funcţionar la Întreprinderea de construcţii "Carpaţi", Bucureşti.

Ana Sălăjan - pensionară, "Bucureşti".

Nicolae Stoica - director adjunct la Uzina de pompe, Bucureşti.

Ghiţă Stefan - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Stănescu - director tehnic la Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti.

Emil Stefan - director general adjunct la Direcţia pentru difuzarea presei.

Ludovic S. Suto - pensionar, judeţul Cluj.

Nicolae Sandu - activist la C.C. al P.C.R.

Dumitru Tudor - activist la Comerţul judeţean Argeş al P.C.R.

Elena Tudorache - pensionar, Bucureşti.

Manole Tudorache - pensionar, Bucureşti.

Vasile Tudor - preşedintele Comitetului pentru educaţie fizică şi sport al municipiului Bucureşti.

Leonte Tismănescu - redactor la Editura "Meridiane".

Nicolae V. Voiculescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Vidraşcu - pensionar, Bucureşti.

Mina Voicu - pensionară, Bucureşti.

Beti Zaharescu - pensionară, Bucureşti.

XV. Ordinul Apărarea Patriei clasa a III-a tovarăşilor:

Petre Cristea - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Epure - pensionar, Bucureşti.

Andrei Iancu - pensionar, judeţul Alba.

Sandru Lieblich - pensionar, Bucureşti.

Constantin Petrescu - pensionar, Bucureşti.

Florea I. Radu - pensionar, Bucureşti.

Constantin Gh. Romaşcanu - pensionar, Bucureşti.

David A. Calafeteanu Schlanger - pensionar, Bucureşti.

Moise L. Svaiţer - pensionar, Bucureşti.

Bela I. Vaida - pensionar, Bucureşti.

Iacob A. Voicu - pensionar, Bucureşti.

XVI. Ordinul Muncii clasa a III-a tovarăşilor:

Petru Alas - maistru la Cooperativa "Arta modei", Bucureşti.

Floare A. Arghir - pensionară, judeţul Timiş.

Gheorghe Z. Avram - pensionar, judeţul Prahova.

Emeric Bihari - tehnician la Iprofil, Oradea.

Milan Blagoev - pensionar, judeţul Timiş.

Ioan Bogodia - tehnician la Regionala C.F.R. Timiş.

Ion Budu - cizmar la Cooperativa "Meseriaşii cizmari", Bucureşti.

Gheorghe Gh. Both - pensionar, judeţul Mureş.

Bucur L. Clejan - pensionar, Bucureşti.

Constantin Constantinescu - activist la Comitetul sectorului 6 Bucureşti al P.C.R.

Dumitru Constantinescu - director la O.C.L. Produse industriale, municipiul Rîmnicu Vîlcea, judeţul Vîlcea.

Teodor Creţu - inginer principal la Trustul de construcţii căi ferate, Bucureşti.

Ioana Cristea - pensionară, Bucureşti.

Iosif Csernik - pensionar, judeţul Timiş.

Alexandru M. Catrina - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Ion M. Constantin - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Iuliu Daszkal - pensionar, judeţul Timiş.

Ion Dinu - pensionar, Bucureşti.

Dumitru N. Dumitru - pensionar, judeţul Prahova.

Elena Dumitrache - pensionară, judeţul Dîmboviţa.

Albert I. Demeter - pensionar, judeţul Mureş.

Adrian Gh. Dumitru - director la Ministerul Afacerilor Externe.

Nicolae C. Ene - pensionar, judeţul Prahova.

Carolina Eros - pensionară, judeţul Mureş.

Andrei A. Erszenyzi - pensionar, judeţul Mureş.

Iuliu Focht - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Stefan A. Feigl - pensionar, judeţul Mureş.

Andrei Gall - pensionar, judeţul Timiş.

Martzella Suzana Gruia - pensionară, judeţul Timiş.

Ioachim Gal - pensionar, judeţul Bihor.

Mihai Paul Insperger - şef de serviciu la Întreprinderea de industrializare a cărnii Salonta, judeţul Bihor.

Florea A. Ioan - pensionar, judeţul Prahova.

Ianoş Kadar - pensionar, judeţul Mureş.

Deneş Kiss - pensionar, judeţul Mureş.

Istvan Klein - şef de serviciu adjunct la Combinatul siderurgic Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Rozalia Komlodi - pensionară, judeţul Timiş.

Elisabeta Stefan Konig - pensionară, judeţul Mureş.

Mihai M. Kocsis - pensionar, judeţul Mureş.

Dumitru N. Lambru - pensionar, judeţul Prahova.

Ioan Lazăr - pensionar, judeţul Arad.

Vasile V. Lucaci - pensionar, judeţul Prahova.

Stela N. Lubene - pensionară, judeţul Dîmboviţa.

Francisc M. Laszlo - pensionar, judeţul Braşov.

Petru Maghiar - mecanic la S.M.A. Săcuieni, judeţul Bihor.

Dumitru Marinescu - şef de serviciu la Universitatea din Craiova.

Ilie Marinescu - cercetător la Institutul "Pasteur", Bucureşti.

Stefan A. Metz - pensionar, judeţul Mureş.

Iosif Gh. Meszaroş - pensionar, judeţul Mureş.

Almaş Katalina M. Marcovici - pensionară, judeţul Prahova.

Ion I. Modoran - pensionar, judeţul Prahova.

Ion I. Năstase - pensionar, judeţul Prahova.

Lucreţia I. Năstase - casnică, judeţul Prahova.

Dezso Nemeş - pensionar, judeţul Timiş.

Toader V. Nistor - pensionar, judeţul Prahova.

Gheorghe J. Nicsici - judecător la Tribunalul judeţean Timiş.

Vasile I. Negulescu - pensionar, judeţul Prahova.

Ioan Ogioiu - pensionar, judeţul Dolj.

Constantin Oşanu - pensionar, judeţul Galaţi.

Floarea I. Osman - ospătară la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ioan Pagu - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Traian Z. Pop - pensionar, Bucureşti.

Profira I. Putan - pensionară, Bucureşti.

Elisabeta K. Paşa - pensionară, judeţul Braşov.

Dumitru Panescu - adjunct de şef de secţie la Combinatul siderurgic Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Geza Santha - pensionar, Bucureşti.

Ilona Schvarcz - pensionară, judeţul Bihor.

Teodor Sculeanu - directorul Întreprinderii de produse alimentare Obor Bucureşti.

Coloman Siskovics - pensionar, judeţul Arad.

Conrad Santai - pensionar, judeţul Timiş.

Ladislau M. Szecheli - pensionar, judeţul Mureş.

Dumitru D. Socotitu - pensionar, judeţul Galaţi.

Mihai M. Surdu - pensionar, judeţul Braşov.

Maria M. Sutor - pensionară, judeţul Bihor.

Nicu N. Şerban - consilier la Ministerul Afacerilor Externe.

Caroli Tarr - pensionar, judeţul Cluj.

Dumitru N. Teodosiu - pensionar, Bucureşti.

Lajos Vargancsik - pensionar, judeţul Mureş.

XVII. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a IV-a tovarăşilor:

Armin I. Almaşi - pensionar, judeţul Cluj.

Veronica Balog - pensionară, judeţul Bihor.

Bela Bandy - pensionar, Bucureşti.

Constantin Batcu - pensionar, judeţul Iaşi.

Constantin Bălănici - pensionar, Bucureşti.

Maria Bălăniei - pensionară, Bucureşti.

Petre A. Bănuţă - pensionar, Bucureşti.

Ioan Bărăscu - pensionar, judeţul Sibiu.

Florea I. Bărbulescu - pensionar, Bucureşti.

Ioan Belbe - pensionar, judeţul Sibiu.

Irina Bonczos - pensionară, judeţul Bihor.

Gheorghe Bosoiu - pensionar, Bucureşti.

Irina Bogyo - pensionară, judeţul Sibiu.

Floarea Călin - pensionară, Bucureşti.

Traian Cercega - şef de secţie la Uzina de construcţii de maşini Reşiţa.

Enache Ciucă - pensionar, judeţul Vaslui.

Gheorghe I. Corcodel - pensionar, judeţul Prahova.

Nicolae I. Costache - pensionar, Bucureşti.

Anica Cristea - casieră la Cooperativa "Igiena" Bucureşti.

Ecaterina M. Constantinescu - pensionară, Bucureşti.

Alexe I. Ceretnicov - pensionar, judeţul Prahova.

Ion I. Căpuz - ţăran cu gospodărie individuală, comuna Teişani, judeţul Prahova.

Vasile D. Chetreanu - pensionar, judeţul Bacău.

Smaranda Constantiniu - pensionară, judeţul Iaşi.

Fotinia Dumitrescu - pensionară, judeţul Argeş.

Marin I. Dobre - pensionar, Bucureşti.

Zisel Gh. Dobre - pensionar, Bucureşti.

Simion Dancoş - pensionar, judeţul Maramureş.

Vilma Drăgan - pensionară, Bucureşti.

Iosif M. Eşanu - medic, directorul Spitalului unificat din Petroşani.

Rozalia Elefant - maistru la Şcoala de meserii din Satu Mare.

Paul Foghel - pensionar, judeţul Bihor.

Cloşca Diogen Folea - pensionar, judeţul Sibiu.

Dionisie Fiilop - pensionar, judeţul Sibiu.

Iozsef Gal - pensionar, judeţul Bihor.

Gheorghe Ganea - şef de secţie la Întreprinderea "Vinalcool" Făgăraş, judeţul Braşov.

Vasile Georgescu - pensionar, judeţul Galaţi.

Maria Geczo - pensionară, judeţul Bihor.

Nicolae Gyarmati - pensionar, judeţul Bihor.

Maximilian A. Gherea - director la Magazinul "Mobila" Bucureşti.

Alexandru I. Godeanu - pensionar, judeţul Vîlcea.

Ioana Grigorov - pensionară, judeţul Vîlcea.

Ştefan Gal - funcţionar la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Frigyes Gembacz - pensionar, judeţul Bihor.

Dezideriu Hercovits - pensionar, judeţul Sibiu.

Terezia Horvath - pensionară, judeţul Timiş.

Istvan Hajdu - pensionar, judeţul Bihor.

Wolf D. Hermelin - pensionar, judeţul Galaţi.

Wilhelm Iacobovici - muncitor la Direcţia Generală de Construcţii Montaj Bucureşti.

Istvan Kiss - pensionar, judeţul Bihor.

Hans A. Koch - pensionar, Bucureşti.

Iuliu Laszlo - pensionar, judeţul Mureş.

Iuliana Laczo - pensionară, judeţul Bihor.

Veronika Laczo - pensionară, judeţul Bihor.

Mihail B. Leonescu - şef de lucrări la Spitalul de contagioşi nr. 1, Bucureşti.

Edmund Licht - medic la Spitalul judeţean Sibiu.

Victoria Lupu - pensionară, Bucureşti.

Octavian-Cornel Mihail D. Macovescu - pensionar, Bucureşti.

Ioan Maldet - vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judeţului Caraş-Severin.

Gusztav Mamenyak - pensionar, judeţul Bihor.

Antal Mayer - pensionar, judeţul Timiş.

Gheorghe Mărgineanu - pensionar, judeţul Cluj.

Aurelia Matei - profesoară la Liceul "Ion Luca Caragiale", Bucureşti.

Stelian Mihăilescu - pensionar, Bucureşti.

Ion Mincu - pensionar, judeţul Argeş.

Ion Mînzat - pensionar, Bucureşti.

Cornel Matei - pensionar, judeţul Cluj.

Gheorghe V. Marghioala - pensionar, judeţul Prahova.

Elena Mihăileanu - secretară tehnică la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ştefan I. Musik - pensionar, judeţul Hunedoara.

Marin I. Năstase - şef de sector la C.C. al P.C.R.

Petre Negrini - pensionar, judeţul Dolj.

Constantin Nicolae - pensionar, judeţul Argeş.

Ilona Paşuk - pensionară, judeţul Bihor.

Gheorghe Penghioş - muncitor la Combinatul de cauciuc Jilava, Bucureşti.

Aurel Petrescu - pensionar, judeţul Vîlcea.

Ludovic Petz - pensionar, judeţul Timiş.

Costache Poenaru - pensionar, Bucureşti.

Koroleva Milana Pop - pensionară, Bucureşti.

Vasile I. Popa - pensionar, Bucureşti.

Olga Pintilie - pensionară, Bucureşti.

Elena Răcaru - pensionară, Bucureşti.

Eftimie V. Răcaru - pensionar, Bucureşti.

Istvan Roman - pensionar, judeţul Bihor.

Ladislau Redlingher - redactor la Editura enciclopedică.

Alexandru Sasu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Săracu - şef de serviciu la Trustul de alimentaţie publică Braşov.

Albert Sontag - ziarist, judeţul Timiş.

Ştefan Scăueru - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Fani Strujan - activistă la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Alexandru Szabo - pensionar, judeţul Sibiu.

Gyorgy Szakacs - pensionar, judeţul Neamţ.

Gheorghe Serban - pensionar, judeţul Sibiu.

Alberto E. Serra - şef de serviciu la Rafinăria Brazi, judeţul Prahova.

Mihai Tălăngescu - pensionar, Bucureşti.

Ioan Ţoc - pensionar, judeţul Neamţ.

Martin Torok - pensionar, judeţul Sibiu.

Constantin C. Trandafirescu - activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Boico Tutoveanu - pensionar, Bucureşti.

Valentin Vanca - pensionar, judeţul Satu Mare.

Ion Vechilu - pensionar, Bucureşti.

Arpad Weisz - pensionar, judeţul Mureş.

Pal Veress - pensionar, judeţul Cluj.

Dumitru Vijoreanu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Voinea - pensionar, judeţul Argeş.

XVIII. Ordinul 23 August clasa a IV-a tovarăşilor:

Constantin Albescu - pensionar, judeţul Sibiu.

Mihail Alexandru - secretar general la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.

Marin Alexandrescu - pensionar, Bucureşti.

Michel Alpern - pensionar, Bucureşti.

Sabin Antonescu - conferenţiar la Institutul Politehnic din Bucureşti.

Dumitru Arnăuţescu - pensionar, Bucureşti.

Ion Andronache - director la magazinul "Bucureşti".

Matuşei S. Andreescu - funcţionar la Icechim, Bucureşti.

Mihai N. Aristide - pensionar, judeţul Dolj.

Virgiliu Badea - pensionar, Bucureşti.

Francisc Balog - pensionar, judeţul Hunedoara.

Neculai C. Bahnaru - pensionar, Bucureşti.

Isaia Iosef S. Baltuch - pensionar, Bucureşti.

Ana S. Barna - pensionară, Bucureşti.

Etla Reiza B. Braunstain - pensionară, Bucureşti.

Maria Bănuţă - pensionară, Bucureşti.

Constantin S. Barzon - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Bercaru - pensionar, judeţul Argeş.

Ion Berceanu - profesor la Institutul Agronomic "Nicolae Bălcescu" din Bucureşti.

Ion C. Bibicescu - pensionar, Bucureşti.

Simiona Bogdan - profesoară la Liceul nr. 18, Bucureşti.

Maximilian A. Borit - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Bordea - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Nicolae P. Bora - pensionar, Bucureşti.

Vasile Bostan - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Ilie Boteanu - pensionar, judeţul Constanţa.

Elisabeta I. Baki - pensionară, judeţul Cluj.

Ştefan Blănaru - directorul Centrului de librării şi difuzarea cărnii, Suceava.

Nicolae Bejinaru - tehnician la Combinatul de industrializarea lemnului Pipera, Bucureşti.

Schulim W. Brunstein - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Burlacu - pensionar, Bucureşti.

Ion Bîzgă - director comercial la O.C.L. "Mobila" - Bucureşti.

Iuliana I. Both - pensionară, judeţul Timiş.

Anton Berolie - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Ferencz Beszetery - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Miron Belea - profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti.

Titu Bulum - pensionar, judeţul Dolj.

Alexandru I. Bogdan - medic la Inspectoratul sanitar judeţean Cluj.

Dumitru C. Bătrînca - pensionar, judeţul Dolj.

Alexandru I. Bîrţan - pensionar, judeţul Hunedoara.

Lila Z. Balaj - pensionară, judeţul Maramureş.

Antoniu Berdich - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Vinteze R. Balasz - pensionar, judeţul Timiş.

Iacob L. Cahaner - pensionar, Bucureşti.

Dumitru Cernicica - vicepreşedinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.

Mitrea Ciobanu - pensionar, judeţul Vaslui.

Ion Ciornoavă - pensionar, Bucureşti.

Aurel Cleja - conferenţiar la Institutul de Construcţii din Bucureşti.

Moise F. Cleja - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Crăciun - pensionar, judeţul Neamţ.

Cornelia Cristodorescu - pensionară, Bucureşti.

Marin Cojocaru - pensionar, Bucureşti.

Olga B. Costin - pensionară, Bucureşti.

Ioan I. Crişan - pensionar, judeţul Cluj.

Constantin Cristea - maistru la Întreprinderea "Pionierul", Bucureşti.

Gheorghe M. Czabai - pensionar, Bucureşti.

Frederica Cosmin - pensionară, Bucureşti.

Nicolae I. Costache - pensionar, Bucureşti.

Constantin Carp - pensionar, Bucureşti.

Nicolae St. Ciobanu - pensionar, judeţul Dolj.

Andrei I. Csillag - pensionar, Bucureşti.

Rodica Coravu - redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune.

Ionel Crişan - şef de serviciu la Institutul de geriatrie, Bucureşti.

Constantin G. Constantin - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Elena David - pensionară, Bucureşti.

Tutius A. Deac - pensionar, Bucureşti.

Ecaterina Davidovici - pensionară, judeţul Arad.

Gheorghe I. Dediu - pensionar, Bucureşti.

Constantin Drăgănescu - pensionar, Bucureşti.

Ileana V.H. Dan - pensionară, Bucureşti.

Ana Drecsler - pensionară, Bucureşti.

Sara A. David - pensionară, Bucureşti.

Martin Demeter - pensionar, judeţul Mureş.

Radu Dumitru - pensionar, Bucureşti.

Oscar Dik - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Iuliu A. Dobai - pensionar, Bucureşti.

Leib-Gheorghe T. Epstain - pensionar, Bucureşti.

Erno S. Engel - pensionar, judeţul Bihor.

Ion S. Ebner - pensionar, judeţul Timiş.

Moise M. Ekstein - pensionar, Bucureşti.

Marcel I. Fischler - pensionar, Bucureşti.

Ilie Filip - pensionar, Bucureşti.

Horea Finkelstein - şef de secţie la Cooperativa "Chimica", Bucureşti.

Francisc Feiler - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Ianos I. Fazekas - pensionar, judeţul Cluj.

Imre Gal - pensionar, judeţul Harghita.

Constantin Gavrilă - pensionar, Bucureşti.

Matilda D. Georgescu - pensionară, Bucureşti.

Eugen N. Ghenad - pensionar, judeţul Hunedoara.

Henric N. Ghenad - pensionar, judeţul Hunedoara.

Erzsebet I. Gussmann - pensionară, Bucureşti.

Odin Ghement - şef de serviciu la Uzina mecanică de utilaj chimic "Griviţa", Bucureşti.

Regina M. Grosu - pensionară, Bucureşti.

Alexandru Giurcan - pensionar, Bucureşti.

Sandor A. Gorog - pensionar, Bucureşti.

Eugen Goldstein - pensionar, Bucureşti.

Solomon M. Golstian - pensionar, Bucureşti.

Gavrilă Gyurfi - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Dumitru I. Gavrilescu - pensionar, judeţul Braşov.

Hany Goldstein - medic la Spitalul nr. 12 Bucureşti.

Maria Haumptan - pensionară, judeţul Mureş.

Tiberiu Hida - economist la Uzinele "Autobuzul" Bucureşti.

Sloim D. Hapoianu - pensionar, Bucureşti.

Kliment Hoiman - pensionar, Bucureşti.

Abraham A. Husz - pensionar, judeţul Cluj.

Huna Iancovici - pensionară, judeţul Vrancea.

Ion A. Ionescu - pensionar, judeţul Argeş.

Vasile Ionescu - director la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.

Emil I. Irimescu - pensionar, Bucureşti.

Iordan Ivancvici - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Albu-Vasilescu H. Isac - pensionar, Bucureşti.

Vasile Ivănuş - pensionar, Bucureşti.

Maria I. Imecs - pensionară, judeţul Harghita.

Avram Caras T. Iosub - pensionar, Bucureşti.

Stefan Jecu - pensionar, judeţul Tulcea.

Francisc A. Jozsa - pensionar, Bucureşti.

Maria Jozsa - pensionară, judeţul Cluj.

Gyorgy A. Koch - pensionar, Bucureşti.

Stefan Kosti - activist la Comitetul judeţean Harghita al P.C.R.

Paul P. Katona - pensionar, judeţul Harghita.

Iosif M. Klein - pensionar, Bucureşti.

Ecaterina Kohn - pensionară, Bucureşti.

Izidor Kovacs - pensionar, judeţul Timiş.

Alexandru Iosif Kubinski - şef de secţie la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune.

Alexandru Kis - pensionar, judeţul Mureş.

Pavel Kigyosi - pensionar, judeţul Arad.

Ana I. Kosma - pensionară, judeţul Cluj.

Marton E. Kraus - pensionar, judeţul Maramureş.

Eva Klein - pensionară, judeţul Satu Mare.

Iosif Kusko - pensionar, judeţul Satu Mare.

Martin Kopf - şef contabil la Centrocoop.

Niculae I. Konig - profesor la Institutul agronomic din Cluj.

Eugen Lakatos - pensionar, judeţul Bihor.

Maier D. Lakser - inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri.

Pal Lakatos - pensionar, judeţul Bihor.

Gyula Laszlo - pensionar, judeţul Mureş.

Milca M. Leizerovici - pensionară, Bucureşti.

Wolf-Marcus I. Leinwand - pensionar, Bucureşti.

Pavel Lianu - economist la "Romtrans", Bucureşti.

Francisc Lorincz - pensionar, judeţul Harghita.

Gheorghe Lup - pensionar, judeţul Arad.

Ghizela Leru - profesor la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Ion I. Leu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Sima Liteanu - funcţionar la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.

Dora Manda - pensionară, judeţul Argeş.

Dumitru I. Manda - pensionar, judeţul Argeş.

Vasilica Marcu - pensionară, Bucureşti.

Constantin Mardale - pensionar, Bucureşti.

Petre Mardari - subşef de servieiu la Direcţia Regională C.F.R. Bucureşti.

Maria A. Marincea - pensionară, Bucureşti.

Nicolae S. Marinescu - redactor principal la Editura "Meridiane".

Constantin Mazilu - director la Şcoala generală nr. 75, Bucureşti.

Bela Matius - pensionar, judeţul Arad.

Estica I. Militaru - pensionară, Bucureşti.

Constantin Mitu - pensionar, judeţul Argeş.

Ilie Majoi - pensionar, Bucureşti.

Ion Modol - pensionar, judeţul Alba.

Ludovica L. Moraru - pensionară, Bucureşti.

Nicolae Gurgu Munteanu - cercetător principal la Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Manole Mărculescu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Martin Mezin - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Ioan G. Micu - pensionar, judeţul Cluj.

Layoş F. Mraz - pensionar, Bucureşti.

Iacob Mules - pensionar, Bucureşti.

Ioan Munteanu - pensionar, Bucureşti.

Luiza Năvodaru - funcţionară la Ministerul Afacerilor Interne.

Constantin Nicolaiasa - director adjunct la Banca Naţională a Republicii Socialiste România.

Vasile I. Niculescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghiţă Oprescu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Andrei A. Olah - pensionar, judeţul Timiş.

Iosif Palaşti - pensionar, judeţul Timiş.

Ion Pampu - pensionar, Bucureşti.

Mircea Paraschivescu - lăcătuş la Institutul de cercetări tehnologice pentru construcţii de maşini, Bucureşti.

Ilona I. Pascu - pensionară, Bucureşti.

Iancu Peisic - pensionar, judeţul Botoşani.

Florea I. Petrescu - pensionar, Bucureşti.

Maria Pintilie - pensionară, judeţul Harghita.

Samu I. Per - pensionar, Bucureşti.

Simion Pop - profesor la Universitatea din Bucureşti.

Ernest Popescu - salariat la Cooperativa "Încălţămintea", Botoşani.

Mihai C. Popescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Pop - pensionar, Bucureşti.

Ilie Popa - pensionar, Bucureşti.

Lascarache Popa - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Popescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Bangui.

Dumitru Prodea - pensionar, Bucureşti.

Eugen L. Poper - pensionar, judeţul Hunedoara.

Aurel C. Penescu - pensionar, judeţul Dolj.

Mara Peltz - profesoară, Bucureşti.

Maria I. Rab - pensionară, Bucureşti.

Nina Răileanu - pensionară, judeţul Neamţ.

Elisabeta G. Rasovszky - pensionară, Bucureşti.

Maria Răzleţ - pensionară, judeţul Constanţa.

Idal H. Roşu - pensionar, Bucureşti.

Sanda M. Roller - pensionară, Bucureşti.

Teodoru Romanici - pensionar, Bucureşti.

Aranca H. Rosemberg - pensionară, Bucureşti.

Ironim Rusu - maistru la Şcoala profesională "Dîmboviţa", Bucureşti.

Niculae Rădescu - funcţionar la Cooperativa "Radio-Progres", Bucureşti.

Oscar Redlinger - pensionar, Bucureşti.

Marcel Roman - pensionar, Bucureşti.

Eugen Runcan - director adjunct la Ministerul Turismului.

Ştrean St. Racs - pensionar, judeţul Cluj.

Alexandru Gh. Raţiu - controlor de calitate la Uzna de vagoane Arad.

Sigismund I. Solomon - dispecer la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Eugen M. Schweiger - pensionar, Bucureşti.

Ioan N. Simtion - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Sebesteyen - arhitect proiectant la Institutul de sistematizare, arhitectură şi tipizare, Bucureşti.

Gheorghe N. Sfranciog - pensionar, Bucureşti.

Ferdinand Solomon - şef de serviciu la Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti.

Solomeia Stoian - rihtuitoare la Fabrica "Pionierul" Bucureşti.

Cecilia Smirlek - pensionară, judeţul Caraş-Severin.

Iacob Stupinean - pensionar, Bucureşti.

Ianoş Stiber - pensionar, judeţul Hunedoara.

Tudor Ştefănescu - pensionar, Bucureşti.

Sara L. Sulea - pensionară, Bucureşti.

Layos Gh. Szocs - pensionar, judeţul Braşov.

Leibu I. Stern - pensionar, Bucureşti.

Iozef-Laszlo-Tibor T. Tirmahn Span - pensionar, Bucureşti.

Elena Şerban - pensionară, Bucureşti.

Vilma M. Schutberger - pensionară, Bucureşti.

Sanda Sauvard - farmacistă, Bucureşti.

Ion D. Stănescu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Ernest S. Simon - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Steflea - pensionar, Bucureşti.

Emil Stef - pensionar, judeţul Dolj.

Marin I. Segărceanu - pensionar, judeţul Dolj.

Constantin Stoianovici - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Malvin Steinbach - funcţionar la Întreprinderea de prospecţiuni geologice Bucureşti.

Ion Tărăngoiu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Teodorescu - pensionar, Bucureşti.

Polina Gh. Teliatricova - pensionară, Bucureşti.

Ion Tudorică - director comercial la Înreprinderea comerţului cu ridicata pentru produse alimentare, Bucureşti.

Maria Tănase - casnică, Bucureşti.

Gheorghe Gh. Toacă - pensionar, Bucureşti.

Tănase C. Topolov - pensionar, judeţul Tulcea.

Iosif B. Trepner - pensionar, Bucureşti.

Heni I. Tredner - pensionar, Bucureşti.

Vasile St. Tudorică - pensionar, judeţul Argeş.

Trandafir Tuchel - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Elena T. Ţecu - pensionară, Bucureşti.

Sandor I. Tamasi - pensionar, judeţul Harghita.

Iosif Torok - pensionar, Bucureşti.

Arnold Tuzsunschi - pensionar, judeţul Bacău.

Mina I. Talic - pensionară, judeţul Bacău.

Ioan C. Tomi - pensionar, judeţul Braşov.

Hermina Tismăneanu - medic la Sanepid Bucureşti.

Gheorghe Ucenic - pensionar, judeţul Sibiu.

Tereza Văduva - pensionară, Bucureşti.

Ştefan Vlăsceanu - pensionar, judeţul Vrancea.

Gheorghe Vlad - pensionar, judeţul Braşov.

Marin D. Voiculescu - pensionar, Bucureşti.

Andros I. Vass - pensionar, judeţul Hunedoara.

Ludovic Varga - pensionar, judeţul Satu Mare.

Alexandru Weinberger - şef de sector la Trustul 1 construcţii, Bucureşti.

Adolf M. Waisman - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Zaharia - pensionar, Bucureşti.

Constantin Zamfir - pensionar, Bucureşti.

Koloman Zoldi - pensionar, judeţul Arad.

Ştefan Ziman - muncitor U.M.E.E.

XIX. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a IV-a tovarăşilor:

Tamara I. Mureşan Adi - redactor principal la Editura ştiinţifică, Bucureşti.

Ion Anţilă - director la Ministerul Finanţelor.

Gheorghe D. Bădoi - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Iosif Băstean - pensionar, judeţul Timiş.

Ana Bughici - profesoară, Bucureşti.

Nicolae Belu - cercetător la Academia Republicii Socialiste România.

Iacob I. Buda - tehnician la Uzina metalurgică Timişoara.

Ion Bexa - şef de serviciu la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Corneliu Hari Bogdan - şef de serviciu la Ministerul Afacerilor Interne.

Floarea Constantin - pensionară, Bucureşti.

Petre Coţan - pensionar, Bucureşti.

Maria Dinculescu - pensionară, Bucureşti.

Gheorghe B. Dumitrache - inspector general la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Ecaterina Dan - pensionară, Bucureşti.

Traian N. Dalea - activist la Comitetul judeţean Timiş al P.C.R.

Ion Nicolae Delta - pensionar, Bucureşti.

Luţa Florea - pensionară, Bucureşti.

Salamon Fridman - pensionar, judeţul Bihor.

Iosu I. Foto - pensionar, judeţul Prahova.

David Fisler - director în Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Teodor Farcaş - activist la Consiliul municipal Bucureşti al sindicatelor.

Antal Gal - pensionar, judeţul Bihor.

Ion I. Georgescu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae N. Hoza - pensionar, judeţul Prahova.

Ion N. Ifrim - pensionar, judeţul Galaţi.

Lajos Juhasz - pensionar, judeţul Timiş.

Rebeca Kal-aka - pensionară, Bucureşti.

Iosif Francisc Karoly - pensionar, Bucureşti.

Mihai Klein - pensionar, Bucureşti.

Simion Leru - director adjunct la Ministerul Afacerilor Interne.

Haralambie Marinescu - pensionar, Bucureşti

Tiga Moscovici - activistă la Comitetul municipal Bucureşti al P.C.R.

Ioana Neagu - pensionară, Bucureşti.

Jozsef Nemeş - pensionar, judeţul Mureş.

Andrei I. Oprea - pensionar, Bucureşti.

Vasile Obadă - pensionar, judeţul Dolj.

Niculcea N.M. Popescu - profesor la Universitatea din Craiova.

Nicolae Petrea - pensionar, Bucureşti.

Dumitru P. Rădulescu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Ion N. Roşianu - inspector general la Ministerul Învăţămîntului.

Graţian Raţiu - pensionar, judeţul Sibiu.

Aurel Roman - economist la Banca Naţională a Republicii Socialiste România.

Andrei Iosif Roth - vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judeţului Timiş.

Ion Stancu - pensionar, judeţul Argeş.

Emil Stanciu - pensionar, Bucureşti.

Etelca Szabo - pensionară, judeţul Timiş.

Dumitru I. Şovăială - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Gheorghe C. Stratomir - pensionar, judeţul Dolj.

Constantin I. Stănescu - ambasador.

Rudolf Ioan R. Sandor - pensionar, judeţul Timiş.

Gheorghe N. Tufiş - pensionar, judeţul Olt.

Ion Totolan - şef de serviciu la Ministerul Afacerilor Externe.

Ion Gh. Tilea - pensionar, judeţul Olt.

Gheorghe M. Tuinea - pensionar, judeţul Olt.

Nicolae V. Tudor - pensionar, judeţul Prahova.

Manole N. Tudor - pensionar, judeţul Prahova.

Isac Valter - planificator la Comitetul de Stat al Planificării.

Dumitru Zahiu - pensionar, Bucureşti.

XX. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a V-a tovarăşilor:

Ion E. Banu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Matilda I. Bira - pensionară, judeţul Covasna.

Gheorghe I. Cojocaru - pensionar, judeţul Iaşi.

Maria I. Dudaş - pensionară, judeţul Covasna.

Iozef Nagy Farkaş - pensionar, judeţul Covasna.

Vasile Gavrilescu - pensionar, judeţul Iaşi.

Ilona N. Huszar - pensionară, judeţul Mureş.

Barbola I. Halsz - pensionară, judeţul Mureş.

Zsuzsa S. Lazăr - pensionară, judeţul Covasna.

Zoltan I. Lustig - şef de serviciu la Uzina textilă, judeţul Covasna.

Mira Moscovici - redactor la Centrul de documentare al Ministerului Muncii.

Matias Pincu - director adjunct la Trustul de panificaţie, judeţul Iaşi.

Gyula M. Peter - pensionar, judeţul Covasna.

Petre Gh. Radu - instructor la C.C. al P.C.R.

Lazăr A. Szocs - pensionar, judeţul Covasna.

Imre I. Solomon - tîmplar, judeţul Covasna.

Spiru Stănescu - pensionar, judeţul Iaşi.

Cleopatra St. Voinea - pensionară, judeţul Dîmboviţa.

Ana I. Varga - pensionară, judeţul Covasna.

XXI. Ordinul 23 August clasa a V-a tovarăşilor:

Ladislau Gonda - pensionar, judeţul Bihor.

Zsarko S. Ianoşev - pensionar, judeţul Timiş.

Raşela Kaminer - pensionară, judeţul Iaşi.

Malca Leonte - croitor la Fabrica de tricotaje, judeţul Iaşi.

Pascu I. Lepădatu - pensionar, judeţul Timiş.

Ivăşcanu Elena Marinescu - pensionară, Bucureşti.

Simion G. Munteanu - pensionar, judeţul Timiş.

Ion G. Roşu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Albert Szabo - director adjunct la Întreprinderea de legume şi fructe, sector 8.

Constanţa S. Stan - activistă la Consiliul Naţional al Femeilor.

Iuliu V. Stamboly - pensionar, judeţul Timiş.

Gheorghe Surugiu - pensionar, judeţul Iaşi.

Osias Stendler - pensionar, judeţul Suceava.

Istvan Udvari - pensionar, judeţul Bihor.

XXII. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a V-a tovarăşilor:

Alexandru M. Barna - pensionar, judeţul Timiş.

Iosif I. Cotoţ - pensionar, judeţul Hunedoara.

Constantin Chifor - pensionar, Bucureşti.

Margareta D. Ehrenfeld - pensionară, judeţul Timiş.

Rozalia I. Gere - pensionară, judeţul Timiş.

Mihai V. Gere - pensionar, judeţul Timiş.

Eva I. Rangheţ - pensionară, judeţul Timiş.

se încarcă...