Back

Consiliul de Stat

Decretul nr. 157/1971 privind conferirea unor ordine ale Republicii Socialiste România

În vigoare de la 06.08.1971

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Pentru activitate îndelungată în mişcarea muncitorească şi merite deosebite în opera de construire a socialismului, se conferă:

I. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I tovarăşilor:

Simion Bughici - vicepreşedinte al Colegiului central de partid.

Ion Cristescu - pensionar, judeţul Dolj.

Petrea C. Isăcescu - pensionar, Bucureşti.

Corneliu Mănescu - ministrul afacerilor externe.

Andrei S. Roman - pensionar, Bucureşti.

Ion Vintze - vicepreşedinte al Consiliului oamenilor muncii de naţionalitate maghiară.

II. Ordinul 23 August clasa I tovarăşilor:

Alexandru Buican - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Djamo - conferenţiar la Academia de studii economice din Bucureşti.

Gheorghe V. Florescu - pensionar, Bucureşti.

Ion Geică - pensionar, judeţul Dolj.

Pompiliu Macovei - preşedintele Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.

Vasile Răşcanu - academician, directorul Institutului de biologie, Iaşi.

Emeric Stoffel - redactor şef al revistei "Neue Literatur".

Radu Vochin - pensionar, judeţul Argeş.

III. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa I tovarăşilor:

George Calimachi - pensionar, Bucureşti.

Claudia Clara Mihailovici Cuşmir - pensionară, Bucureşti.

Victor Duşa - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe I. Florescu - pensionar, Bucureşti.

Ion Felea - pensionar, Bucureşti.

Petre Năstăsescu - pensionar, judeţul Argeş.

Stelian Niţuleseu - pensionar, Bucureşti.

Emil Popa - vicepreşedinte al Comisiei centrale de revizie a C.C. al P.C.R.

Alexandru Scarlat - pensionar, Bucureşti.

Ion Turcu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe C. Vlădescu-Răcoasa - pensionar, Bucureşti.

IV. Ordinul Apărarea Patriei clasa I tovarăşilor:

Dumitru Coliu - preşedintele Comisiei pentru agricultură şi silvicultură a Marii Adunări Naţionale.

Gheorghe Gaston Marin - preşedintele Comitetului de Stat pentru Preţuri.

Vasile Vaida - preşedintele Casei de pensii a cooperativelor agricole de producţie.

V. Ordinul Muncii clasa I tovarăşului Petre Borilă - pensionar, Bucureşti.

VI. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a II-a tovarăşilor:

Nicolae Aldea - pensionar, judeţul Prahova.

Stan Arsene - consilier la Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.

Edgar Balogh - redactor şef adjunct la revista "Korunk".

Iosif Bayerle - preşedintele Colegiului judeţean de partid Timiş.

Nicolae N. Boţa - pensionar, Bucureşti.

Ion M. Brutus - director adjunct la Banca Naţională a Republicii Socialiste România.

Tudor Bugnariu - profesor la Universitatea din Bucureşti.

Ion Căciuleanu - pensionar, judeţul Neamţ.

Nicolae Constantinescu - pensionar, Bucureşti.

Octavian Costăchel - directorul Institutului oncologic Bucureşti.

Ilie David - pensionar, Bucureşti.

Ianoş Demeter - profesor la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj.

Ipolit G. Derevici - medic la Spitalul nr. 9 Bucureşti.

Petruţa M. Dumitrescu - pensionară, Bucureşti.

Ilie Eschinasy - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe F. Gaboş - pensionar, judeţul Prahova.

Toma N. Ivanici - pensionar, judeţul Timiş.

Grigore I. Ivaschevici - maistru la Întreprinderea şantier construcţii-montaje Brazi.

Ioan Jeremiaş - pensionar, judeţul Sibiu.

Ion Lascăr - pensionar, judeţul Neamţ.

Dumitru Leonte - pensionar, judeţul Iaşi.

Nicolae Marian - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Matei - prim-secretar al Comitetului sectorului 4 Bucureşti al P.C.R.

Ioan Meţiu - pensionar, judeţul Sibiu.

Florea A. Naum - pensionar, Bucureşti.

Ioan Popeţ - inginer la Direcţia de sistematizare, arhitectură şi proiectarea construcţiilor, judeţul Timiş.

Ecaterina Preoteasa - instructor la C.C. al P.C.R.

Eugenia Rădăceanu - pensionară, Bucureşti.

Traian N. Rădulescu - pensionar, judeţul Prahova.

Gheorghe Stroia - pensionar, Bucureşti.

Ovidiu Şandru - pensionar, Bucureşti.

Dumitru T. Şerban - pensionar, judeţul Prahova.

Albert I. Vajna - pensionar, judeţul Timiş.

Marcu Witzman - prim-arbitru de stat.

VII. Ordinul 23 August clasa a II-a tovarăşilor:

Virgil Balaure - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Petre Bălăceanu - ambasadorul Republicii Socialiste România în Tunis.

Petre Bărbuneanu - amiral în rezervă, Bucureşti.

Ştefan Cleja - ambasadorul Republicii Socialiste România la Beiruth.

Nicolae Comnacu - pensionar, Bucureşti.

Aron A. Cahana - pensionar, Bucureşti.

Pavel Cristescu - director general la Ministerul Industriei Chimice.

Ion Drînceanu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Dar Es Salaam.

Stefan Ducu - pensionar, judeţul Braşov.

Vasile Dumitrescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Santiago de Chile.

Emanoil Florescu - şef de secţie la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Beate B. Fredanov - actriţă la Teatrul "Lucia Sturza Bulandra" Bucureşti.

Grigore Geamănu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara.

Gheorghe A. Georgescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe M. Georgescu - pensionar, Bucureşti.

Moise L. Held - pensionar, Bucureşti.

Victor Ionescu - preşedintele Camerei de Comerţ a Republicii Socialiste România.

Dumitru Ivanovici - adjunct de şef de secţie la C.C. al P.C.R.

Virgil Ionescu - pensionar, judeţul Iaşi.

Gheorghe Jianu - pensionar, judeţul Dolj.

Alexandru Lăzăreanu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Bruxelles.

Mihai Levente - secretarul Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste.

Mihai Magheru - ambasadorul Republicii Socialiste România la Islamabad.

Anton Manea - director adjunct la Întreprinderea de aparate de măsură şi control Otopeni.

Aurel Mălnăşan - ambasadorul Republicii Socialiste România la Phenian.

Eduard Mezincescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm.

Roman Moldovan - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice.

Dimitrie Niţă - pensionar, judeţul Iaşi.

Ieremia Pardău - pensionar, judeţul Suceava.

Bucur Şchiopu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Ottawa.

Traian Şelmaru - redactor şef al revistei "Teatru".

Ilie Trandafirescu - pensionar, judeţul Braşov.

Alexandru V. Tudor - pensionar, Bucureşti.

Ladislau Vass - vicepreşedinte al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, Bucureşti.

Teodor Gh. Vesa - pensionar, Bucureşti.

VIII. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a II-a tovarăşilor:

Melita Apostol - ziarist, Bucureşti.

Panaite C. Bogătoiu - pensionar, Bucureşti.

Corneliu Bogdan - ambasadorul Republicii Socialiste România la Washington.

Mihail Boico - pensionar, Bucureşti.

Pavel Gh. Bojan - pensionar, Bucureşti.

Ecaterina Borilă - pensionară, Bucureşti.

Sofia S. Brănişteanu - pensionară, Bucureşti.

Iacob Bulan - pensionar, Bucureşti.

Avram Bunaciu - preşedintele Comisiei constituţionale a Marii Adunări Naţionale.

Pavel Babuci - ambasador.

Ion Bărbulescu - director la Departamentul cultelor.

Iuliu Chesler - pensionar, judeţul Galaţi.

Liuba Chişinevschi - activistă la Consiliul sindical al sectorului 2 Bucureşti.

Nicolae Cioroiu - directorul Muzeului de istorie a Partidului Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România.

Titus Cristureanu - profesor la Academia de studii economice din Bucureşti.

Ludovic F. Csupor - activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Gheorghe Calcan - pensionar, Bucureşti.

Ileana I. Colb - pensionară, Bucureşti.

Stefan Dan - pensionar, judeţul Cluj.

Vasile I. Dodan - pensionar, Bucureşti.

Ilie Drăgan - secretar la Agenţia economică din Budapesta.

Mihail Dragomirescu - lector la Institutul pedagogic din Bucureşti.

Sabina M. Eşanu - pensionară, Bucureşti.

Idase Sobla H. Felix - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Frăţilă - pensionar, Bucureşti.

Elvira Gaisinschi pensionară, Bucureşti.

Petre F. Ganea - director la Direcţia Centrală de Statistică.

Adalbert Gilbert - directorul general al Întreprinderii de construcţii hidrotehnice Bucureşti.

Blazius Guban - directorul Fabricii "Victoria" Timişoara.

Ion C. Grigorescu - pensionar, Bucureşti.

Ronea Gheorghiu - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Graur - academician, director general al Editurii Academiei Republicii Socialiste România.

Fany Goldberger - şef de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Sarlota Gruia - pensionară, Bucureşti.

Traian C. Hulubescu - pensionar, Bucureşti.

Strul Haber - director general la Ministerul Industriei Lemnului.

Florea Ispas - pensionar, judeţul Argeş.

Dionisie Ionescu - pensionar, Bucureşti.

Mariem Vichi Ionescu - şef de serviciu la Ministerul Industriei Uşoare.

Dumitru Isoveanu - pensionar, judeţul Iaşi.

Alexandru Jar - scriitor.

Ianoş Mozeş Kessler - consultant la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Nesia Lupu - pensionară, Bucureşti.

Aurel Lieblich - pensionar, Bucureşti.

Elisabeta Birman-Luca - pensionară, Bucureşti.

Anca Magheru - pensionară, Bucureşti.

Andrei Badea A. Marinescu - pensionar, Bucureşti.

Ilca Melinescu - redactor şef al Editurii Universale Bucureşti.

Ludovic Mezei - pensionar, judeţul Cluj.

Nicolae S. Militaru - pensionar, Bucureşti.

Vasile Modoran - secretar ştiinţific la Ministerul Învăţămîntului.

Alexandru Mîţă - profesor la Academia de studii economice din Bucureşti.

Radu Mănescu - vicepreşedinte la Banca de Investiţii.

Ion Miletineanu - director la Direcţia de standardizare.

Nicolae Moraru - redactor şef al Redacţiei de publicaţii pentru străinătate.

Leon Naş - prim-adjunct de şef de secţie la C.C. al P.C.R.

Andrei I. Neagu - inspector principal la Ministerul Energiei Electrice.

Stere Nichifor - pensionar, judeţul Ilfov.

Alexandru Nicolschi - pensionar, Bucureşti.

Mihail Novicov - profesor la Universitatea din Bucureşti.

Serghie Nicolau - pensionar, Bucureşti.

Vasile P. Niţă - pensionar, Bucureşti.

Georgeta Niculi - pensionară, judeţul Iaşi.

Eduard I. Novac - pensionar, Bucureşti.

Hristache Osman - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Pintilie - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Panaitescu - pensionar, Bucureşti.

Anghel I. Petrescu - pensionar, Bucureşti.

Dan Răutu - redactor la Editura politică.

Alexandru Rogojinschi - director la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ion Rab - pensionar, Bucureşti.

Ion Rachmuth - profesor la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Ioan Gh. Schmidt - pensionar, Bucureşti.

Matei E. Socor - compozitor, Bucureşti.

Aurel Stancu - pensionar, Bucureşti.

Miron I. Serban - pensionar, Bucureşti.

Ianca Solomon - pensionară, Bucureşti.

Alexandru Şiperco - redactor la Editura politică.

Dumitru Săracu - pensionar, Bucureşti.

Marin N. Stancu - adjunct de şef de secţie la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Marin Stancu - pensionar, Bucureşti.

Emanoil C. Ţiulescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Velcescu - pensionar, Bucureşti.

Ion Vidraşcu - pensionar, Bucureşti.

Aurel Vijoli - preşedintele Comisiei economico-financiare a Marii Adunări Naţionale.

Raia Vidraşcu - pensionară, Bucureşti.

Ilie Zaharia - vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri.

IX. Ordinul Apărarea Patriei clasa a II-a tovarăşilor:

Riven Avram - medic, director adjunct la Policlinica municipiului Iaşi.

Isac Cogan - directorul Întreprinderii poligrafice Bucureştii Noi.

Ioan Gluvacov - membru al Colegiului central de partid.

Vasile Malinschi - guvernatorul Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România.

Anton Moisescu - preşedintele Societăţii de Cruce Roşie a Republicii Socialiste România.

Dumitru Simulescu - prim-vicepreşedinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.

Mircea A. Solomon - adjunct de şef de secţie la C.C. al P.C.R.

X. Ordinul Muncii clasa a ii-a tovarăşilor:

Sima Agiu - pensionar, judeţul Dolj.

Ilie Alexe - preşedintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.

Iosif A. Bucur - ajustor la Uzina "Metrom" Braşov.

Ioan Ciup - pensionar, judeţul Sibiu.

Ion Gh. Gheorghe - pensionar, judeţul Buzău.

Dezideriu Lindner - pensionar, judeţul Sibiu.

Ion Miclescu - secretar general adjunct la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ion Stoica - director la Ministerul Industriei Uşoare.

Eugen Szikszay - lăcătuş la Uzina "Hidromecanica" Braşov.

XI. Ordinul Meritul Ştiinţific clasa a II-a tovarăşului Gheorghe Cristodor Matei - şef de sector la Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

XII. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a III-a tovarăşilor:

Mayer Achiri - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Agavriloaie - profesor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Stefan Arsene - vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri.

Emilian Anton - pensionar, Bucureşti.

Constantin A. Bucur - strungar la Uzina mecanică Ploieşti.

Janeta Benditer - conferenţiar la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Ilie Bădică - director general adjunct la Direcţia Generală a Rezervelor de Stat.

Strul Bercovici - pensionar, judeţul Iaşi.

Nicolae Băisan - pensionar, judeţul Iaşi.

Iosef Sulăm M. Brill - pensionar, Bucureşti.

Eva M. Birtaş - pensionară, Bucureşti.

Aron Braister - pensionar, Bucureşti.

Stefan Benedict - pensionar, Bucureşti.

Piroşka H. Breiner - pensionară, Bucureşti.

Iosef Blumenfeld - judecător la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti.

Traian Banciu - pensionar, judeţul Alba.

Petru Bobîlcă - pensionar, judeţul Botoşani.

Maxim Budeleanu - pensionar, judeţul Prahova.

Ioan Bichiş - pensionar, judeţul Sibiu.

Gheorghe I. Comşa - pensionar, judeţul Prahova.

Ion Călinescu - pensionar, judeţul Sibiu.

Dumitru Cumpănaşu - pensionar, judeţul Vîlcea.

Constantin Cipere - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Gheorghe Cuncic - pensionar, judeţul Iaşi.

Ion D, Cioclu - pensionar, Bucureşti.

Constantin M. Cîmpeanu - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Constantinescu - pensionar, Bucureşti.

Mihail M. Caras - pensionar, Bucureşti.

Andrei Constantinescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Chioreanu - pensionar, judeţul Braşov.

Gheorghe I. Codreanu - pensionar, judeţul Galaţi.

Ion Clopoţel - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Dunăreanu - pensionar, judeţul Prahova.

Pavel Damian - pensionar, judeţul Sibiu.

Dumitru Dragomirescu - pensionar, judeţul Prahova.

Haia I. Derevici - pensionară, Bucureşti.

Ilie Dumitru - pensionar, Bucureşti.

Constantin M. Dumitrescu - pensionar, Bucureşti.

Dumitru R. Duran - pensionar, judeţul Buzău.

Gheorghe D. Fălticeanu - lăcătuş la întreprinderea utilaj pentru construcţii-transporturi - Otopeni.

Bela I. Frank - pensionar, Bucureşti.

Bercu Felix - pensionar, judeţul Iaşi.

Mihai Gall - activist la Comitetul judeţean Covasna al P.C.R.

Tudor I. Gănescu - pensionar, Bucureşti.

Adalbert I. Goldberger - pensionar, Bucureşti.

Ianoş I. Gall - pensionar, Bucureşti.

Dumitru Hîrja - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe I. Iliescu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Ionescu - pensionar, Bucureşti.

Aurelia I. Iordăchescu - pensionară, Bucureşti.

Nicolae A. Ionescu - şef de serviciu la I.S.A.R.T.

Edgar Jupanovici - pensionar, Bucureşti.

Karolina Kajlik - pensionară, judeţul Mureş.

Roza Kajlic - pensionară, judeţul Sibiu.

Mihai M. Kucselata - pensionar, judeţul Arad.

Zalman Lazarev - pensionar, judeţul Bacău.

Nahman A. Leib - pensionar, Bucureşti.

Wilhelm Lovy - director al Topitoriei Dumbrăveni, judeţul Sibiu.

Eugenia R. Lucaş - pensionară, Bucureşti.

Janeta A. Safir Maltus - pensionară, Bucureşti.

Zaharia Z. Matcău - pensionar, judeţul Arad.

Constantin E. Maxim - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Mănjescu - pensionar, judeţul Prahova.

Willielm Melasz - pensionar, judeţul Braşov.

Vasile P. Moană - pensionar, Bucureşti.

Constantin I. Marinescu - pensionar, judeţul Galaţi.

Ion Păuna - pensionar, Bucureşti.

Alchiu Petrişor - pensionar, judeţul Dolj.

Gheorghe Poenaru - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Gheorghe I. Pricop - pensionar, Bucureşti.

Ion Pătrăşcoiu - pensionar, Bucureşti.

Steliana Popovici - director adjunct la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Panait Nicolae Popa - pensionar, Bucureşti.

Alexandru D. Simionescu - pensionar, Bucureşti.

Abram Sniteş - tehnician la Cooperativa "Progresul confecţii", Bucureşti.

Ferdinand F. Stoffel - pensionar, Bucureşti.

Paula F. Stoica - pensionară, Bucureşti.

Frida Schmit - pensionară, Bucureşti.

Stefan Simion - director adjunct la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Cristea C. Stolojan - pensionar, Bucureşti.

Petre D. Trandafir - pensionar, Bucureşti.

Rada Tănase - pensionară, Bucureşti. Ioan I. Urcan - pensionar, Bucureşti.

Teodor Vasilescu - funcţionar la Departamentul Cultelor.

Ecaterina R. Voicu - pensionară, Bucureşti.

Gheorghe Vraciu - pensionar, judeţul Prahova.

Francisc Weiss - pensionar, judeţul Sibiu.

XIII. Ordinul 23 August clasa a III-a tovarăşilor:

Bernad Abraham - pensionar, Bucureşti.

Coloman Ambruş - pensionar, judeţul Braşov.

Ştefan Anghel - tehnician la Şantierul Naval Constanţa.

Schneier Antonier - pensionar, Bucureşti.

Dimitrie Arghiropol - pensionar, Bucureşti.

Sura Haia Abraham - pensionară, Bucureşti.

Clara Ardeleanu - redactor la Editura politică.

Petre Anastasiu - pensionar, Bucureşti.

Sara Alterescu - pensionară, Bucureşti

Ilie Argeşanu - pensionar, Bucureşti

Marin Avramescu - pensionar, Bucureşti.

Ion T. Baciu - director la Ministerul Învăţămîntului.

Gavril Benedek - pensionar, Bucureşti.

Ioan Bică - pensionar, judeţul Dolj.

Elisabeta Boţa - pensionară, Bucureşti.

Ilona Bozin - pensionară, judeţul Cluj.

Aspazia Bucur - pensionară, judeţul Suceava.

Gheorghe Bunghez - pensionar, judeţul Braşov.

Nicolae Bîrsan - pensionar, Bucureşti.

Ernest Breitenştein - redactor la ziarul "Neuer Weg".

Marin Ceauşescu - director adjunct la Ministerul Comerţului Exterior.

Anastasia Cernăianu - judecător la Tribunalul judeţean Buzău.

Pavel Chiriţescu - pensionar, judeţul Bacău.

Ioan Cheregi - pensionar, judeţul Sibiu.

Roza Cheresteşiu - pensionară, judeţul Cluj.

Stefan Codrea - muncitor tîmplar la Iprodcoop Tîrgu Ocna, judeţul Bacău.

Rozalia Cristea - pensionară, judeţul Braşov.

Gheorghe Coman - pensionar, judeţul Buzău.

Elena Cojocaru - pensionară, Bucureşti.

Manole Coman - pensionar, Bucureşti.

Elisabeta Comnacu - pensionară, Bucureşti.

Emeric Csabath - pensionar, judeţul Braşov.

Lorincz Cziko - preşedintele Comisiei de revizie a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.

Ilie Ciontea - şef de serviciu la Ministerul Comerţului Interior.

Ion Crăciun - pensionar, Bucureşti.

Filip O. Ciobotaru - pensionar, Bucureşti.

Ferdinand Cîmpeanu - pensionar, judeţul Arad.

Alexandru L. Costin - pensionar, Bucureşti.

Vasile David - pensionar, Bucureşti.

Petru D. Drecin - pensionar, judeţul Arad.

Alexandru Faliboga - pensionar, judeţul Botoşani.

Iozsef Ferencz - pensionar, judeţul Cluj.

Herman Ianoş R. Fischbach - pensionar, Bucureşti.

Alecu Frîncu - pensionar, Bucureşti.

Constantin Frîntu - pensionar, Bucureşti.

Stefan A. Fodor - pensionar, Bucureşti.

Mihai Frunză - consilier juridic la Ministerul Justiţiei.

Blaziu F. Fodor - pensionar, judeţul Cluj.

Gheorghe Geară - pensionar, judeţul Olt.

Ilie Gh. Gheorghiu - pensionar, Bucureşti.

Ion Grecea - pensionar, Bucureşti.

Leiba Leonid Gips - pensionar, Bucureşti.

Regina Ghelerter - pensionară, Bucureşti.

Nicolae A. Godan - şef de sector la Ministerul Finanţelor.

Alexandru Guţan - director administrativ la Trustul Electromontaj, Bucureşti.

Maria Hulubescu - pensionară, Bucureşti.

Cecilia Ioniţă - redactor la Editura ştiinţifică, Bucureşti.

Ion V. Ionescu - pensionar, Bucureşti.

Maria P. Iliescu - pensionară, Bucureşti.

David Iosubzon - pensionar, Bucureşti.

Chitla Iliescu - pensionară, Bucureşti.

Eftimie Iliescu - director adjunct la Întreprinderea "Flacăra Roşie", Bucureşti.

Ianoş Imets - pensionar, judeţul Harghita.

Teodor I. Ilisie - pensionar, judeţul Arad.

Adam Iacob - pensionar, Bucureşti.

Janos Kali - pensionar, judeţul Arad.

Hillel Kohn - pensionar, judeţul Cluj.

Karoly Kosma - pensionar, judeţul Cluj.

Thea Kaplan - şef de serviciu la Ministerul Turismului.

Odon I. Klein - activist la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Mihalache I. Lungu - pensionar, Bucureşti.

Iacob S. Lazăr - pensionar, Bucureşti.

Carol Litman - medic la Spitalul "Al. Sahia", Bucureşti.

Andrei Lăzărescu - director la Editura de stat pentru imprimate şi publicaţii, Bucureşti.

Lazăr Măglaşu - pensionar, Bucureşti.

Petre Mangu - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Gheorghe V. Mărcuţ - pensionar, judeţul Arad.

Maria Marton - pensionară, Bucureşti.

Ion C. Maxim - şef de serviciu la Ucecom.

Francisc M. Mihai - pensionar, Bucureşti.

Iacob I. Matianu - pensionar, judeţul Cluj.

Gheorghe Minulescu - pensionar, Bucureşti.

Elena Moisescu - pensionară, Bucureşti.

Reghina H. Munte - pensionară, Bucureşti.

Ana Naum - redactor la Editura de stat pentru imprimate şi publicaţii, Bucureşti.

Gheorghe D. Niculescu - pensionar, Bucureşti.

Constantin Nistor - pensionar, judeţul Iaşi.

Leon I. Nidermayer - pensionar, judeţul Arad.

Iosif D. Nedelcu - pensionar, Bucureşti.

Dumitru I. Neţiu - pensionar, judeţul Cluj.

Carol Neuman - inginer principal la Institutul de studii şi proiectări hidroenergetice, Bucureşti.

Peter Nagy - pensionar, judeţul Arad.

Aglaia Niţă - pensionară, judeţul Iaşi.

Ion Olaru - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Oprea - activist la Comitetul judeţean Cluj al P.C.R.

Tamara Orban - activistă la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Petre Paleacu - pensionar, Bucureşti.

Ilie Pălăşoiu - pensionar, Bucureşti.

Ilie Păsculescu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Pestenaru - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Ferencz Antal M. Pfeiffer - pensionar, judeţul Arad.

Ion Pîrvan - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Traian Popa - pensionar, judeţul Sibiu.

Ianoş-Jozsef I. Puwak - director la Uzina "Griviţa" Bucureşti.

Jaques Podoleanu - pensionar, Bucureşti.

Corneliu S. Rădulescu - arhitect, Bucureşti.

Emeric L. Revesz - pensionar, judeţul Arad.

Ichim Rusu - pensionar, Bucureşti.

Petre Racovţă - pensionar, Bucureşti.

Simion Rus - pensionar, Bucureşti.

Alexandra Brucan R. Sidorovici - conferenţiar la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Nicolae Sorea - pensionar, Bucureşti.

Constantin Şerban - pensionar, Bucureşti.

Elena Samoihă - lector la Direcţia generală a presei şi tipăriturilor.

Anghel Schor - redactor la revista "Viaţa economică".

Eugen Szabo - şef de serviciu la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Ioan I. Selişteanu - pensionar, judeţul Cluj.

Ana Soimu - pensionară, Bucureşti.

Ion Sloboda - şef de serviciu la Direcţia generală a presei şi tipăriturilor.

Ianoş A. Szalkai - pensionar, judeţul Cluj.

Avram Serff - director la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Bazil Şerban - director tehnic la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei.

Eduard Schlesinger - pensionar, Bucureşti.

Florica Şelmanu - redactor la ziarul "Munca".

Gheorghe Teodorescu - pensionar, Bucureşti.

Stan Trăistaru - pensionar, judeţul Braşov.

Constantin Ţuţuianu - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Martin Tucman - director la Trustul de construcţii Bucureşti.

Vasile I. Tudor - pensionar, Bucureşti.

Maria Vajda - pensionară, judeţul Braşov.

Isac Frunză Vasile - director adjunct la Uzina chimică "Getica", Bucureşti.

Betca Vasilichi - pensionară, Bucureşti.

Elena Veachis - pictor.

Ion Vaida - consilier la Ministerul Turismului.

Teodor D. Vlad - şef de serviciu la Ministerul Industriei Uşoare.

Carol Varga - pensionar, judeţul Arad.

Profiri Zglavuţa - tehnician la Incerc, Bucureşti.

XIV. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a III-a tovarăşilor:

Rubin M. Alămariu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Anghel - pensionar, Bucureşti.

Tudor Avădanei - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Adorian - cercetător la Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Leonard Albuht - director la Editura politică.

Simon Babenco - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Barîcă - pensionar, judeţul Argeş.

Nicolae Bărbulescu - profesor consultant la Universitatea din Bucureşti.

Mihail M. Bălteanu - pensionar, Bucureşti.

Gabriela Bernachi - pensionară, Bucureşti.

Roth Agneta S. Bojan - pensionară, Bucureşti.

Sorin Bănuş - consilier la Direcţia Generală a Rezervelor de Stat.

Ion M. Buzescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe D. Buică - pensionar, Bucureşti.

Mihail N. Bobeică - pensionar, Bucureşti.

Carol Bodo - şef de birou la I.C.C., judeţul Cluj.

Valeriu Bucicov - şef de secţie la U.N.C.A.P.

Casian I. Blum - pensionar, judeţul Galaţi.

Zalman Broder - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Borş - preşedintele Consiliului municipal Bucureşti al sindicatelor.

Gavril I. Breha - pensionar, judeţul Maramureş.

Dragoş Mircea Biji - director la Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie.

Ion Bănuţă - scriitor.

Mihai Balica - pensionar, Bucureşti.

Mircea Bălănescu - ambasadorul Republicii Socialiste România în Finlanda.

Constantin Cheată - preşedintele Comitetului judeţean pentru cultură şi artă Gorj.

Paulina Canton - pensionară, Bucureşti.

Cecilia Calmanovici - pensionară, Bucureşti.

Vasile N. Cristea - pensionar, judeţul Cluj.

Gheorghe S. Cucu - pensionar, judeţul Brăila.

Iacob Coţoveanu - activist la Consiliul municipal Bucureşti al sindicatelor.

Jan V. Coler - pensionar, Bucureşti.

Sara Covete - pensionară, Bucureşti.

Laura Gh. Cernea - pensionară, Bucureşti.

Ion Cinciu - şef de unitate la restaurantul "Union", Bucureşti.

Ioan I. Csiki - pensionar, judeţul Cluj.

Nicolae Celac - consilier la Comitetul de Stat al Planificării.

Mihai I. Coca - pensionar, judeţul Galaţi.

Ilie Cocev - director la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ianoş Csachi - pensionar, judeţul Ilfov.

Pavel Ciochirnă - pensionar, Bucureşti.

Dumitru Corbea - scriitor.

Pavel Cîmpeanu - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Chirobocea - pensionar, Bucureşti.

Alexadru C. Demeter - pensionar, Bucureşti.

Ştefan T. Duduman - membru în Colegiul central de partid.

Emeric Deutsch - pensionar, Bucureşti.

Izabela Dunăreanu - funcţionară la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ion Dobocan - director la Fundaţia Elias.

Liuba Dumitrescu - pensionară, Bucureşti.

Alexandru Elias - pensionar, Bucureşti.

Margareta Elias - pensionară, Bucureşti.

Herman Falcon - profesor la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Bercu S. Feldman - activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Mihai Fârşirotu - director la Banca Naţională a Republicii Socialiste România.

Dumitru Fara - ambasador.

Octavian Florescu - pensionar, judeţul Ilfov.

Ion Frăţilă - pensionar, Bucureşti.

Simion Fişer - pensionar, Bucureşti.

Samoil Gombo - pensionar, Bucureşti.

Andrei T. Gluvacov - pensionar, Bucureşti.

Mihalache B. Ghinea - pensionar, Bucureşti.

Petre Goncearuc - pensionar, Bucureşti.

Ion G. Horvat - director la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Ladislau Iosif N. Henegar - funcţionar la Ministerul Afacerilor Externe.

Moriţ Hînţescu - activist la Consiliul Central al Uniunii Generale a sindicatelor din România.

Ioan Horincar - pensionar, judeţul Maramureş.

Andrei B. Iacobovici - pensionar, Bucureşti.

Sandor F. Iakab - consilier la Camera de Comerţ a Republici Socialiste România.

Eugen Iacobovici - pensionar, Bucureşti.

Ilie M. Ilie - şef de serviciu la Direcţia paza contractuală, Bucureşti.

Dumitru Ioniţă - pensionar, judeţul Ilfov.

Tudor Iordan - pensionar, judeţul Ilfov.

Constantin Ionel - adjunct de şef de secţie la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Mirco Jivcovici - conferenţiar la Universitatea din Bucureşti.

Grigore Kotovschi - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Korcinschi - director general la Incerc, Bucureşti.

Nicolae I. Liteanu - instructor la C.C. al P.C.R.

Lidia Lăzărescu - activistă la C.C. al P.C.R.

Vasile Lixandru - şef de birou la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini.

Constantin Manda - pensionar, judeţul Argeş.

Peter Matais - pensionar, judeţul Mureş.

Ion Mihăilescu - pensionar, Bucureşti.

Gavril Marcuson - redactor la Editura enciclopedică.

Victor Moroianu - director la Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.

Ion Moangă - ambasador.

Anton Moldoveanu - director tehnic la Ministerul Industriei Chimice.

Nicolae Moraru - pensionar, Bucureşti.

Vasile G. Micu - pensionar, judeţul Cluj.

Asia Moraru - profesor la Institutul de artă teatrală şi cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti.

Stelian T. Moraru - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Gh. Marinescu - şef de secţie la Comitetul judeţean Ilfov al P.C.R.

Grigore M. Naum - pensionar, Bucureşti.

Mihail Oeşteanu - profesor la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Laurenţiu Osias - funcţionar la Combinatul pentru industria alimentară, judeţul Ilfov.

Dumitru Olaru - pensionar, Bucureşti.

Tudor Olaru - şef de secţie la ziarul "Scînteia".

Ion Oprenea - pensionar, Bucureşti.

Mircea Oprişan - consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Maria A. Pîncu - pensionară, Bucureşti.

Mihai Petruc - pensionar, Bucureşti.

Vasile Posteucă - pensionar, Bucureşti.

Ion Paicu - pensionar, judeţul Gorj.

Leon Iosif Petre - director adjunct la Ministerul Afacerilor Externe.

Nicolae Panait - pensionar, Bucureşti.

Simion Postelnicu - pensionar, judeţul Ilfov.

Andrei A. Pop - pensionar, Bucureşti.

Mihai Protopopov - pensionar, Bucureşti.

Mihai Popescu - director la Camera de Comenţ a Republicii Socialiste România.

Iosif Ponoran - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Petroiu - pensionar, Bucureşti.

Vasile Pogăceanu - ambasador.

Virgil Robert Petrescu - secretar general la revista "Viaţa economică".

Hristache Petcu - pensionar, Bucureşti.

Pantelimon Potica Panait - director la Ministerul Finanţelor.

Ion Paraschiv - director la Ministerul Turismului.

Gheorghe Radnev - director la Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.

Sandu M. Roman - pensionar, Bucureşti.

Marin I. Rotaru - pensionar, judeţul Olt.

Zamfir Rusu - pensionar, Bucureşti.

Elisabeta N. Sencovici - pensionară, Bucureşti.

Sergiu Sevcenco - pensionar, Bucureşti.

Maria Sîrbu - profesoară, Bucureşti.

Sandor Szepezi - pensionar, judeţul Cluj.

Natalia Scurtu - pensionară, Bucureşti.

Pavel B. Sabău - pensionar, Bucureşti.

Liviu Clopoţel Safir - funcţionar la Întreprinderea de construcţii "Carpaţi", Bucureşti.

Ana Sălăjan - pensionară, "Bucureşti".

Nicolae Stoica - director adjunct la Uzina de pompe, Bucureşti.

Ghiţă Stefan - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Stănescu - director tehnic la Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti.

Emil Stefan - director general adjunct la Direcţia pentru difuzarea presei.

Ludovic S. Suto - pensionar, judeţul Cluj.

Nicolae Sandu - activist la C.C. al P.C.R.

Dumitru Tudor - activist la Comerţul judeţean Argeş al P.C.R.

Elena Tudorache - pensionar, Bucureşti.

Manole Tudorache - pensionar, Bucureşti.

Vasile Tudor - preşedintele Comitetului pentru educaţie fizică şi sport al municipiului Bucureşti.

Leonte Tismănescu - redactor la Editura "Meridiane".

Nicolae V. Voiculescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Vidraşcu - pensionar, Bucureşti.

Mina Voicu - pensionară, Bucureşti.

Beti Zaharescu - pensionară, Bucureşti.

XV. Ordinul Apărarea Patriei clasa a III-a tovarăşilor:

Petre Cristea - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Epure - pensionar, Bucureşti.

Andrei Iancu - pensionar, judeţul Alba.

Sandru Lieblich - pensionar, Bucureşti.

Constantin Petrescu - pensionar, Bucureşti.

Florea I. Radu - pensionar, Bucureşti.

Constantin Gh. Romaşcanu - pensionar, Bucureşti.

David A. Calafeteanu Schlanger - pensionar, Bucureşti.

Moise L. Svaiţer - pensionar, Bucureşti.

Bela I. Vaida - pensionar, Bucureşti.

Iacob A. Voicu - pensionar, Bucureşti.

XVI. Ordinul Muncii clasa a III-a tovarăşilor:

Petru Alas - maistru la Cooperativa "Arta modei", Bucureşti.

Floare A. Arghir - pensionară, judeţul Timiş.

Gheorghe Z. Avram - pensionar, judeţul Prahova.

Emeric Bihari - tehnician la Iprofil, Oradea.

Milan Blagoev - pensionar, judeţul Timiş.

Ioan Bogodia - tehnician la Regionala C.F.R. Timiş.

Ion Budu - cizmar la Cooperativa "Meseriaşii cizmari", Bucureşti.

Gheorghe Gh. Both - pensionar, judeţul Mureş.

Bucur L. Clejan - pensionar, Bucureşti.

Constantin Constantinescu - activist la Comitetul sectorului 6 Bucureşti al P.C.R.

Dumitru Constantinescu - director la O.C.L. Produse industriale, municipiul Rîmnicu Vîlcea, judeţul Vîlcea.

Teodor Creţu - inginer principal la Trustul de construcţii căi ferate, Bucureşti.

Ioana Cristea - pensionară, Bucureşti.

Iosif Csernik - pensionar, judeţul Timiş.

Alexandru M. Catrina - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Ion M. Constantin - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Iuliu Daszkal - pensionar, judeţul Timiş.

Ion Dinu - pensionar, Bucureşti.

Dumitru N. Dumitru - pensionar, judeţul Prahova.

Elena Dumitrache - pensionară, judeţul Dîmboviţa.

Albert I. Demeter - pensionar, judeţul Mureş.

Adrian Gh. Dumitru - director la Ministerul Afacerilor Externe.

Nicolae C. Ene - pensionar, judeţul Prahova.

Carolina Eros - pensionară, judeţul Mureş.

Andrei A. Erszenyzi - pensionar, judeţul Mureş.

Iuliu Focht - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Stefan A. Feigl - pensionar, judeţul Mureş.

Andrei Gall - pensionar, judeţul Timiş.

Martzella Suzana Gruia - pensionară, judeţul Timiş.

Ioachim Gal - pensionar, judeţul Bihor.

Mihai Paul Insperger - şef de serviciu la Întreprinderea de industrializare a cărnii Salonta, judeţul Bihor.

Florea A. Ioan - pensionar, judeţul Prahova.

Ianoş Kadar - pensionar, judeţul Mureş.

Deneş Kiss - pensionar, judeţul Mureş.

Istvan Klein - şef de serviciu adjunct la Combinatul siderurgic Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Rozalia Komlodi - pensionară, judeţul Timiş.

Elisabeta Stefan Konig - pensionară, judeţul Mureş.

Mihai M. Kocsis - pensionar, judeţul Mureş.

Dumitru N. Lambru - pensionar, judeţul Prahova.

Ioan Lazăr - pensionar, judeţul Arad.

Vasile V. Lucaci - pensionar, judeţul Prahova.

Stela N. Lubene - pensionară, judeţul Dîmboviţa.

Francisc M. Laszlo - pensionar, judeţul Braşov.

Petru Maghiar - mecanic la S.M.A. Săcuieni, judeţul Bihor.

Dumitru Marinescu - şef de serviciu la Universitatea din Craiova.

Ilie Marinescu - cercetător la Institutul "Pasteur", Bucureşti.

Stefan A. Metz - pensionar, judeţul Mureş.

Iosif Gh. Meszaroş - pensionar, judeţul Mureş.

Almaş Katalina M. Marcovici - pensionară, judeţul Prahova.

Ion I. Modoran - pensionar, judeţul Prahova.

Ion I. Năstase - pensionar, judeţul Prahova.

Lucreţia I. Năstase - casnică, judeţul Prahova.

Dezso Nemeş - pensionar, judeţul Timiş.

Toader V. Nistor - pensionar, judeţul Prahova.

Gheorghe J. Nicsici - judecător la Tribunalul judeţean Timiş.

Vasile I. Negulescu - pensionar, judeţul Prahova.

Ioan Ogioiu - pensionar, judeţul Dolj.

Constantin Oşanu - pensionar, judeţul Galaţi.

Floarea I. Osman - ospătară la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ioan Pagu - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Traian Z. Pop - pensionar, Bucureşti.

Profira I. Putan - pensionară, Bucureşti.

Elisabeta K. Paşa - pensionară, judeţul Braşov.

Dumitru Panescu - adjunct de şef de secţie la Combinatul siderurgic Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

Geza Santha - pensionar, Bucureşti.

Ilona Schvarcz - pensionară, judeţul Bihor.

Teodor Sculeanu - directorul Întreprinderii de produse alimentare Obor Bucureşti.

Coloman Siskovics - pensionar, judeţul Arad.

Conrad Santai - pensionar, judeţul Timiş.

Ladislau M. Szecheli - pensionar, judeţul Mureş.

Dumitru D. Socotitu - pensionar, judeţul Galaţi.

Mihai M. Surdu - pensionar, judeţul Braşov.

Maria M. Sutor - pensionară, judeţul Bihor.

Nicu N. Şerban - consilier la Ministerul Afacerilor Externe.

Caroli Tarr - pensionar, judeţul Cluj.

Dumitru N. Teodosiu - pensionar, Bucureşti.

Lajos Vargancsik - pensionar, judeţul Mureş.

XVII. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a IV-a tovarăşilor:

Armin I. Almaşi - pensionar, judeţul Cluj.

Veronica Balog - pensionară, judeţul Bihor.

Bela Bandy - pensionar, Bucureşti.

Constantin Batcu - pensionar, judeţul Iaşi.

Constantin Bălănici - pensionar, Bucureşti.

Maria Bălăniei - pensionară, Bucureşti.

Petre A. Bănuţă - pensionar, Bucureşti.

Ioan Bărăscu - pensionar, judeţul Sibiu.

Florea I. Bărbulescu - pensionar, Bucureşti.

Ioan Belbe - pensionar, judeţul Sibiu.

Irina Bonczos - pensionară, judeţul Bihor.

Gheorghe Bosoiu - pensionar, Bucureşti.

Irina Bogyo - pensionară, judeţul Sibiu.

Floarea Călin - pensionară, Bucureşti.

Traian Cercega - şef de secţie la Uzina de construcţii de maşini Reşiţa.

Enache Ciucă - pensionar, judeţul Vaslui.

Gheorghe I. Corcodel - pensionar, judeţul Prahova.

Nicolae I. Costache - pensionar, Bucureşti.

Anica Cristea - casieră la Cooperativa "Igiena" Bucureşti.

Ecaterina M. Constantinescu - pensionară, Bucureşti.

Alexe I. Ceretnicov - pensionar, judeţul Prahova.

Ion I. Căpuz - ţăran cu gospodărie individuală, comuna Teişani, judeţul Prahova.

Vasile D. Chetreanu - pensionar, judeţul Bacău.

Smaranda Constantiniu - pensionară, judeţul Iaşi.

Fotinia Dumitrescu - pensionară, judeţul Argeş.

Marin I. Dobre - pensionar, Bucureşti.

Zisel Gh. Dobre - pensionar, Bucureşti.

Simion Dancoş - pensionar, judeţul Maramureş.

Vilma Drăgan - pensionară, Bucureşti.

Iosif M. Eşanu - medic, directorul Spitalului unificat din Petroşani.

Rozalia Elefant - maistru la Şcoala de meserii din Satu Mare.

Paul Foghel - pensionar, judeţul Bihor.

Cloşca Diogen Folea - pensionar, judeţul Sibiu.

Dionisie Fiilop - pensionar, judeţul Sibiu.

Iozsef Gal - pensionar, judeţul Bihor.

Gheorghe Ganea - şef de secţie la Întreprinderea "Vinalcool" Făgăraş, judeţul Braşov.

Vasile Georgescu - pensionar, judeţul Galaţi.

Maria Geczo - pensionară, judeţul Bihor.

Nicolae Gyarmati - pensionar, judeţul Bihor.

Maximilian A. Gherea - director la Magazinul "Mobila" Bucureşti.

Alexandru I. Godeanu - pensionar, judeţul Vîlcea.

Ioana Grigorov - pensionară, judeţul Vîlcea.

Ştefan Gal - funcţionar la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Frigyes Gembacz - pensionar, judeţul Bihor.

Dezideriu Hercovits - pensionar, judeţul Sibiu.

Terezia Horvath - pensionară, judeţul Timiş.

Istvan Hajdu - pensionar, judeţul Bihor.

Wolf D. Hermelin - pensionar, judeţul Galaţi.

Wilhelm Iacobovici - muncitor la Direcţia Generală de Construcţii Montaj Bucureşti.

Istvan Kiss - pensionar, judeţul Bihor.

Hans A. Koch - pensionar, Bucureşti.

Iuliu Laszlo - pensionar, judeţul Mureş.

Iuliana Laczo - pensionară, judeţul Bihor.

Veronika Laczo - pensionară, judeţul Bihor.

Mihail B. Leonescu - şef de lucrări la Spitalul de contagioşi nr. 1, Bucureşti.

Edmund Licht - medic la Spitalul judeţean Sibiu.

Victoria Lupu - pensionară, Bucureşti.

Octavian-Cornel Mihail D. Macovescu - pensionar, Bucureşti.

Ioan Maldet - vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judeţului Caraş-Severin.

Gusztav Mamenyak - pensionar, judeţul Bihor.

Antal Mayer - pensionar, judeţul Timiş.

Gheorghe Mărgineanu - pensionar, judeţul Cluj.

Aurelia Matei - profesoară la Liceul "Ion Luca Caragiale", Bucureşti.

Stelian Mihăilescu - pensionar, Bucureşti.

Ion Mincu - pensionar, judeţul Argeş.

Ion Mînzat - pensionar, Bucureşti.

Cornel Matei - pensionar, judeţul Cluj.

Gheorghe V. Marghioala - pensionar, judeţul Prahova.

Elena Mihăileanu - secretară tehnică la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.

Ştefan I. Musik - pensionar, judeţul Hunedoara.

Marin I. Năstase - şef de sector la C.C. al P.C.R.

Petre Negrini - pensionar, judeţul Dolj.

Constantin Nicolae - pensionar, judeţul Argeş.

Ilona Paşuk - pensionară, judeţul Bihor.

Gheorghe Penghioş - muncitor la Combinatul de cauciuc Jilava, Bucureşti.

Aurel Petrescu - pensionar, judeţul Vîlcea.

Ludovic Petz - pensionar, judeţul Timiş.

Costache Poenaru - pensionar, Bucureşti.

Koroleva Milana Pop - pensionară, Bucureşti.

Vasile I. Popa - pensionar, Bucureşti.

Olga Pintilie - pensionară, Bucureşti.

Elena Răcaru - pensionară, Bucureşti.

Eftimie V. Răcaru - pensionar, Bucureşti.

Istvan Roman - pensionar, judeţul Bihor.

Ladislau Redlingher - redactor la Editura enciclopedică.

Alexandru Sasu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Săracu - şef de serviciu la Trustul de alimentaţie publică Braşov.

Albert Sontag - ziarist, judeţul Timiş.

Ştefan Scăueru - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Fani Strujan - activistă la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Alexandru Szabo - pensionar, judeţul Sibiu.

Gyorgy Szakacs - pensionar, judeţul Neamţ.

Gheorghe Serban - pensionar, judeţul Sibiu.

Alberto E. Serra - şef de serviciu la Rafinăria Brazi, judeţul Prahova.

Mihai Tălăngescu - pensionar, Bucureşti.

Ioan Ţoc - pensionar, judeţul Neamţ.

Martin Torok - pensionar, judeţul Sibiu.

Constantin C. Trandafirescu - activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Boico Tutoveanu - pensionar, Bucureşti.

Valentin Vanca - pensionar, judeţul Satu Mare.

Ion Vechilu - pensionar, Bucureşti.

Arpad Weisz - pensionar, judeţul Mureş.

Pal Veress - pensionar, judeţul Cluj.

Dumitru Vijoreanu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Voinea - pensionar, judeţul Argeş.

XVIII. Ordinul 23 August clasa a IV-a tovarăşilor:

Constantin Albescu - pensionar, judeţul Sibiu.

Mihail Alexandru - secretar general la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.

Marin Alexandrescu - pensionar, Bucureşti.

Michel Alpern - pensionar, Bucureşti.

Sabin Antonescu - conferenţiar la Institutul Politehnic din Bucureşti.

Dumitru Arnăuţescu - pensionar, Bucureşti.

Ion Andronache - director la magazinul "Bucureşti".

Matuşei S. Andreescu - funcţionar la Icechim, Bucureşti.

Mihai N. Aristide - pensionar, judeţul Dolj.

Virgiliu Badea - pensionar, Bucureşti.

Francisc Balog - pensionar, judeţul Hunedoara.

Neculai C. Bahnaru - pensionar, Bucureşti.

Isaia Iosef S. Baltuch - pensionar, Bucureşti.

Ana S. Barna - pensionară, Bucureşti.

Etla Reiza B. Braunstain - pensionară, Bucureşti.

Maria Bănuţă - pensionară, Bucureşti.

Constantin S. Barzon - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Bercaru - pensionar, judeţul Argeş.

Ion Berceanu - profesor la Institutul Agronomic "Nicolae Bălcescu" din Bucureşti.

Ion C. Bibicescu - pensionar, Bucureşti.

Simiona Bogdan - profesoară la Liceul nr. 18, Bucureşti.

Maximilian A. Borit - pensionar, Bucureşti.

Nicolae Bordea - pensionar, judeţul Mehedinţi.

Nicolae P. Bora - pensionar, Bucureşti.

Vasile Bostan - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Ilie Boteanu - pensionar, judeţul Constanţa.

Elisabeta I. Baki - pensionară, judeţul Cluj.

Ştefan Blănaru - directorul Centrului de librării şi difuzarea cărnii, Suceava.

Nicolae Bejinaru - tehnician la Combinatul de industrializarea lemnului Pipera, Bucureşti.

Schulim W. Brunstein - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Burlacu - pensionar, Bucureşti.

Ion Bîzgă - director comercial la O.C.L. "Mobila" - Bucureşti.

Iuliana I. Both - pensionară, judeţul Timiş.

Anton Berolie - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Ferencz Beszetery - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Miron Belea - profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti.

Titu Bulum - pensionar, judeţul Dolj.

Alexandru I. Bogdan - medic la Inspectoratul sanitar judeţean Cluj.

Dumitru C. Bătrînca - pensionar, judeţul Dolj.

Alexandru I. Bîrţan - pensionar, judeţul Hunedoara.

Lila Z. Balaj - pensionară, judeţul Maramureş.

Antoniu Berdich - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Vinteze R. Balasz - pensionar, judeţul Timiş.

Iacob L. Cahaner - pensionar, Bucureşti.

Dumitru Cernicica - vicepreşedinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.

Mitrea Ciobanu - pensionar, judeţul Vaslui.

Ion Ciornoavă - pensionar, Bucureşti.

Aurel Cleja - conferenţiar la Institutul de Construcţii din Bucureşti.

Moise F. Cleja - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Crăciun - pensionar, judeţul Neamţ.

Cornelia Cristodorescu - pensionară, Bucureşti.

Marin Cojocaru - pensionar, Bucureşti.

Olga B. Costin - pensionară, Bucureşti.

Ioan I. Crişan - pensionar, judeţul Cluj.

Constantin Cristea - maistru la Întreprinderea "Pionierul", Bucureşti.

Gheorghe M. Czabai - pensionar, Bucureşti.

Frederica Cosmin - pensionară, Bucureşti.

Nicolae I. Costache - pensionar, Bucureşti.

Constantin Carp - pensionar, Bucureşti.

Nicolae St. Ciobanu - pensionar, judeţul Dolj.

Andrei I. Csillag - pensionar, Bucureşti.

Rodica Coravu - redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune.

Ionel Crişan - şef de serviciu la Institutul de geriatrie, Bucureşti.

Constantin G. Constantin - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Elena David - pensionară, Bucureşti.

Tutius A. Deac - pensionar, Bucureşti.

Ecaterina Davidovici - pensionară, judeţul Arad.

Gheorghe I. Dediu - pensionar, Bucureşti.

Constantin Drăgănescu - pensionar, Bucureşti.

Ileana V.H. Dan - pensionară, Bucureşti.

Ana Drecsler - pensionară, Bucureşti.

Sara A. David - pensionară, Bucureşti.

Martin Demeter - pensionar, judeţul Mureş.

Radu Dumitru - pensionar, Bucureşti.

Oscar Dik - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Iuliu A. Dobai - pensionar, Bucureşti.

Leib-Gheorghe T. Epstain - pensionar, Bucureşti.

Erno S. Engel - pensionar, judeţul Bihor.

Ion S. Ebner - pensionar, judeţul Timiş.

Moise M. Ekstein - pensionar, Bucureşti.

Marcel I. Fischler - pensionar, Bucureşti.

Ilie Filip - pensionar, Bucureşti.

Horea Finkelstein - şef de secţie la Cooperativa "Chimica", Bucureşti.

Francisc Feiler - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Ianos I. Fazekas - pensionar, judeţul Cluj.

Imre Gal - pensionar, judeţul Harghita.

Constantin Gavrilă - pensionar, Bucureşti.

Matilda D. Georgescu - pensionară, Bucureşti.

Eugen N. Ghenad - pensionar, judeţul Hunedoara.

Henric N. Ghenad - pensionar, judeţul Hunedoara.

Erzsebet I. Gussmann - pensionară, Bucureşti.

Odin Ghement - şef de serviciu la Uzina mecanică de utilaj chimic "Griviţa", Bucureşti.

Regina M. Grosu - pensionară, Bucureşti.

Alexandru Giurcan - pensionar, Bucureşti.

Sandor A. Gorog - pensionar, Bucureşti.

Eugen Goldstein - pensionar, Bucureşti.

Solomon M. Golstian - pensionar, Bucureşti.

Gavrilă Gyurfi - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Dumitru I. Gavrilescu - pensionar, judeţul Braşov.

Hany Goldstein - medic la Spitalul nr. 12 Bucureşti.

Maria Haumptan - pensionară, judeţul Mureş.

Tiberiu Hida - economist la Uzinele "Autobuzul" Bucureşti.

Sloim D. Hapoianu - pensionar, Bucureşti.

Kliment Hoiman - pensionar, Bucureşti.

Abraham A. Husz - pensionar, judeţul Cluj.

Huna Iancovici - pensionară, judeţul Vrancea.

Ion A. Ionescu - pensionar, judeţul Argeş.

Vasile Ionescu - director la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.

Emil I. Irimescu - pensionar, Bucureşti.

Iordan Ivancvici - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Albu-Vasilescu H. Isac - pensionar, Bucureşti.

Vasile Ivănuş - pensionar, Bucureşti.

Maria I. Imecs - pensionară, judeţul Harghita.

Avram Caras T. Iosub - pensionar, Bucureşti.

Stefan Jecu - pensionar, judeţul Tulcea.

Francisc A. Jozsa - pensionar, Bucureşti.

Maria Jozsa - pensionară, judeţul Cluj.

Gyorgy A. Koch - pensionar, Bucureşti.

Stefan Kosti - activist la Comitetul judeţean Harghita al P.C.R.

Paul P. Katona - pensionar, judeţul Harghita.

Iosif M. Klein - pensionar, Bucureşti.

Ecaterina Kohn - pensionară, Bucureşti.

Izidor Kovacs - pensionar, judeţul Timiş.

Alexandru Iosif Kubinski - şef de secţie la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune.

Alexandru Kis - pensionar, judeţul Mureş.

Pavel Kigyosi - pensionar, judeţul Arad.

Ana I. Kosma - pensionară, judeţul Cluj.

Marton E. Kraus - pensionar, judeţul Maramureş.

Eva Klein - pensionară, judeţul Satu Mare.

Iosif Kusko - pensionar, judeţul Satu Mare.

Martin Kopf - şef contabil la Centrocoop.

Niculae I. Konig - profesor la Institutul agronomic din Cluj.

Eugen Lakatos - pensionar, judeţul Bihor.

Maier D. Lakser - inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri.

Pal Lakatos - pensionar, judeţul Bihor.

Gyula Laszlo - pensionar, judeţul Mureş.

Milca M. Leizerovici - pensionară, Bucureşti.

Wolf-Marcus I. Leinwand - pensionar, Bucureşti.

Pavel Lianu - economist la "Romtrans", Bucureşti.

Francisc Lorincz - pensionar, judeţul Harghita.

Gheorghe Lup - pensionar, judeţul Arad.

Ghizela Leru - profesor la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Ion I. Leu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Sima Liteanu - funcţionar la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.

Dora Manda - pensionară, judeţul Argeş.

Dumitru I. Manda - pensionar, judeţul Argeş.

Vasilica Marcu - pensionară, Bucureşti.

Constantin Mardale - pensionar, Bucureşti.

Petre Mardari - subşef de servieiu la Direcţia Regională C.F.R. Bucureşti.

Maria A. Marincea - pensionară, Bucureşti.

Nicolae S. Marinescu - redactor principal la Editura "Meridiane".

Constantin Mazilu - director la Şcoala generală nr. 75, Bucureşti.

Bela Matius - pensionar, judeţul Arad.

Estica I. Militaru - pensionară, Bucureşti.

Constantin Mitu - pensionar, judeţul Argeş.

Ilie Majoi - pensionar, Bucureşti.

Ion Modol - pensionar, judeţul Alba.

Ludovica L. Moraru - pensionară, Bucureşti.

Nicolae Gurgu Munteanu - cercetător principal la Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Manole Mărculescu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Martin Mezin - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Ioan G. Micu - pensionar, judeţul Cluj.

Layoş F. Mraz - pensionar, Bucureşti.

Iacob Mules - pensionar, Bucureşti.

Ioan Munteanu - pensionar, Bucureşti.

Luiza Năvodaru - funcţionară la Ministerul Afacerilor Interne.

Constantin Nicolaiasa - director adjunct la Banca Naţională a Republicii Socialiste România.

Vasile I. Niculescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghiţă Oprescu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Andrei A. Olah - pensionar, judeţul Timiş.

Iosif Palaşti - pensionar, judeţul Timiş.

Ion Pampu - pensionar, Bucureşti.

Mircea Paraschivescu - lăcătuş la Institutul de cercetări tehnologice pentru construcţii de maşini, Bucureşti.

Ilona I. Pascu - pensionară, Bucureşti.

Iancu Peisic - pensionar, judeţul Botoşani.

Florea I. Petrescu - pensionar, Bucureşti.

Maria Pintilie - pensionară, judeţul Harghita.

Samu I. Per - pensionar, Bucureşti.

Simion Pop - profesor la Universitatea din Bucureşti.

Ernest Popescu - salariat la Cooperativa "Încălţămintea", Botoşani.

Mihai C. Popescu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Pop - pensionar, Bucureşti.

Ilie Popa - pensionar, Bucureşti.

Lascarache Popa - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Popescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Bangui.

Dumitru Prodea - pensionar, Bucureşti.

Eugen L. Poper - pensionar, judeţul Hunedoara.

Aurel C. Penescu - pensionar, judeţul Dolj.

Mara Peltz - profesoară, Bucureşti.

Maria I. Rab - pensionară, Bucureşti.

Nina Răileanu - pensionară, judeţul Neamţ.

Elisabeta G. Rasovszky - pensionară, Bucureşti.

Maria Răzleţ - pensionară, judeţul Constanţa.

Idal H. Roşu - pensionar, Bucureşti.

Sanda M. Roller - pensionară, Bucureşti.

Teodoru Romanici - pensionar, Bucureşti.

Aranca H. Rosemberg - pensionară, Bucureşti.

Ironim Rusu - maistru la Şcoala profesională "Dîmboviţa", Bucureşti.

Niculae Rădescu - funcţionar la Cooperativa "Radio-Progres", Bucureşti.

Oscar Redlinger - pensionar, Bucureşti.

Marcel Roman - pensionar, Bucureşti.

Eugen Runcan - director adjunct la Ministerul Turismului.

Ştrean St. Racs - pensionar, judeţul Cluj.

Alexandru Gh. Raţiu - controlor de calitate la Uzna de vagoane Arad.

Sigismund I. Solomon - dispecer la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Eugen M. Schweiger - pensionar, Bucureşti.

Ioan N. Simtion - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Sebesteyen - arhitect proiectant la Institutul de sistematizare, arhitectură şi tipizare, Bucureşti.

Gheorghe N. Sfranciog - pensionar, Bucureşti.

Ferdinand Solomon - şef de serviciu la Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti.

Solomeia Stoian - rihtuitoare la Fabrica "Pionierul" Bucureşti.

Cecilia Smirlek - pensionară, judeţul Caraş-Severin.

Iacob Stupinean - pensionar, Bucureşti.

Ianoş Stiber - pensionar, judeţul Hunedoara.

Tudor Ştefănescu - pensionar, Bucureşti.

Sara L. Sulea - pensionară, Bucureşti.

Layos Gh. Szocs - pensionar, judeţul Braşov.

Leibu I. Stern - pensionar, Bucureşti.

Iozef-Laszlo-Tibor T. Tirmahn Span - pensionar, Bucureşti.

Elena Şerban - pensionară, Bucureşti.

Vilma M. Schutberger - pensionară, Bucureşti.

Sanda Sauvard - farmacistă, Bucureşti.

Ion D. Stănescu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Ernest S. Simon - pensionar, Bucureşti.

Alexandru Steflea - pensionar, Bucureşti.

Emil Stef - pensionar, judeţul Dolj.

Marin I. Segărceanu - pensionar, judeţul Dolj.

Constantin Stoianovici - pensionar, judeţul Caraş-Severin.

Malvin Steinbach - funcţionar la Întreprinderea de prospecţiuni geologice Bucureşti.

Ion Tărăngoiu - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Teodorescu - pensionar, Bucureşti.

Polina Gh. Teliatricova - pensionară, Bucureşti.

Ion Tudorică - director comercial la Înreprinderea comerţului cu ridicata pentru produse alimentare, Bucureşti.

Maria Tănase - casnică, Bucureşti.

Gheorghe Gh. Toacă - pensionar, Bucureşti.

Tănase C. Topolov - pensionar, judeţul Tulcea.

Iosif B. Trepner - pensionar, Bucureşti.

Heni I. Tredner - pensionar, Bucureşti.

Vasile St. Tudorică - pensionar, judeţul Argeş.

Trandafir Tuchel - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Elena T. Ţecu - pensionară, Bucureşti.

Sandor I. Tamasi - pensionar, judeţul Harghita.

Iosif Torok - pensionar, Bucureşti.

Arnold Tuzsunschi - pensionar, judeţul Bacău.

Mina I. Talic - pensionară, judeţul Bacău.

Ioan C. Tomi - pensionar, judeţul Braşov.

Hermina Tismăneanu - medic la Sanepid Bucureşti.

Gheorghe Ucenic - pensionar, judeţul Sibiu.

Tereza Văduva - pensionară, Bucureşti.

Ştefan Vlăsceanu - pensionar, judeţul Vrancea.

Gheorghe Vlad - pensionar, judeţul Braşov.

Marin D. Voiculescu - pensionar, Bucureşti.

Andros I. Vass - pensionar, judeţul Hunedoara.

Ludovic Varga - pensionar, judeţul Satu Mare.

Alexandru Weinberger - şef de sector la Trustul 1 construcţii, Bucureşti.

Adolf M. Waisman - pensionar, Bucureşti.

Gheorghe Zaharia - pensionar, Bucureşti.

Constantin Zamfir - pensionar, Bucureşti.

Koloman Zoldi - pensionar, judeţul Arad.

Ştefan Ziman - muncitor U.M.E.E.

XIX. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a IV-a tovarăşilor:

Tamara I. Mureşan Adi - redactor principal la Editura ştiinţifică, Bucureşti.

Ion Anţilă - director la Ministerul Finanţelor.

Gheorghe D. Bădoi - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Iosif Băstean - pensionar, judeţul Timiş.

Ana Bughici - profesoară, Bucureşti.

Nicolae Belu - cercetător la Academia Republicii Socialiste România.

Iacob I. Buda - tehnician la Uzina metalurgică Timişoara.

Ion Bexa - şef de serviciu la Academia de învăţămînt social-politic "Ştefan Gheorghiu".

Corneliu Hari Bogdan - şef de serviciu la Ministerul Afacerilor Interne.

Floarea Constantin - pensionară, Bucureşti.

Petre Coţan - pensionar, Bucureşti.

Maria Dinculescu - pensionară, Bucureşti.

Gheorghe B. Dumitrache - inspector general la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Ecaterina Dan - pensionară, Bucureşti.

Traian N. Dalea - activist la Comitetul judeţean Timiş al P.C.R.

Ion Nicolae Delta - pensionar, Bucureşti.

Luţa Florea - pensionară, Bucureşti.

Salamon Fridman - pensionar, judeţul Bihor.

Iosu I. Foto - pensionar, judeţul Prahova.

David Fisler - director în Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Teodor Farcaş - activist la Consiliul municipal Bucureşti al sindicatelor.

Antal Gal - pensionar, judeţul Bihor.

Ion I. Georgescu - pensionar, Bucureşti.

Nicolae N. Hoza - pensionar, judeţul Prahova.

Ion N. Ifrim - pensionar, judeţul Galaţi.

Lajos Juhasz - pensionar, judeţul Timiş.

Rebeca Kal-aka - pensionară, Bucureşti.

Iosif Francisc Karoly - pensionar, Bucureşti.

Mihai Klein - pensionar, Bucureşti.

Simion Leru - director adjunct la Ministerul Afacerilor Interne.

Haralambie Marinescu - pensionar, Bucureşti

Tiga Moscovici - activistă la Comitetul municipal Bucureşti al P.C.R.

Ioana Neagu - pensionară, Bucureşti.

Jozsef Nemeş - pensionar, judeţul Mureş.

Andrei I. Oprea - pensionar, Bucureşti.

Vasile Obadă - pensionar, judeţul Dolj.

Niculcea N.M. Popescu - profesor la Universitatea din Craiova.

Nicolae Petrea - pensionar, Bucureşti.

Dumitru P. Rădulescu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Ion N. Roşianu - inspector general la Ministerul Învăţămîntului.

Graţian Raţiu - pensionar, judeţul Sibiu.

Aurel Roman - economist la Banca Naţională a Republicii Socialiste România.

Andrei Iosif Roth - vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judeţului Timiş.

Ion Stancu - pensionar, judeţul Argeş.

Emil Stanciu - pensionar, Bucureşti.

Etelca Szabo - pensionară, judeţul Timiş.

Dumitru I. Şovăială - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Gheorghe C. Stratomir - pensionar, judeţul Dolj.

Constantin I. Stănescu - ambasador.

Rudolf Ioan R. Sandor - pensionar, judeţul Timiş.

Gheorghe N. Tufiş - pensionar, judeţul Olt.

Ion Totolan - şef de serviciu la Ministerul Afacerilor Externe.

Ion Gh. Tilea - pensionar, judeţul Olt.

Gheorghe M. Tuinea - pensionar, judeţul Olt.

Nicolae V. Tudor - pensionar, judeţul Prahova.

Manole N. Tudor - pensionar, judeţul Prahova.

Isac Valter - planificator la Comitetul de Stat al Planificării.

Dumitru Zahiu - pensionar, Bucureşti.

XX. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a V-a tovarăşilor:

Ion E. Banu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Matilda I. Bira - pensionară, judeţul Covasna.

Gheorghe I. Cojocaru - pensionar, judeţul Iaşi.

Maria I. Dudaş - pensionară, judeţul Covasna.

Iozef Nagy Farkaş - pensionar, judeţul Covasna.

Vasile Gavrilescu - pensionar, judeţul Iaşi.

Ilona N. Huszar - pensionară, judeţul Mureş.

Barbola I. Halsz - pensionară, judeţul Mureş.

Zsuzsa S. Lazăr - pensionară, judeţul Covasna.

Zoltan I. Lustig - şef de serviciu la Uzina textilă, judeţul Covasna.

Mira Moscovici - redactor la Centrul de documentare al Ministerului Muncii.

Matias Pincu - director adjunct la Trustul de panificaţie, judeţul Iaşi.

Gyula M. Peter - pensionar, judeţul Covasna.

Petre Gh. Radu - instructor la C.C. al P.C.R.

Lazăr A. Szocs - pensionar, judeţul Covasna.

Imre I. Solomon - tîmplar, judeţul Covasna.

Spiru Stănescu - pensionar, judeţul Iaşi.

Cleopatra St. Voinea - pensionară, judeţul Dîmboviţa.

Ana I. Varga - pensionară, judeţul Covasna.

XXI. Ordinul 23 August clasa a V-a tovarăşilor:

Ladislau Gonda - pensionar, judeţul Bihor.

Zsarko S. Ianoşev - pensionar, judeţul Timiş.

Raşela Kaminer - pensionară, judeţul Iaşi.

Malca Leonte - croitor la Fabrica de tricotaje, judeţul Iaşi.

Pascu I. Lepădatu - pensionar, judeţul Timiş.

Ivăşcanu Elena Marinescu - pensionară, Bucureşti.

Simion G. Munteanu - pensionar, judeţul Timiş.

Ion G. Roşu - pensionar, judeţul Dîmboviţa.

Albert Szabo - director adjunct la Întreprinderea de legume şi fructe, sector 8.

Constanţa S. Stan - activistă la Consiliul Naţional al Femeilor.

Iuliu V. Stamboly - pensionar, judeţul Timiş.

Gheorghe Surugiu - pensionar, judeţul Iaşi.

Osias Stendler - pensionar, judeţul Suceava.

Istvan Udvari - pensionar, judeţul Bihor.

XXII. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a V-a tovarăşilor:

Alexandru M. Barna - pensionar, judeţul Timiş.

Iosif I. Cotoţ - pensionar, judeţul Hunedoara.

Constantin Chifor - pensionar, Bucureşti.

Margareta D. Ehrenfeld - pensionară, judeţul Timiş.

Rozalia I. Gere - pensionară, judeţul Timiş.

Mihai V. Gere - pensionar, judeţul Timiş.

Eva I. Rangheţ - pensionară, judeţul Timiş.

se încarcă...