Back

Parlamentul României

Legea nr. 84/2004 pentru înfiinţarea unor comune

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10.04.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se aprobă înfiinţarea unor comune în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Botoşani, Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.

(2) Componenţa şi satele reşedinţe ale comunelor înfiinţate potrivit alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Componenţa şi satele reşedinţe ale comunelor existente, ca urmare a reorganizării acestora conform alin. (1), sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. -

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comunele înfiinţate conform art. 1, gestionarea activităţilor curente se asigură de câte doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de câte un secretar numit de prefect, în condiţiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunelor înfiinţate.

Art. 3. -

(1) Consiliile judeţene şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi consiliile locale ale comunelor şi oraşelor reorganizate, repartizează veniturile şi cheltuielile actualelor bugete ale acestora între localităţile nou-înfiinţate şi cele reorganizate conform art. 1 alin. (2).

(2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunelor înfiinţate se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale delegate ale acestora, iar echilibrarea bugetelor locale se realizează pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita creditelor bugetare aprobate, în anul 2004, pentru judeţul din care fac parte.

(3) Bugetul pe anul 2004 al fiecărei comune înfiinţate se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului respectiv.

(4) Operaţiunile de predare-primire a patrimoniului comunelor nou-înfiinţate se fac pe bază de protocoale încheiate între fiecare dintre primarii comunelor şi oraşelor care se reorganizează şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei înfiinţate.

Art. 4. -

Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comunele şi oraşele care se reorganizează vor funcţiona în componenţa avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. -

(1) Comunei reorganizate Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava, i se atribuie denumirea Ilişeşti.

(2) Comunei reorganizate Târgu Frumos, judeţul Iaşi, i se atribuie denumirea Ion Neculce.

(3) Comunei înfiinţate prin preluarea satului Vităneşti de la comuna Optaşi-Măgura, judeţul Olt, i se atribuie denumirea Sârbii-Măgura.

(4) Comunei reorganizate Brusturi-Drăgăneşti, judeţul Neamţ, i se atribuie denumirea Brusturi.

(5) Denumirea comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu, se schimbă în Isvoarele.

Art. 6. -

Satul Beteşti din componenţa comunei Mugeni, judeţul Harghita, trece în componenţa oraşului Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita, ca localitate componentă.

Art. 7. -

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 8. -

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 5 aprilie 2004.

Nr. 84.

ANEXA Nr. 1

COMUNELE ÎNFIINŢATE

Judeţul Comuna înfiinţată Comuna sau oraşul de unde provin
Denumirea Satele componente
1 2 3 4
ALBA Cut 1. Cut Câlnic
ARAD Dorobanţi 1. Dorobanţi Curtici
Frumuşeni 1. Frumuşeni Fântânele
2. Aluniş
Zădăreni 1. Zădăreni Felnac
2. Bodrogu Nou
ARGEŞ Bughea de Sus 1. Bughea de Sus Albeştii de Muscel
BACĂU Sărata 1. Sărata Nicolae Bălcescu
BOTOŞANI 2. Bălţata
Blândeşti 1. Blândeşti Suliţa
2. Cerchejeni
3. Şoldăneşti
BRAŞOV Drăguş 1. Drăguş Viştea
CONSTANŢA Cuza Vodă 1. Cuza Vodă Castelu
Saligny 1. Saligny Mircea Vodă
2. Făclia
3. Ştefan cel Mare
COVASNA Bixad 1. Bixad Malnaş
Micfalău 1. Micfalău Malnaş
DOLJ Catane 1. Catane Negoi
2. Catanele Noi
Cârcea 1. Cârcea Coşoveni
Cârna 1. Cârna Goicea
Coţofenii din Faţă 1. Coţofenii din Faţă Almăj
2. Beharca
Dobroteşti 1. Dobroteşti Amărăştii de Sus
2. Nisipuri
Galiciuica 1. Galiciuica Giubega
Ghidici 1. Ghidici Piscu Vechi
Ghindeni 1. Ghindeni Malu Mare
Întorsura 1. Întorsura Radovan
Pleşoi 1. Pleşoi Predeşti
2. Cârstovani
3. Frasin
4. Milovan
Rojişte 1. Rojişte Bratovoeşti
2. Tâmbureşti
Tălpaş 1. Tălpaş Fărcaş
2. Mofleşti
3. Nistoi
4. Puţinei
5. Soceni
GALAŢI Negrileşti 1. Negrileşti Munteni
2. Slobozia Blăneasa
Poiana 1. Poiana Nicoreşti
2. Vişina
GIURGIU Cosoba 1. Cosoba Joiţa
Herăşti 1. Herăşti Hotarele
2. Miloşeşti
Izvoarele 1. Izvoarele Hotarele
2. Teiuşu
Săbăreni 1. Săbăreni Joiţa
HARGHITA Ciceu 1. Ciceu Siculeni
2. Ciaracio
Leliceni 1. Leliceni Sâncrăieni
2. Fitod
3. Hosasău
4. Misentea
Porumbeni 1. Porumbenii Mari Mugeni
2. Porumbenii Mici
Racu 1. Racu Siculeni
2. Satu Nou
Satu Mare 1. Satu Mare Brădeşti
Sântimbru 1. Sântimbru Sâncrăieni
2. Sântimbru-Băi
IALOMIŢA Borăneşti 1. Borăneşti Coşereni
2. Sinteşti
Bueşti 1. Bueşti Albeşti
Maia 1. Maia Brazii
Ograda 1. Ograda Bucu
Roşiori 1. Roşiori Moviliţa
IAŞI Balş 1. Balş Târgu Frumos
2. Boureni
3. Coasta Măgurii
Costeşti 1. Costeşti Târgu Frumos
2. Giurgeşti
Drăguşeni 1. Drăguşeni Şcheia
2. Frenciugi
Fântânele 1. Fântânele Focuri
Hărmăneşti 1. Hărmăneştii Vechi Todireşti
2. Boldeşti
3. Hărmăneştii Noi
Răchiteni 1. Răchiteni Mirceşti
2. Izvoarele
3. Ursăreşti
Roşcani 1. Rădeni Trifeşti
2. Roşcani
Valea Lupului 1. Valea Lupului Rediu
MARAMUREŞ Coaş 1. Coaş Săcălăşeni
2. Întrerâuri
Coltău 1. Coltău Săcălăşeni
2. Cătălina
Gârdani 1. Gârdani Sălsig
Onceşti 1. Onceşti Bârsana
MEHEDINŢI Braniştea 1. Braniştea Vânători
2. Goanţa
Vrata 1. Vrata Gârla Mare
MUREŞ Corunca 1. Corunca Livezeni
2. Bozeni
Sărăţeni 1. Sărăţeni Sovata*)
NEAMŢ Drăgăneşti 1. Drăgăneşti Brusturi-Drăgăneşti
2. Orţăşti
3. Râşca
4. Şoimăreşti
Pânceşti 1. Pânceşti Poienari
2. Ciurea
3. Holm
4. Tălpălăi
5. Patricheni
Gâdinţi 1. Gâdinţi Sagna
OLT Călui 1. Călui Oboga
2. Gura Căluiu
Găvăneşti 1. Găvăneşti Baldovineşti
2. Băleasa
3. Broşteni
4. Dâmburile
Ghimpeţeni 1. Ghimpeţeni Nicolae Titulescu
2. Ghimpeţenii Noi
Grădinile 1. Grădinile Studina
2. Arvăteasca
3. Plăviceanca
Gura Padinii 1. Gura Padinii Orlea
2. Satu Nou
Ipoteşti 1. Ipoteşti Milcov
Osica de Jos 1. Osica de Jos Dobrun
2. Bobu
Sârbii-Măgura 1. Vităneşti Optaşi-Măgura
Vişina Nouă 1. Vişina Nouă Vădastra
PRAHOVA Cocorăştii Colţ 1. Cocorăştii Colţ Măneşti
2. Cheşnoiu
3. Cocorăştii Grind
4. Colţu de Jos
5. Ghioldum
6. Perşunari
7. Piatra
8. Satu de Sus
Olari 1. Olari Gherghiţa
2. Fânari
3. Olarii Vechi
Vadu Săpat 1. Vadu Săpat Fântânele
2. Ghinoaica
3. Ungureni
SATU MARE Agriş 1. Agriş Botiz
2. Ciuperceni
Ciumeşti 1. Ciumeşti Sanislău
2. Berea
3. Viişoara
SIBIU Boiţa 1. Boiţa Tălmaciu*)
2. Lazaret
3. Lotrioara
4. Paltin
SUCEAVA Bălăceana 1. Bălăceana Ciprian Porumbescu
Ciprian Porumbescu 1. Ciprian Porumbescu Ciprian Porumbescu
Hârtop 1. Hârtop Preuteşti
Voitinel 1. Voitinel Gălăneşti
TELEORMAN Beciu 1. Beciu Plopii-Slăviteşti
2. Bârseştii de Jos
3. Smârdan
Beuca 1. Beuca Drăcşenei
2. Plopi
Dracea 1. Dracea Crângu
2. Florica
3. Zlata
Fântânele 1. Fântânele Suhaia
Frăsinet 1. Frăsinet Băbăiţa
2. Clăniţa
Purani 1. Puranii de Sus Siliştea
2. Purani
Saelele 1. Saelele Lunca
2. Pleaşov
Uda-Clocociov 1. Uda-Clocociov Slobozia Mândra
2. Uda-Paciurea
TIMIŞ Birda 1. Birda Gătaia
2. Berecuţa
3. Mânăstire
4. Sângeorge
Checea 1. Checea Cenei
Dudeştii Noi 1. Dudeştii Noi Becicherecu Mic
Fibiş 1. Fibiş Maşloc
Ghilad 1. Ghilad Ciacova
2. Gad
Gottlob 1. Gottlob Lovrin
2. Vizejdia
Iecea Mare 1. Iecea Mare Cărpiniş
Parţa 1. Parţa Şag
Pădureni 1. Pădureni Jebel
Saravale 1. Saravale Sânpetru Mare
Şandra 1. Şandra Biled
2. Uihei
Tomnatic 1. Tomnatic Lovrin
VASLUI Ciocani 1. Ciocani Perieni
2. Crâng
3. Crângu Nou
4. Podu Petriş
Cozmeşti 1. Băleşti Deleşti
2. Cozmeşti
3. Fâstâci
4. Hordileşti
Dodeşti 1. Dodeşti Viişoara
2. Urdeşti
Fereşti 1. Fereşti Văleni
Muntenii de Sus 1. Muntenii de Sus Tanacu
2. Satu Nou
Pochidia 1. Pochidia Tutova
2. Borodeşti
3. Satu Nou
4. Sălceni
Puşcaşi 1. Puşcaşi Laza
2. Poiana lui Alexa
3. Teişoru
4. Valea Târgului
VÂLCEA Diculeşti 1. Băbeni-Olteţu Făureşti
2. Budeşti
3. Colelia
4. Diculeşti
Lăcusteni 1. Contea Zătreni
2. Găneşti
3. Lăcusteni
4. Lăcustenii de Jos
5. Lăcustenii de Sus
VRANCEA Bilieşti 1. Bilieşti Suraia
Gologanu 1. Gologanu Milcovul
Obrejiţa 1. Obrejiţa Tâmboeşti
Răstoaca 1. Răstoaca Milcovul

*) Oraşe din care se desprind unele comune.

ANEXA Nr. 2

COMUNELE REORGANIZATE

Judeţul Comuna reorganizată Comuna înfiinţată prin reorganizare
Denumirea Satele componente
1 2 3 4
ALBA Câlnic 1. Câlnic Cut
2. Deal
ARAD Fântânele 1. Fântânele Frumuşeni
2. Tisa Nouă
Felnac 1. Felnac Zădăreni
2. Călugăreni
ARGEŞ Albeştii de Muscel 1. Albeşti Bughea de Sus
2. Cândeşti
BACĂU Nicolae Bălcescu 1. Nicolae Bălcescu Sărata
2. Buchila
3. Galbeni
4. Lărguţa
5. Valea Seacă
BRAŞOV Viştea 1. Viştea de Jos Drăguş
2. Olteţ
3. Rucăr
4. Viştea de Sus
5. Viştişoara
BOTOŞANI Suliţa 1. Suliţa Blândeşti
2. Cheliş
3. Dracşani
CONSTANŢA Castelu 1. Castelu Cuza Vodă
2. Nisipari
Mircea Vodă 1. Mircea Vodă Saligny
2. Gherghina
3. Satu Nou
4. Ţibrinu
COVASNA Malnaş 1. Malnaş Bixad
2. Malnaş-Băi
3. Valea Zălanului Micfalău
DOLJ Almăj 1. Almăj Coţofenii din Faţă
2. Bogea
3. Moşneni
4. Şitoaia
Amărăştii de Sus 1. Amărăştii de Sus Dobroteşti
2. Zvorsca
Bratovoeşti 1. Bratovoeşti Rojişte
2. Bădoşi
3. Georocu Mare
4. Prunet
Coşoveni 1. Coşoveni Cârcea
Fărcaş 1. Fărcaş Tălpaş
2. Amărăşti
3. Golumbelu
4. Golumbu
5. Plopu-Amărăşti
Giubega 1. Giubega Galiciuica
Goicea 1. Goicea Cârna
Malu Mare 1. Malu Mare Ghindeni
2. Preajba
Negoi 1. Negoi Catane
Piscu Vechi 1. Piscu Vechi Ghidici
2. Pisculeţ
Predeşti 1. Predeşti Pleşoi
2. Bucicani
3. Predeştii Mici
Radovan 1. Radovan Întorsura
2. Fântânele
3. Târnava
GALAŢI Munteni 1. Munteni Negrileşti
2. Frunzeasca
3. Ţigăneşti
4. Ungureni
Nicoreşti 1. Nicoreşti Poiana
2. Braniştea
3. Coasta Lupei
4. Dobrineşti
5. Fântâni
6. Grozăveşti
7. Ionăşeşti
8. Mălureni
9. Piscu Corbului
10. Sârbi
GIURGIU Hotarele 1. Hotarele Herăşti
Isvoarele
Joiţa 1. Joiţa Cosoba
2. Bâcu Săbăreni
HARGHITA Brădeşti 1. Brădeşti Satu Mare
2. Târnoviţa
Mugeni 1. Mugeni Porumbeni
2. Aluniş
3. Beta
4. Dejuţiu
5. Dobeni
6. Lutiţa
7. Mătişeni
8. Tăietura
Sâncrăieni 1. Sâncrăieni Leliceni
Sântimbru
Siculeni 1. Siculeni Ciceu
Racu
IALOMIŢA Albeşti 1. Albeşti Bueşti
2. Bataluri
3. Marsilieni
Brazii 1. Brazii Maia
2. Movileanca
3. Răsimnicea
Bucu 1. Bucu Ograda
Coşereni 1. Coşereni Borăneşti
Moviliţa 1. Moviliţa Roşiori
2. Biţina-Pământeni
3. Biţina-Ungureni
IAŞI Focuri 1. Focuri Fântânele
Mirceşti 1. Mirceşti Răchiteni
2. Iugani
Rediu 1. Rediu Valea Lupului
2. Breazu
3. Horleşti
4. Tăuteşti
Şcheia 1. Şcheia Drăguşeni
2. Căueşti
3. Cioca-Boca
4. Poiana Şcheii
5. Satu Nou
Târgu Frumos*) 1. Buznea Balş
2. Dădeşti Costeşti
3. Găneşti
4. Ion Neculce
5. Prigoreni
6. Războieni
Todireşti 1. Todireşti Hărmăneşti
2. Băiceni
3. Stroeşti
Trifeşti 1. Trifeşti Roşcani
2. Hermeziu
3. Vladomira
4. Zaboloteni
MARAMUREŞ Bârsana 1. Bârsana Onceşti
2. Năneşti
Săcălăşeni 1. Săcălăşeni Coaş
2. Coruia Coltău
3. Culcea
Sălsig 1. Sălsig Gârdani
MEHEDINŢI Gârla Mare 1. Gârla Mare Vrata
Vânători 1. Vânători Braniştea
2. Roşiori
MUREŞ Livezeni 1. Livezeni Corunca
2. Bozeni
3. Ivăneşti
4. Poieniţa
5. Sânişor
Sovata**) Sovata**) Sărăţeni
NEAMŢ Poienari 1. Poienari Pânceşti
2. Bunghi
3. Săcăleni
Sagna 1. Sagna Gâdinţi
2. Luţca
3. Vulpăşeşti
Brusturi-Drăgăneşti 1. Brusturi Drăgăneşti
2. Groşi
3. Poiana
4. Târzia
OLT Baldovineşti 1. Baldovineşti Găvăneşti
2. Gubandru
3. Pietriş
Dobrun 1. Dobrun Osica de Jos
2. Chilii
3. Roşienii Mari
4. Roşienii Mici
5. Ulmet
Milcov 1. Ulmi Ipoteşti
2. Milcovu din Deal
3. Milcovu din Vale
4. Stejaru
Nicolae Titulescu 1. Nicolae Titulescu Ghimpeţeni
Oboga 1. Oboga Călui
Optaşi-Măgura 1. Optaşi Sârbii-Măgura
Orlea 1. Orlea Gura Padinii
2. Orlea Nouă
Studina 1. Studina Grădinile
2. Studiniţa
Vădastra 1. Vădastra Vişina Nouă
PRAHOVA Fântânele 1. Fântânele Vadu Săpat
2. Bozieni
Gherghiţa 1. Gherghiţa Olari
2. Independenţa
3. Malamuc
4. Ungureni
Măneşti 1. Măneşti Cocorăştii Colţ
2. Băltiţa
3. Coada Izvorului
4. Gura Crivăţului
5. Zalhanaua
SATU MARE Botiz 1. Botiz Agriş
Sanislău 1. Sanislău Ciumeşti
2. Horea
3. Marna Nouă
SIBIU Tălmaciu**) Tălmaciu**) Boiţa
SUCEAVA Gălăneşti 1. Gălăneşti Voitinel
2. Hurjuieni
Ciprian Porumbescu 1. Ilişeşti Bălăceana
2. Braşca Ciprian
Porumbescu
Preuteşti 1. Preuteşti Hârtop
2. Arghira
3. Basarabi
4. Bahna Arin
5. Huşi
6. Leucuşeşti
TELEORMAN Băbăiţa 1. Băbăiţa Frăsinet
2. Merişani
Crângu 1. Crângu Dracea
2. Secara
Drăcşenei 1. Drăcşenei Beuca
2. Drăcşani
3. Odobeasca
4. Satul Vechi
Plopii-Slăviteşti 1. Plopii-Slăviteşti Beciu
2. Brâncoveanca
3. Dudu
Lunca 1. Lunca Saelele
2. Prundu
Siliştea 1. Siliştea Purani
2. Buteşti
3. Siliştea Mică
Slobozia Mândra 1. Slobozia Mândra Uda-Clocociov
Suhaia 1. Suhaia Fântânele
TIMIŞ Becicherecu Mic 1. Becicherecu Mic Dudeştii Noi
Biled 1. Biled Şandra
Cărpiniş 1. Cărpiniş Iecea Mare
2. Iecea Mică
Cenei 1. Cenei Checea
2. Bobda
Ciacova 1. Ciacova Ghilad
2. Cebza
3. Macedonia
4. Obad
5. Petroman
Gătaia 1. Gătaia Birda
2. Butin
3. Percosova
4. Sculia
5. Şemlacu Mare
6. Şemlacu Mic
Jebel 1. Jebel Pădureni
Lovrin 1. Lovrin Gottlob
Tomnatic
Maşloc 1. Maşloc Fibiş
2. Alioş
3. Remetea Mică
Sânpetru Mare 1. Sânpetru Mare Saravale
2. Igriş
Şag 1. Şag Parţa
VASLUI Deleşti 1. Deleşti Cozmeşti
2. Albeşti
3. Fundătura
4. Hârsova
5. Mânăstirea
6. Răduieşti
Laza 1. Laza Puşcaşi
2. Bejeneşti
3. Râşniţa
4. Sauca
Tanacu 1. Tanacu Muntenii de Sus
2. Beneşti
Perieni 1. Perieni Ciocani
Tutova 1. Tutova Pochidia
2. Bădeana
3. Ciortolom
4. Coroiu
5. Criveşti
6. Vizureni
Văleni 1. Văleni Fereşti
2. Moara Domnească
Viişoara 1. Viişoara Dodeşti
2. Halta Dodeşti
3. Văleni
4. Viltoteşti
VÂLCEA Făureşti 1. Mileşti Diculeşti
2. Bungeţani
3. Făureşti
4. Găineşti
5. Mărcuşu
Zătreni 1. Zătreni Lăcusteni
2. Butanu
3. Ciorteşti
4. Dealu Glămeia
5. Dealu Văleni
6. Făureşti
7. Mănicea
8. Mecea
9. Olteţu
10. Săşcioara
11. Stanomiru
12. Valea Văleni
13. Văleni
14. Zătrenii de Sus
VRANCEA Milcovul 1. Milcovul Răstoaca
2. Lămoteşti Gologanu
Suraia 1. Suraia Bilieşti
Tâmboeşti 1. Tâmboeşti Obrejiţa
2. Pădureni
3. Pietroasa
4. Slimnic
5. Trestieni

*) Reşedinţa comunei Târgu Frumos este în oraşul Târgu Frumos.

**) Oraşe din care se desprind unele comune.

se încarcă...