0
Back

Preşedintele României

Decretul nr. 1103/2004 privind conferirea unor decoraţii*)

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,06 Lei

În vigoare de la 13.12.2004

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1182 din 13.12.2004.

Mergi la art.

*) Decretul este reprodus în facsimil.

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6, ale art. 8 şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului,

pentru activitatea deosebită desfăşurată în vederea bunei funcţionări a transporturilor feroviare, rutiere, aeriene şi maritime, pentru contribuţiile şi meritele avute în domeniul dezvoltării construcţiilor şi asigurării unor condiţii favorabile dezvoltării turismului, cu ocazia Zilei Naţionale a României,

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se conferă Ordinul naţional "Steaua României" în grad de Cavaler:

1. domnului Lăpădat Romu Marius Ionel, Director general, Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.;

2. domnului Moldoveanu Gheorghe, Director general, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A.;

3. domnului Orbescu Ioan, Secretar general al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

4. domnului Voicu Marin, Şef executiv al auditului intern, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA".

Art. 2. -

Se conferă Ordinul naţional "Serviciul Credincios" în grad de Cavaler:

1. domnului Donciu Bogdan, Director general, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA";

2. doamnei Dumitru Manuela Greta, Director general, Direcţia Generală Relaţii cu Mass-Media;

3. domnului Fati Mircea, Şef divizie comercial, SNTFM "CFR Marfă" Central sucursala Cluj;

4. domnului Rădoi Stoian Ion, Subinginer, Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.;

5. doamnei Rotăriţă Felicia, Director de cabinet, cabinetul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;

6. domnului Şelaru Ion, Consilier personal al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

Art. 3. -

Se conferă Ordinul naţional pentru Merit în grad de Cavaler:

1. domnului Banciu Dan Mihai, Consilier personal al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;

2. doamnei Ciobanovschi Nely-Silvia, Director general adjunct relaţii financiare externe, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;

3. domnului Corneanu Bogdan Dragoş, Director General, Direcţia Generală Activităţi Patrimoniale şi Protocol;

4. domnului Costache Daniel George, Director general, S.C. INCERTRANS S.A.;

5. domnului Frînculescu Valeriu Otelo, Şef divizie, SNTFM "CFR Marfă" Central sucursala Bucureşti;

6. domnului Niţă Ştefan, Director - Direcţia Tehnică, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA";

7. domnului Panait Dinu, Consilier personal al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;

8. domnului Petrescu Aurel, Director general adjunct economic, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;

9. domnului Pricopi Ionel Adrian, Consilier personal al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;

10. domnului Reiss Robert, Consilier, SNTFM "CFR Marfă" Central sucursala Craiova;

11. doamnei Şerbănescu Maria, Şef serviciu, Direcţia Generală Resurse Umane.

Art. 4. -

Se conferă Ordinul "Virtutea Aeronautici" în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:

1. domnului Barbu Constantin, Pilot elicopter, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";

2. domnului Bistreanu Tudor, Director general, Aeroclubul României;

3. domnului Botezatu Aurelian, Director general, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";

4. domnului Buruiană Maxim Mircea, Cadru didactic, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă;

5. domnului Ciobanu Sorinel, Director general, S.N. "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa" - S.A.;

6. domnului Marinescu Adrian, Director general, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă;

7. doamnei Odobescu Rodica, Director general, S.C. "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.;

8. domnului Răican Costin, Pilot comandant instructor, S.C. "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.;

9. domnului Tenie Petru, Director operaţiuni zbor, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".

Art. 5. -

Se conferă Ordinul "Virtutea Maritimă" în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:

1. domnului Anghel Valerică, Director general, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi - R.A.;

2. doamnei Dobre Aurelia, Director general, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu;

3. domnului Duma Ambroziu, Director siguranţă şi securitate navală, Autoritatea Navală Română-ANR;

4. domnului Mutu Dumitru, Director general, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. Constanţa;

5. domnului Nicolau Gheorghe, Director general, Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa;

6. domnului Olteanu Mircea, Şef birou, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A.;

7. domnului Pascale Dinu Dan Theodor, Şef serviciu, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A;

8. domnului Popa Florin, Director general, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi;

9. domnului Udrea Mircea Tinel, Director general, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...