Back

Preşedintele României

Decretul nr. 1103/2004 privind conferirea unor decoraţii*)

În vigoare de la 13.12.2004

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

*) Decretul este reprodus în facsimil.

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6, ale art. 8 şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului,

pentru activitatea deosebită desfăşurată în vederea bunei funcţionări a transporturilor feroviare, rutiere, aeriene şi maritime, pentru contribuţiile şi meritele avute în domeniul dezvoltării construcţiilor şi asigurării unor condiţii favorabile dezvoltării turismului, cu ocazia Zilei Naţionale a României,

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se conferă Ordinul naţional "Steaua României" în grad de Cavaler:

1. domnului Lăpădat Romu Marius Ionel, Director general, Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.;

2. domnului Moldoveanu Gheorghe, Director general, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A.;

3. domnului Orbescu Ioan, Secretar general al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

4. domnului Voicu Marin, Şef executiv al auditului intern, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA".

Art. 2. -

Se conferă Ordinul naţional "Serviciul Credincios" în grad de Cavaler:

1. domnului Donciu Bogdan, Director general, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA";

2. doamnei Dumitru Manuela Greta, Director general, Direcţia Generală Relaţii cu Mass-Media;

3. domnului Fati Mircea, Şef divizie comercial, SNTFM "CFR Marfă" Central sucursala Cluj;

4. domnului Rădoi Stoian Ion, Subinginer, Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.;

5. doamnei Rotăriţă Felicia, Director de cabinet, cabinetul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;

6. domnului Şelaru Ion, Consilier personal al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

Art. 3. -

Se conferă Ordinul naţional pentru Merit în grad de Cavaler:

1. domnului Banciu Dan Mihai, Consilier personal al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;

2. doamnei Ciobanovschi Nely-Silvia, Director general adjunct relaţii financiare externe, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;

3. domnului Corneanu Bogdan Dragoş, Director General, Direcţia Generală Activităţi Patrimoniale şi Protocol;

4. domnului Costache Daniel George, Director general, S.C. INCERTRANS S.A.;

5. domnului Frînculescu Valeriu Otelo, Şef divizie, SNTFM "CFR Marfă" Central sucursala Bucureşti;

6. domnului Niţă Ştefan, Director - Direcţia Tehnică, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA";

7. domnului Panait Dinu, Consilier personal al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;

8. domnului Petrescu Aurel, Director general adjunct economic, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;

9. domnului Pricopi Ionel Adrian, Consilier personal al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;

10. domnului Reiss Robert, Consilier, SNTFM "CFR Marfă" Central sucursala Craiova;

11. doamnei Şerbănescu Maria, Şef serviciu, Direcţia Generală Resurse Umane.

Art. 4. -

Se conferă Ordinul "Virtutea Aeronautici" în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:

1. domnului Barbu Constantin, Pilot elicopter, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";

2. domnului Bistreanu Tudor, Director general, Aeroclubul României;

3. domnului Botezatu Aurelian, Director general, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";

4. domnului Buruiană Maxim Mircea, Cadru didactic, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă;

5. domnului Ciobanu Sorinel, Director general, S.N. "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa" - S.A.;

6. domnului Marinescu Adrian, Director general, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă;

7. doamnei Odobescu Rodica, Director general, S.C. "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.;

8. domnului Răican Costin, Pilot comandant instructor, S.C. "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.;

9. domnului Tenie Petru, Director operaţiuni zbor, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".

Art. 5. -

Se conferă Ordinul "Virtutea Maritimă" în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:

1. domnului Anghel Valerică, Director general, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi - R.A.;

2. doamnei Dobre Aurelia, Director general, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu;

3. domnului Duma Ambroziu, Director siguranţă şi securitate navală, Autoritatea Navală Română-ANR;

4. domnului Mutu Dumitru, Director general, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. Constanţa;

5. domnului Nicolau Gheorghe, Director general, Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa;

6. domnului Olteanu Mircea, Şef birou, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A.;

7. domnului Pascale Dinu Dan Theodor, Şef serviciu, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A;

8. domnului Popa Florin, Director general, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi;

9. domnului Udrea Mircea Tinel, Director general, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.

Art. 6. -

Se conferă Crucea naţională "Serviciul Credincios" Clasa a III-a:

1. domnului Alexandrescu Florea Vasile, Mecanic Ajutor, SCTMB "METROREX";

2. doamnei Alexandru Ecaterina Rozalia, Secretar personal, Cabinet ministru;

3. domnului Butuc Cr. Costel, Operator II, SNTFC "CFR Călători" Aparatul central al Regionalei de transport feroviar de călători Constanţa;

4. domnului Chiţea Liviu, Şef serviciu ODF, R.A. ROMATSA - Administraţia Centrală, DOP;

5. domnului Constantin Gheorghe Cornel, Maistru II, SCTMB "METROREX";

6. doamnei Constantin Luciea, Casier cf. verificator, SNTFC "CFR Călători" Staţia CF Galaţi;

7. domnului Crisu Cicerone Florian Misu, Operator mişcare, SCTMB "METROREX";

8. domnului Demian I. Emil, Mecanic instructor, SNTFC "CFR Călători" Depoul de locomotive Braşov;

9. domnului Doboş I. Ioan Flaviu, Şef staţie II, SNTFC "CFR Călători" Staţia CF Bistriţa Nord;

10. domnului Donciu V. Constantin, Maistru, SNTFC "CFR Călători" Revizia de vagoane Iaşi;

11. doamnei Domenico Alexandra, Referent, Direcţia Generală Relaţii cu Mass-Media;

12. domnului Holhoş Ciprian Mihai, Secretar personal, Cabinet ministru;

13. domnului Irimie Adrian, Supervizor Centru, R.A. ROMATSA - DR BUCUREŞTI - ACC Bucureşti;

14. domnului Neagu A. Ioan Jenel, Tehnician I, SNTFC "CFR Călători" Depoul de locomotive Timişoara;

15. domnului Onofrei Victor, Director, R.A. ROMATSA - DR CONSTANŢA;

16. domnului Pantelimonescu Gheorghe Andrei, Revizor tehnic vagoane, SNTFC "CFR Călători" Revizia de vagoane Buc. Griviţa;

17. domnului Rădulescu Răzvan Constantin, Operator I, SNTFM "CFR Marfă" Central Sucursală Bucureşti;

18. domnului Sima Tomiţă, Tehnician specialist, SNTFC "CFR Călători" Aparatul central al Regionalei de transport feroviar de călători Craiova;

19. doamnei Raciu Oprea-Georgeta, Tehnician A, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;

20. doamnei Tarlungeanu Steluta, Tehnician A, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.

Art. 7. -

Se conferă Medalia naţională "Serviciul Credincios" Clasa a III-a:

1. doamnei Aluasi Claudia, Tehnician I, SNTFM "CFR Marfă" Central Sucursala Cluj;

2. domnului Anghel Ioan, Mecanic locomotivă, SNTFM "CFR Marfă" Depoul Bucureşti Triaj - Bucureşti;

3. domnului Badea St. Ion Niculin, Tehnician I, SNTFC "CFR Călători" Staţia Craiova;

4. domnului Balamaci Nicolae, Supervizor echipă, R.A. ROMATSA - DR BUCUREŞTI - ACC Bucureşti;

5. domnului Basulescu Nicolae, Revizor tehnic vagoane II, SNTFM "CFR Marfă" Post Revizie Vagoane Arad - Timişoara;

6. domnului Buzea Iordache, Referent, Direcţia Generală Relaţii cu Mass-Media - SIRP;

7. domnului Caragea Constantin, DSNA Bucureşti Controlor Trafic Aerian, R.A. ROMATSA - DSNA Bucureşti;

8. domnului Căprărin Marian Daniel, Referent, Direcţia Generală Resurse Umane;

9. domnului Chifor Nicolae, Mecanic locomotivă I, SNTFM "CFR Marfă" Depoul Dej Triaj - Cluj;

10. domnului Corneanu Marin Miluca, Operator I, SNTFM "CFR Marfă" Centrul Comercial Suceava - Iaşi;

11. domnului Cristea Timoftei Gheorghe, Mecanic Instructor, SCTMB "METROREX";

12. doamnei Dinu Luiza, Tehnician A, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;

13. domnului Dolhescu Anghel, Mecanic locomotivă, SNTFM "CFR Marfă" Depoul Craiova - Craiova;

14. domnului Dragan Liviu Dinorean, Şef tură M, SNTFM "CFR Marfă" Staţia Curtici - Timişoara;

15. doamnei Ferariu Verginia, Referent, Direcţia Generală Resurse Umane - Sps;

16. doamnei Florea C. Doina, Casier CF, SNTFC "CFR Călători" Staţia Bucureşti Basarab;

17. domnului Ghita Dumitru Nichifor, Şef Echipă Lucrări Artă I, SCTMB "METROREX";

18. doamnei Iliescu Silvia, Referent, Direcţia Generală Economică şi Buget;

19. doamnei Ilina Aurel Maria Nicoleta, Controlor Acces Metrou, SCTMB "METROREX";

20. domnului Ivan I. Niculae, Operator II, SNTFC "CFR Călători" Aparatul central al Regionalei de transport feroviar de călători Constanţa;

21. domnului Jipa Constantin, Tehnician, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;

22. doamnei Manolescu Viorica, Referent, Direcţia Generală Resurse Umane;

23. domnului Matei N. Gheorghe, Maistru I, SNTFC "CFR Călători" Revizia de vagoane Timişoara;

24. domnului Matei I. Vasile, Manevrant vagoane, SNTFC "CFR Călători";

25. domnului Mihalcea Nicu, Mecanic locomotivă I, SNTFM "CFR Marfă" Depoul Buzău - Galaţi;

26. domnului Militaru Tudor, Mecanic instructor, SNTFM "CFR Marfă" Remiză Port - Constanţa;

27. doamnei Minescu Mariana, Magaziner şef tură trz., SNTFM "CFR Marfă" Staţia Bucureşti Triaj - Bucureşti;

28. domnului Mita Ghe. Adrian, Şef tură, SNTFC "CFR Călători" Revizia de vagoane Galaţi;

29. domnului Niculescu Constantin, Referent, R.A. ROMATSA - DSNA BUCUREŞTI Secţia PNA/CNS;

30. domnului Picu Marin Marin, Mecanic REM, SCTMB "METROREX";

31. domnului Seifar Marin, Şef tură M, SNTFM "CFR Marfă" Staţia Braşov Triaj - Braşov;

32. domnului Simion Velisare, Inspector personal, SNTFM "CFR Marfă" Remiza Dr. T. Severin;

33. domnului Simulescu Gheorghe, Revizor tehnic vagoane, SNTFM "CFR Marfă" Revizia Vag. Dr. T. Severin - Craiova;

34. domnului Sulugiuc I. Stefan, Revizor tehnic vagoane, SNTFC "CFR Călători" Revizia de vagoane Braşov;

35. domnului Ştirbu Horea, inspector de specialitate II, SNTFM "CFR Marfă" Central Sucursala Timişoara;

36. domnului Tiboca Dumitru, Revizor tehnic vagoane, SNTFM "CFR Marfă" Revizia de Vagoane Dej Triaj - Cluj;

37. domnului Tico P. Ovidiu, Mecanic locomotivă, SNTFC "CFR Călători" Depoul CF Cluj Napoca;

38. doamnei Truica Virginica, Tehnician A, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;

39. domnului Ududec T. Ioan, Mecanic instructor, SNTFC "CFR Călători" Depoul de locomotive Iaşi.

se încarcă...