Back

Guvernul României

Statutul din 16.08.2002 al Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Bistriţa - S.A.

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,09 Lei

În vigoare de la 27.08.2002

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 632 din 27.08.2002.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Denumirea

(1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Bistriţa - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. (denumită în continuare S.C. "Hidroelectrica" - S.A.), denumită în continuare S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte documente emanând de la S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. denumirea societăţii comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, de sediu şi de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2 Forma juridică

S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3 Sediul

(1) S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. are sediul principal în municipiul Piatra-Neamţ, str. Locotenent Drăghicescu nr. 13, judeţul Neamţ.

(2) Sediul poate fi mutat în aceeaşi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit legii.

ARTICOLUL 4 Durata

Durata S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.

CAPITOLUL II Scopul şi obiectul de activitate

ARTICOLUL 5 Scopul

S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate

S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreţinere, revizii tehnice, reparaţii şi modernizări la agregatele şi instalaţiile energetice. Cod: 4011

2. Remedierea incidentelor şi avariilor în instalaţiile hidroşi electromecanice ale centralelor hidroelectrice şi în instalaţiile-anexă ale acestora. Cod: 4011

3. Lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţii hidrotehnice, civile şi industriale. Cod: 4524, 4525, 4526

4. Executarea de lucrări noi la construcţii hidrotehnice, civile şi industriale. Cod: 4521

5. Lucrări de reparaţii la echipamente hidromecanice şi electrice în ateliere proprii. Cod: 2911

6. Lucrări de reparaţii şi verificări metrologice, aparate de măsură şi control. Cod: 3330

7. Execuţie de instalaţii electrice de distribuţie, instalaţii de distribuţie a gazelor, instalaţii de alimentare cu apă. Cod: 4534

8. Teste pentru demonstrarea performanţelor materialelor, aparatajelor şi echipamentelor mecanice şi electrice. Cod: 7430

9. Verificări şi probe la instalaţii sub presiune şi de ridicat - ISCIR. Cod: 7430

10. Microproducţie de echipamente, dotări şi piese de schimb. Cod: 3320, 2911

11. Fabricarea de construcţii şi confecţii metalice. Cod: 2811

12. Servicii pentru operaţiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852

13. Realizarea de prefabricate pentru construcţii din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670

14. Lucrări de demolare de construcţii şi clădiri, terasamente, organizare de şantier. Cod: 4511

15. Extragere şi comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421

16. Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice şi nemetalice reciclabile şi valorificarea lor. Cod: 3710

17. Lucrări de topometrie, geodezie şi cadastru

18. Servicii de scafandrerie şi lucrări executate sub apă. Cod: 6322

19. Servicii de deservire tehnică şi reparaţie de autovehicule şi de utilaje de construcţii. Cod: 5021

20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024

21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu şi închirieri. Cod: 6021

22. Exploatarea spaţiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312

23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor şi materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparaţii. Cod: 4511, 3710

24. Lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor

25. Activităţi de consultanţă, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalaţii din specificul de activitate. Cod: 7420

26. Operaţiuni de comision şi intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119

27. Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management. Cod: 7414

28. Activităţi informatice pentru nevoi proprii şi pentru terţi. Cod: 7260

29. Construcţia, administrarea şi vânzarea de locuinţe de serviciu şi spaţii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521

30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare şi activităţi ale bazelor sportive. Cod: 5523

31. Editarea de publicaţii şi de lucrări tehnico-ştiinţifice specifice activităţii. Cod: 2211

32. Activităţi de pregătire şi perfecţionare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activităţi de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri. Cod: 7483

34. Dotare şi aprovizionare tehnico-materială necesare activităţii proprii. Cod: 5119

35. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activităţi pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...